Studia Kraków - Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, ul. Westerplatte 11 - Filologia angielska w Krakowie

top

Strona główna

Studia Kraków
img_ucz
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
logo_ucz

31-033 Kraków, woj. małopolskie

ul. Westerplatte 11 zobacz na mapie>>

tel.: 12 683-24-00, 12 683-24-04, fax.: 12 683-24-14

www: www.wse.krakow.pl

e-mail: wse@wse.krakow.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Filologia angielska - lingwistyka stosowana

Biznes międzynarodowy - studia w jęz. angielskim

Komunikacja międzykulturowa w biznesie - studia w jęz. angielskim

Sinologia współczesna

Translatoryka

Grafika reklamowa i multimedia

Grafika reklamowa i edytorska

Multimedia i grafika interaktywna

Graphic design and multimedia

Interactive Design and Multimedia - studia w jęz. angielskim

Management

Foreign Trade Management - studia w jęz. angielskim

Internet Business and Marketing - studia w jęz. angielskim

Skandynawistyka

Norweska

Szwedzka

Zarządzanie

Biznes i marketing w sieci

Handel zagraniczny

Psychologia w biznesie

Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie w logistyce

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Biznes międzynarodowy

E-commerce i nowoczesne technologie w marketingu

Eventy i targi międzynarodowe

Handel międzynarodowy

Tworzenie i rozwój start-up

Filologia angielska - lingwistyka stosowana

Komunikacja międzykulturowa w biznesie - studia w jęz. angielskim

Przekład ustny i pisemny

Specjalność nauczycielska

Ządzanie projektami międzynarodowymi - studia w jęz. angielskim

International Business

International Finance Management - studia w jęz. angielskim

International Trade - studia w jęz. angielskim

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

Konkurs o indeks – studiuj za darmo


Wygraj stypendium pokrywające 100% czesnego i rozpocznij studia w Krakowie na wymarzonym kierunku!

Członkowie Rady Mecenasów WSE wspierają finansowo Fundusz Stypendialny umożliwiając młodej, ambitnej młodzieży szansę kształcenia się na najwyższym poziomie w naszej Uczelni bez ponoszenia opłat. W ramach Konkursu o indeks można otrzymać roczne lub trzyletnie stypendium. W roku 2015 kandydaci mogą ubiegać się aż o 12 stypendiów.

Co zrobić aby dołączyć do grona naszych stypendystów?

1.
W terminie do 15.04.2015 przyślij do nas pocztą lub przynieś osobiście:
• wypełniony i wydrukowany formularz zgłoszeniowy (do pobrania stąd)
• pracę konkursową na jeden z poniższych tematów:
- Zarządzanie: esej na temat „Liderzy biznesu. Kto ze współczesnych liderów biznesu najbardziej Cię inspiruje i dlaczego?”
- Filologia angielska – lingwistyka stosowana: esej w języku angielskim na temat “Learning English with the use of modern technology.”
- Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe: esej w języku angielskim na temat „Skandynawia – najlepsze miejsce do życia?” (wymagania techniczne: tekst musi liczyć od 2 do 4 stron, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1, 5; format .doc lub .pdf, pracę należy dostarczyć wydrukowaną).
- Grafika reklamowa i multimedia: praca graficzna pt. „Plakat promujący kierunek Grafika reklamowa i multimedia – studia licencjackie na WSE” (wymagania techniczne: plakat format A3, praca wykonana dowolną techniką lub w jednym z programów graficznych np. Adobe InDesign, Adobe Illustrator, AdobePhotoShop, CorelDraw, GIMP; pracę należy dostarczyć wydrukowaną oraz na płycie CD).

2.
Czekaj na kontakt od nas. Uczestników konkursu, którzy zdobędą najwyższą ilość punktów zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.
Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi do 20.04.2015 r.

II etapem konkursu jest rozmowa kwalifikacyjna.
Laureaci konkursu z największą liczbą zdobytych punktów zdobędą stypendia trzyletnie.

