Studia Kraków - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego - Wydział Zamiejscowy w Krakowie, ul. Witosa 9 w Krakowie

top

Strona główna

Studia Kraków
img_ucz
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego - Wydział Zamiejscowy w Krakowie
logo_ucz

30-612 Kraków, woj. małopolskie

ul. Witosa 9 zobacz na mapie>>

tel.: 12 654 54 69, 12 654 48 62, fax.: 12 654 48 62 w 103

www: www.krakow.janski.edu.pl

e-mail: dziekanat@krakow.janski.edu.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Pedagogika

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Resocjalizacja

Politologia

Administracja europejska

Administracja samorządowa

Bezpieczeństwo państwa

Public Relations i dziennikarstwo

Socjologia

Doradztwo zawodowe i personalne

Komunikacja społeczna i media

Socjologia empiryczna i badania marketingowe

Turystyka i rekreacja

Hotelarstwo, rekreacja i organizacja eventów

MICE - turystyka biznesowa

Pilotaż, przewodnictwo i praca biura podróży

Turystyka dziedzictwa kulturowego

Zarządzanie

Finanse i rachunkowość w zarządzaniu

Zarządzanie marketingiem

Zarządzanie firmą

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Została wpisana do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 29. W początkowym okresie działalności kształcenie odbywało się wyłącznie w Warszawie, na kierunku Zarządzanie i marketing. W ciągu 20 lat funkcjonowania powstały w Warszawie dwa wydziały: Zarządzania i Nauk Społecznych oraz Wydziały Zamiejscowe w Chełmie, Elblągu, Krakowie, Opolu i Zabrzu. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest także założycielem Uczelni Jańskiego w Łomży (dawniej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży). Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego przejęła Wyższą Szkołę Zarządzania w Szczecinie i utworzyła Wydział Zarządzania w Szczecinie.

Uczelnia tym różni się od innych szkół wyższych, iż oprócz programu edukacyjnego realizuje program wychowawczy, który ma kształtować w studentach postawę służby i odpowiedzialności wobec Ojczyzny, ucząc jak odnosić sukcesy działając etycznie. W swej ofercie ma w sumie aż 9 kierunków studiów I stopnia, prorynkowe specjalności i bogatą ofertę studiów podyplomowych. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego została laureatem ogólnopolskiego konkursu o godło Uczelni Roku 2013 Polish Product oraz otrzymała certyfikat Wiarygodna Szkoła przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne.

Dlaczego Jański?

Nasze Atuty

 • najlepsza kadra naukowo-dydaktyczna
 • najwyższa jakość nauczania potwierdzona pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • indywidualne podejście do studenta
 • zwolnienie z czesnego dla najlepszych maturzystów i studentów
 • konkurencyjne opłaty za studia
 • wysokie stypendia naukowe i socjalne
 • dni wolne z okazji świąt narodowych i kościelnych
 • nowoczesne, autorskie programy nauczania
 • kameralna, rodzinna atmosfera
 • Misja Uczelni

  Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, jest szkołą niepubliczną, specjalizującą się w kształceniu na poziomie wyższym osób, podejmujących studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) i studia II stopnia (magisterskie) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego działa od 13 lipca 1993 roku, wpisana jest do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 28.

  Patronem Szkoły jest Bogdan Jański (1807-1840) - przyjaciel Adama Mickiewicza, wielki humanista, ekonomista i prawnik, człowiek o rozległej wiedzy i rozległych zainteresowaniach, myślący odważnie i niekonwencjonalnie, wyprzedzający swoją epokę oraz wielu nam współczesnych w podejściu do gospodarczej aktywności, indywidualnej zaradności i przedsiębiorczości, a także do tożsamości Polski i idei zjednoczonej Europy. Bogdan Jański promował model "człowieka zintegrowanego", łączącego harmonijnie sprawność i skuteczność w działalności z ideałami chrześcijańskimi. Był założycielem Zgromadzenia Zmartwychwstańców znanego między innymi z działalności edukacyjnej w wielu krajach świata.

  Misją Szkoły, wykształconą na bazie ponad 150 letniej tradycji działalności edukacyjnej Zgromadzenia Zmartwychwstańców w wielu krajach świata, jest: Edukacja do chrześcijańskiej służby Narodowi, Kościołowi i Państwu. Wdrażanie uniwersalizmu chrześcijańskiego według Zmartwychwstańców, który brzmi: Podejmując zbawczy plan Boga wobec Narodu Polskiego i innych narodów, będziemy działać dla ich suwerenności i poszanowania w świecie. Będziemy skutecznie działać na rzecz wspólnoty ludzkiej, która byłaby w stanie zaakceptować dążenia Narodu Polskiego do godnego życia.

  Misja Szkoły realizowana jest szczególnie poprzez:
  koncepcję szkoły środowiskowej, która postrzega, bada i stara się zaspokajać potrzeby najbliższego środowiska w różnych płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego aktywnie na nie oddziałując, animację środowiska kulturotwórczego, kreując wzorce zachowań, postawy i wartości wypływające ze Społecznej Nauki Kościoła oraz chrześcijańskiej koncepcji Szkoły, jak również kreując znaczące autorytety społeczne, wkomponowane w wyzwania środowiska lokalnego, rozwijanie umiejętności praktycznej aplikacji wiedzy, przeciwstawiając się jej wyalienowaniu w postaci oderwania od potrzeb realiów życiowych i dynamiki rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych naszego absolwenta, rozwijanie integralnego modelu kształcenia, łączącego wiedzę, postawy i umiejętności w jednolitym organizmie kultury akademickiej i organizacyjnej Szkoły.