3.
Ciesz się zdobytym stypendium i rozpocznij studia w WSE w Krakowie!
W przypadku nierozdania stypendiów w I edycji konkursu, dodatkowa edycja odbędzie się w lipcu 2015 r. – szczegóły wkrótce.
W II edycji konkursu, laureaci z największą liczbą punktów będą mogli zdobyć stypendia jednoroczne 50% lub 100% (na studia stacjonarne i niestacjonarne).
Pamiętaj:
• Konkurs dotyczy  studiów na kierunkach: Filologia angielska - lingwistyka stosowana, Zarządzanie, Grafika reklamowa i multimedia, Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe (prowadzonych w języku polskim).
• W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział absolwenci szkoły ponadgimnazjalnej, którzy w roku przeprowadzania konkursu nie ukończyli jeszcze lub kończą 21 rok życia.
• Kandydaci na kierunek Filologia angielska – lingwistyka stosowana przygotowują pracę w języku angielskim.
• Stypendium jest przyznawane warunkowo, jego przedłużenie jest możliwe pod warunkiem uzyskania odpowiedniej średniej oraz punktów za aktywność (szczegółowe informację zawiera regulamin konkursu).
• Otrzymanie stypendium nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia i pokrywa tylko koszty czesnego.

Pytania?
W przypadku pytań związanych z Konkursem o indeks skontaktuj się z Działem rekrutacji:
Dział Rekrutacji
ul. Westerplatte 11, Kraków
tel.  12 683 24 04/07
e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

O Uczelni

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSE) swoim znakiem rozpoznawczym uczyniła wysoką jakość kształcenia opartą na wiedzy i doświadczeniu specjalistów - praktyków oraz analizach rynku pracy. Uczelnia na bieżąco dostosowuje programy nauczania do aktualnych potrzeb pracodawców, kształci aktywnie poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania oraz dba o wszechstronny rozwój studentów. Uczelnia skupia środowisko wyjątkowych osób, które aktywnie działają w społeczności akademickiej, kulturalnej i biznesowej. Dlatego WSE wspiera zaangażowanie w rozmaite inicjatywy, projekty oraz przedsięwzięcia.
Niebawem rozpoczyna się rekrutacja na wszystkie kierunki I i II stopnia. W ofercie nowe, atrakcyjne specjalności! Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z ofertą edukacyjną Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie na rok akademicki 2015/2016.

Zastanawiasz się jeszcze nad tym co studiować? Pomożemy Ci wybrać kierunek studiów, który naprawdę Cię zainteresuje! Zapraszamy do wypełnienia przygotowanej przez nas ankiety http://www.wse.krakow.pl/pl/
WIEDZA

• nasza kadra to m.in. wykładowcy, którzy na co dzień reprezentują rozmaite instytucje i środowiska biznesowe - właściciele spółek, koncernów, prezesi agencji, dyrektorzy firm
• prowadzimy wspólne programy kształcenia z przedstawicielami świata biznesu elementem składowym naszych studiów są programy branżowych praktyk i staży - nasza baza pracodawców skupia najlepsze firmy
współpracujemy z wieloma partnerami tworząc projekty rozwijające kompetencje studentów m.in.: Euroinnopark, Małopolski Klaster Poligraficzny, Pearson
• regularnie prowadzimy badania dotyczące prognoz zatrudnienia oraz pożądanych przez pracodawców kompetencji
wspieramy zakładanie i rozwój własnych firm w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości działającym przy WSE
tworzymy przestrzeń do merytorycznej dyskusji ekspertów- współpraca Centrum Badań i Analiz WSE
ZAINTERESOWANIA

studentom zapewniamy opiekę tutora – przewodnika po świecie studiów i doradcę w dalszym rozwoju
pomagamy w znalezieniu własnej ścieżki zawodowej w ramach bogatego programu doradztwa zawodowego, w którym znajdują się m.in.: konsultacje indywidualne, sesje coachingowe, warsztaty dotyczące przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz planowania kariery zawodowej
dajemy możliwość zdiagnozowania swoich predyspozycji za pomocą profesjonalnych testów psychologicznych m. in. Testu Matryc Ravena, Kwestionariusza Osobowości NEO-FFI czy Kwestionariusza Temperamentu PTS.
realizujemy ciekawe przedsięwzięcia m.in. przeglądy filmowe, spotkania z wybitnymi osobistościami, międzynarodowe projekty i wiele innych oraz dajemy studentom możliwość udziału w nich
dajemy przestrzeń do rozwoju naukowego przez uczestnictwo w konferencjach, możliwość publikacji prac w periodykach WSE
• oferujemy komfortowe warunki studiowania w ramach Indywidualnego Toku Studiów dla studiujących na drugim kierunku i osób pracujących
stwarzamy możliwość realizacji własnych projektów, na które corocznie przyznajemy granty z funduszu uczelni w ramach konkursu
PRAKTYKA

dbamy o rozwój umiejętności interpersonalnych oraz pracy zespołowej, szczególnie cenionych przez pracodawców
zajęcia realizujemy w zróżnicowanej formie: wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, laboratoriów oraz warsztatów
• wykorzystujemy nowoczesne narzędzia dydaktyczne, np. gry strategiczne, symulacyjne, e-learning oraz case study (posiadamy bazę ponad 1100 studiów przypadku opracowanych przez wykładowców WSE oraz Harvard Business School)
• w kształceniu kładziemy nacisk na praktyczne umiejętności, realizując zajęcia dedykowane wyłącznie grupom specjalizacyjnym
prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania m.in.: MS Project, Adobe Photoshop i laboratoriów np. nowoczesne laboratorium do tłumaczeń symultanicznych
WIELOKULTUROWOŚĆ

• oferujemy intensywną naukę języków obcych, również tych nietypowych, jak chiński czy norweski
• prowadzimy zajęcia z komunikacji międzykulturowej
• posiadamy bogatą ofertę programów branżowych staży i praktyk, również zagranicznych
• stwarzamy możliwość studiowania za granicą na jednej z 40 partnerskich uczelni w ramach programu Erasmus+ i porozumień o współpracy
• umożliwiamy rozwijanie zainteresowań w ramach Instytutu Badań nad Cywilizacjami


Władze Uczelni

Rektor – prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski

Prorektor – dr Błażej Sajduk

Kanclerz – Małgorzata Gosek

Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych - dr Katarzyna Kosior

Prodziekan ds. kierunku Zarządzanie – dr Grażyna Urbanik-Papp

Prodziekan ds. kierunku Filologia - Lingwistyka Stosowana – dr Mariusz Trawiński

Katedra Interdyscyplinarnych Badań nad Językiem – kierownik: dr Clarinda Calma

Katedra Integracji Europejskiej im. Konrada Adenauera – kierownik: dr hab. Arkadiusz Stempin

Dlaczego warto studiować w WSE ?

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie założona została w 2003 roku z inicjatywy Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak. Dwa lata później obowiązki założyciela WSE przejęło Europejskie Centrum Certyfikacji (ECC), powołane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ), Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Instytut Tertio Millennio oraz Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w ramach I i II stopnia. W ich trakcie studenci nabywają nie tylko wykształcenie, ale również doświadczenie podczas praktyk i staży studenckich. Polityka uczelni zakłada bowiem szeroko zakrojoną współpracę z biznesem, by przygotować absolwentów do aktywnego wejścia na rynek pracy. Na uczelni działa także Biuro Karier, które pomaga studentom w planowaniu ścieżki kariery zawodowej, a absolwentom w efektywnym poszukiwaniu zatrudnienia. Ponadto WSE współpracuje z 38 uczelniami z całego świata, dlatego możliwe jest także odbycie staży i stypendiów zagranicznych. Istotnym elementem rozwoju naukowego WSE jest działalność kół naukowych, które skupiają studentów pragnących pogłębiać swoją wiedzę w wybranych dziedzinach. Członkowie kół studenckich uczestniczą w wyjazdach naukowych, organizują konferencje i seminaria.

Misją naszej uczelni jest kształcenie studentów na najwyższym poziomie, tak by przygotować ich do konkurencji na europejskim rynku pracy.

By spełnić to zadanie, uczymy ich:
- teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z wybranym przez nich kierunkiem studiów oraz planowaną pracą zawodową
- twórczego myślenia, umożliwiającego proces ciągłego samokształcenia i zdobywania nowych kwalifikacji
- aktywnej postawy obywatelskiej, odpowiedzialności za dobro wspólne i kształtowania życia publicznego

Cele te osiągamy przez:
- dostosowane do wymogów rynku pracy nowoczesne, interdyscyplinarne programy nauczania
- wysoki poziom kadry naukowej, skupiającej zarówno światowej sławy uczonych, jak i ekspertów w dziedzinie gospodarki, mediów, dyplomacji, administracji i organizacji pozarządowych
- indywidualne podejście do studenta, umożliwiające każdemu maksymalne wykorzystanie jego zdolności

Wyższa Szkoła Europejska - elitarnie i kameralnie
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera to absolutnie wyjątkowe miejsce na mapie polskiej edukacji. Oferta edukacyjna, której nie powstydziłyby się najlepsze zachodnie uczelnie, najlepsza, ceniona na całym świecie kadra naukowa, ambitni, aktywni, zadowoleni studenci oraz liczni przyjaciele - wybitni przedstawiciele świata biznesu, kultury i polityki.To tylko niektóre z powodów, dla których warto z nami współpracować.