  Uczelnia kładzie nacisk nie tylko na wiedzę i określone sprawności, ważne w pracy zawodowej, ale także na formowanie ludzi zachowujących się i działających godnie i etycznie. Szkoła przybliża Społeczną Naukę Kościoła Katolickiego - aczkolwiek nie jest uczelnią wyznaniową. Jest ona programowo tolerancyjna, otwarta i dostępna dla ludzi o różnych światopoglądach. Szkoła ma ambicje dostarczania studentom i słuchaczom wiedzy zawodowej i ogólnej w zakresie i na poziomach, pozwalających absolwentom na zdobycie i utrzymanie pracy oraz sprawne i efektywne funkcjonowanie w realiach wysoce konkurencyjnej gospodarki rynkowej - z korzyścią dla organizacji ich angażujących, społeczeństwa i dla samych absolwentów. Promujemy ludzi światłych i kompetentnych, aktywnych, zaradnych i przedsiębiorczych.


  Dewiza Szkoły to:
  Prawda - Dobro - Skuteczność

  Poszukiwanie prawdy jest celem nauki. Służenie prawdzie - i dawanie świadectwa prawdzie jest powinnością każdego chrześcijanina i powinnością szczególną każdego pracownika nauki.
  Czynienie dobra jest powołaniem ludzi dobrej woli. Dobro jest wartością nadrzędną, bez której sama tylko wiedza i sprawności są niewiele warte - a w wielu sytuacjach mogą być wręcz groźne i obracać się przeciwko człowiekowi.
  Skuteczność, czyli umiejętność osiągania wyznaczonych celów, jest obowiązkiem ludzi podejmujących zadania. Skuteczność jest niezbędna w działaniu - także dla promocji prawdy i dobra.
  Intencją władz Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego i jej kadry dydaktycznej jest działanie zgodnie z misją Szkoły, przybliżanie swoim wychowankom tych idei pamiętając, że okres studiów, to także piękny czas młodości i należnych jej praw.

  Studia podyplomowe

  • Asystent rodziny
  • Doradztwo zawodowe
  • Kadry i płace w zarządzaniu
  • Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe
  • Międzynarodowe studia coachingu
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Zarządzanie oświatą
  • Zarządzanie podmiotami leczniczymi

  Władze Uczelni

  Konwent Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego

  1. Założyciel i Kanclerz Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego
  ks. Marian Piwko CR

  2. Rektor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego
  prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Korab

  3. Prorektor ds. rozwoju Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego
  dr Robert Czerniak

  4. Kierownik Duchowny Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego
  ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

  5. Dyrektor Generalny Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego
  mgr Tadeusz Popłonkowski

  6. Dyrektor Wydziałów Zarządzania i Nauk Społecznych w Warszawie
  mgr inż. Jerzy Modzelewski

  Kontakt

  Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
  Wydział Zamiejscowy w Krakowie

  ul. W. Witosa 9, 30-612 Kraków
  tel. +48 12 654 54 69, +48 12 654 48 62
  dziekanat@krakow.janski.edu.pl

  Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  Inne kierunki

  Aktualności
  Małopolska Chmura Edukacyjna w Krakowie

  Małopolska Chmura Edukacyjna w Krakowie

  Uczelnie z Krakowa, w tym także Politechnika Krakowska zorganizowały specjalne warsztaty edukacyjne skierowane do ośmiuset najwybitniejszych uczniów z regionu. Jest to jeden z fragmentów pilotażowych kroków, które towarzyszą „Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej”.

  czytaj więcej >>

  UJ dołączył do projektu eduroam

  UJ dołączył do projektu eduroam

  Uniwersytet Jagielloński jest już w grupie 68 instytucji w Polsce, które dostarczają swoim podwładnym, studentom i gościom z innych placówek, które także należą do programu eduroam, bezprzewodowy Internet. Jest to wygodny i przede wszystkim bezpieczny sposób korzystania ...

  czytaj więcej >>

  Politechnika Krakowska przyjazna biznesowi

  Politechnika Krakowska przyjazna biznesowi

  Podczas gali finałowej programu edukacyjnego pod tytułem „ZainSTALuj się” w Dąbrowie Górniczej dla Politechniki Krakowskiej został wręczony szczególny dyplom. Placówka zdobyła miano „Uczelni Przyjaznej Biznesowi”. To już szósta edycja wydarzenia.

  czytaj więcej >>

  XIV Festiwal Sportu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

  XIV Festiwal Sportu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

  To już czternasta edycja Festiwalu Sportu przeznaczonego dla małopolskich uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Wydarzenie zorganizowało Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej wraz ze współpracą ZS im. Brata Alojzego Kosiby z Wieliczki. Festiwal miał ...

  czytaj więcej >>

  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2008 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 022 616-06-14, 022 616-06-15 fax: 022 616-07-17   formularz kontaktowy