Pomagamy rozwinąć skrzydła
O poziomie naszych studentów świadczy nie tylko najwyższy w Polsce odsetek stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Już pierwszy rocznik wykształconych przez nas absolwentów studiów licencjackich zawojował najlepsze europejskie uczelnie - London School of Economics, Hertie School of Governance, University of St. Andrews to tylko niektóre z nich. Studenci WSE angażują się w wiele niezwykłych projektów (budowa szkoły w Tanzanii; projekt "Szermierze dla Palestyny", napisany przez naszego studenta Aleksandra Kostkę).

WSE w opinii studentów Erasmusa

O tego roku program Erazmus dodał do nazwy plus. Studenci dostrzegają tych plusów bardzo dużo - z jednej strony to świetna szansa na poznanie kultury i obcego języka, a z drugiej doskonała okazja na imprezę i wypoczynek w międzynarodowym towarzystwie. O swoich wrażeniach z pobytu w Polsce w ramach programu Erasmus opowiadają zagraniczni studenci Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera.

Choć, jak twierdzą, studia w ich krajach wyglądają bardzo podobnie jak w Polsce, postanowili zasmakować edukacji za granicą w czasie jednego lub dwóch semestrów. Dla nich wyjazd do obcego kraju to nie tylko przygoda i dobra zabawa, ale także (a może przede wszystkim) cenne doświadczenie. Program Erasmus powstał przecież z myślą właśnie o studentach aktywnych, otwartych na międzynarodową karierę i wielokulturowość.

O swoich spostrzeżeniach najchętniej opowiadają Turcy, Włosi i Niemcy - studenci popularnego „Erasmusa”. Charakteryzuje ich przede wszystkim duża otwartość, przyjazność, ciekawość świata i ambicja. Student z Niemiec, zapytany o korzyści, jakie dał mu wyjazd, odpowiada:
„Dla mnie najcenniejsze jest to, że mogłem poznać polską kulturę oraz kultury innych krajów, dzięki nowym znajomościom z innymi studentami z Erasmusa. Mogłem poprawić swoje umiejętności zarówno w języku polskim jak i angielskim, co pomoże mi nie tylko na moim uniwersytecie, ale także później w szukaniu pracy”

Co polubili w Krakowie? Przede wszystkim kawiarnie, historyczne miejsca, i nocne życie. Z entuzjazmem przyznają: „Uwielbiam to miasto! Jest niesamowite! Ma swój urok i mistyczną atmosferę. Macie dużo kawiarni, świetnych muzeów i nocne życie. Jest tyle możliwości dla studentów: koncerty, wystawy, kulturalne eventy”. Ich zdaniem, Kraków jest „zaprojektowany” dla studentów i dzięki temu zawsze coś ciekawego dzieje się w mieście. Doceniają też polską gościnność i uprzejmość mężczyzn, którzy otwierają kobietom drzwi.

Każdy student ma swojego opiekuna – osobę, która tu w Polsce pomaga mu z załatwieniem najważniejszych spraw i organizowaniem czasu. Taką funkcję pełni także Joanna Rokosz, studentka III roku Filologii – Lingwistyki Stosowanej na krakowskiej WSE– Na samym początku mentor może pomóc studentowi znaleźć mieszkanie w Polsce, odpowiedzieć na jego pytania itp. Ja opiekowałam się studentem z Turcji. Wspólnie odkrywaliśmy uroki Krakowa. Byliśmy na wycieczce rowerowej wzdłuż wałów wiślanych, wybraliśmy się na Zakrzówek, a innym razem na mały polski poczęstunek – mówi.

Studenci zgodnie podkreślają, że Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera jest miejscem kameralnym, z przyjemną atmosferą. Dzięki małej liczebności grup mieli szansę na intensywniejszą naukę, bliższy kontakt z prowadzącym i łatwiejszą integrację z grupą. Wykładowcy są pomocni i kompetentni, dzięki czemu studenci chętniej zadają nurtujące ich pytania, a lokalizacja uczelni w samym centrum miasta, umożliwiała im częstsze spotkania na mieście.

Studia Podyplomowe

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera proponuje szeroką i urozmaiconą ofertę studiów podyplomowych, z której można skorzystać już od momentu skończenia studiów licencjackich. Przygotowując program studiów podyplomowych, analizujemy rynek pracy i potrzeby edukacyjne, konsultujemy się z pracodawcami i przedsiębiorcami, stale śledzimy zmieniające się zapotrzebowania. Wraz z opiekunami merytorycznymi czuwamy nad jakością nauczania, dokonujemy modyfikacji treści programowych, a na podstawie ankiet ewaluacyjnych przeprowadzamy ocenę wykładowców.

Atuty naszych studiów:

praktyczność- zajęcia w formie warsztatów, obrona w formie praktycznej
innowacyjność- WSE jako pionier wybranych kierunków studiów podyplomowych
kadra składająca się z grona ekspertów i praktyków
wysoka jakość infrastruktury uczelni- kabiny językowe, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe
różnorodność kierunków i dostosowanie ich do wymogów rynku pracy
• indywidualne podejście do słuchacza


Zapraszamy do śledzenia nowości w ofercie, w tym studiów dofinansowanych na stronie www.wse.krakow.pl.

KONTAKT:
Centrum Studiów Podyplomowych
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl


Kontakt

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków
tel. (12) 683 24 04
e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Dział rekrutacji WSE na studia I i II stopnia
ul. Westerplatte 11, Kraków
tel. (12) 683 24 04
e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl
http://www.wse.krakow.pl/pl/studia/

Dział rekrutacji na studia podyplomowe
Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie
ul. Św. Filipa 25, pokój F6
tel.: 012 683 24 60, 68, 77
fax.: 012 683 24 66
e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Dokumenty można także przesyłać na adres uczelni:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków z dopiskiem: Studia podyplomowe

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

Inne kierunki

Aktualności
FACE IN TROUBLE – konferencja Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

FACE IN TROUBLE – konferencja Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Jak wiadomo zwierciadłem duszy są oczy, jednak czy mniej ważna jest twarz, która tak wiele mówi o jej właścicielu? Czym jest mimika? Czy rzeczywiście przedstawia prawdziwe emocje człowieka? Jak poznać, że rozmówca próbuje wprowadzić nas w błąd?

czytaj więcej >>

Opieka nad nieletnimi świadkami – spotkanie naukowe KNP UJ w Krakowie

Opieka nad nieletnimi świadkami – spotkanie naukowe KNP UJ w Krakowie

Jak wiadomo dzieci bardzo często stają się zarówno ofiarami, jak i świadkami przemocy, jak i innych zdarzeń jakich widzieć nie powinny. Statystyki są zastraszające, ponieważ jeszcze kilka lat temu ilość przesłuchiwanych dzieci sięgała aż ponad pięciu tysięcy, a liczba ta ...

czytaj więcej >>

Nowy kierunek kształcenia na Politechnice Krakowskiej

Nowy kierunek kształcenia na Politechnice Krakowskiej

W związku ze zmianami jakie obecnie zachodzą w gospodarce zarówno polskiej, jak i europejskiej wzrasta popyt na kadrę posiadającą wiedzę na temat wdrażania nowych rozwiązań do obecnych warunków. Obecność Polski w Unii Europejskiej oraz zawiązywane przez nią umowy międzynarodowe ...

czytaj więcej >>

Konferencja:  Rozkosz w kulturze - kultura w rozkoszy

Konferencja: Rozkosz w kulturze - kultura w rozkoszy

Pod koniec trzeciego tygodnia marca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbędzie się ogólnopolska konferencja. Jej tytuł brzmi: „Rozkosz w kulturze - kultura w rozkoszy”. Ma ona charakter otwarty. Wstęp na spotkanie jest płatny. Organizatorzy kierują to wydarzenie ...

czytaj więcej >>

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2013 2012 2011 2010 2009 2008

43.9Kryminologia - Uniwersytet Gdański

30.74Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

30.43Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

25.57Kierunek Lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

25.52Lekarski - Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

więcej

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2008 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 022 616-06-14, 022 616-06-15 fax: 022 616-07-17   formularz kontaktowy