Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24 - www.studiakrakow.com

top

Strona główna

Studia Kraków
img_ucz
Uniwersytet Jagielloński
logo_ucz

ul. Gołębia 24 zobacz na mapie>>

31-007 Kraków, woj. małopolskie

tel.: 12 663 11 00
tel.: 12 663 14 01

www: www.uj.edu.pl, www.rekrutacja.uj.edu.pl

e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl

Zobacz inne kierunki

Fizyka - studia
Specjalizacje - studia I stopnia

Fizyka stosowana - stacjonarne

Fizyka doświadczalna i teoretyczna - stacjonarne

Specjalizacje - studia II stopnia

Fizyka doświadczalna - stacjonarne

Fizyka teoretyczna - stacjonarne

Opis studiów

 • Pierwszego stopnia

  Opis programu studiów

  Fizyka u swoich podstaw jest nauką doświadczalną. W celu poznania świata tworzy metody badawcze i narzędzia pomiarowe oraz rozwija metody analizy otrzymywanych danych eksperymentalnych. Nowe odkrycia i rozwijane techniki pomiarowe są motorem tworzenia wielu nowych urządzeń technicznych. Studia na wydziale są prowadzone w specjalnościach fizyka doświadczalna, teoretyczna, komputerowa, fizyka z informatyką (specjalność nauczycielska). Studenci specjalności fizyka doświadczalna otrzymują wykształcenie pozwalające realizować te cele w przyszłości. Początkowo zapoznają się z nowoczesną techniką pomiarową i otrzymują gruntowne wykształcenie z fizyki teoretycznej i matematyki. Równocześnie stwarzane są warunki do osiągania przez nich zaawansowanych umiejętności w praktycznych zastosowaniach technik komputerowych, które obecnie stały się nieodłączną częścią procedury eksperymentalnej i modelowania zjawisk. Celem fizyki teoretycznej jest teoretyczne zrozumienie, zinterpretowanie i opisanie podstawowych procesów zachodzących w naturze.

  Ponieważ przebieg i ewolucja czasowa wielu skomplikowanych i pozornie zupełnie różnych zjawisk zależą od tych samych podstawowych prawidłowości, aparat pojęciowy fizyki teoretycznej pozwala na konstrukcję odpowiednich modeli, które jakościowo i ilościowo mogą opisać badane układy, jak również przewidzieć nowe efekty. Prace naukowe realizowane w Instytucie Fizyki UJ obejmują bardzo szeroki zakres zagadnień, którymi zajmuje się współczesna fizyka. Realizowane są one w kilku zakładach, a ich tematykę generalnie można podzielić na: fizykę atomową, fizykę ciała stałego, fizykę jądrową, fizykę cząstek elementarnych oraz fizykę teoretyczną. Studia pierwszego stopnia obejmują podstawowe przygotowanie w zakresie matematyki, fizyki doświadczalnej i teoretycznej oraz informatyki. Pozwalają również na wybór specjalności nauczycielskiej, gdzie poza przed­miotami kierunkowymi prowadzone są również zajęcia z psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

  Profil absolwenta

  ==Fizyka doświadczalna
  Studenci specjalności fizyka doświadczalna zapoznają się z nowoczesną techniką pomiarową i otrzymują gruntowne wykształcenie z fizyki teoretycznej i matematyki. Równocześnie istnieją warunki do osiągania przez nich zaawansowanych umiejętności w praktycznych zastosowaniach technik komputerowych, które obecnie stały się nieodłączną częścią procedury eksperymentalnej i badań teoretycznych.

  ==Fizyka teoretyczna
  Absolwenci fizyki teoretycznej uzyskują biegłość w posługiwaniu się wyrafinowanymi metodami matematycznymi oraz zaawansowanymi symulacjami komputerowymi, które w ostatnich latach znajdują szerokie zastosowania w poznaniu układów złożonych również poza fizyką: w biologii, genetyce, medycynie, ekonomii, ekologii czy socjologii.

  Uniwersalność metod fizyki teoretycznej powoduje, że mogą być one z powodzeniem wykorzystywane przez absolwentów w rozmaitych dziedzinach, także odległych od samej fizyki.

 • Drugiego stopnia

  Opis programu studiów

  Studia fizyki drugiego stopnia stanowią naturalną kontynuację studiów fizyki pierwszego stopnia w celu pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych. Studia odbywają się przy ścisłym włączeniu się studentów w działalność naukową prowadzoną przez różne grupy badawcze. Dzięki temu studenci mogą brać udział w konstrukcji unikalnej aparatury, przygotowywać komputerowe sterowanie urządzeniami pomiarowymi, wykonywać oryginalne doświadczenia, uczyć się komputerowego przetwarzania i analizy mierzonych danych. Udział studentów w pracach naukowych zapewnia indywidualną opiekę wysokowykwalifikowanej kadry i wysoko podnosi poziom kształcenia. Studia prowadzone są na czterech specjalnościach:

  > specjalność fizyki doświadczalnej przygotowuje do działalności eksperymentalnej w zakresie fizyki atomowej i molekularnej, fizyki fazy skondensowanej, fizyki jądrowej i fizyki cząstek elementarnych. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom analizy faktów absolwenci tych studiów są poszukiwani na rynku pracy.
  > specjalność fizyki teoretycznej adresowana jest do tych, dla których pytania o przyczynę i naturę podstawowych praw rządzących światem przyrody są najciekawsze i najbardziej fascynujące. Wymagają zdolności matematycznych, umiejętności myślenia abstrakcyjnego i zamiłowaniu do zgłębiania podstawowych praw natury.
  > specjalność fizyki komputerowej przygotowuje specjalistów na styku fizyki i informatyki. Studenci zajmują się problemami komputerowego modelowania zjawisk fizycznych, jak również komputerowego sterowania doświadczeniem, akwizycją i obróbką danych.
  > specjalność fizyki nauczycielskiej: fizyka z informatyką wszechstronnie przygotowuje do zawodu nauczyciela wymienionych dwóch specjalności, obejmuje szeroki zakres problemów fizyki, informatyki, ale także psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

  Profil absolwenta

  Przyjmuje się, że po ukończeniu studiów na kierunku fizyka, każdy absolwent powinien posiadać:

  > znajomość podstaw fizyki i matematyki wyrażający się poprzez umiejętność zrozumienia zjawisk fizycznych i ich matematycznego opisu. Dla wybranego działu fizyki, w zakresie którego prowadził badania prowadzące do pracy magisterskiej wiedza ta powinna być bardziej szczegółowa;
  > umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów, często nietypowych, z wykorzystaniem komputera na etapie zdobywania informacji, analizy ilościowej oraz przedstawiania wyników. Celom tym służyć ma umiejętność korzystania z Internetu, źródeł bibliotecznych, zasad programowania, co najmniej jednego języka programowania, oprogramowania biurowego, poczty elektronicznej, itp.;
  > znajomość i opanowanie podstawowych sposobów przekazywania informacji, jak np. przygotowanie i wygłaszanie referatów;
  > czynna znajomość języka angielskiego;
  > znajomość zasad dydaktyki, pedagogiki i psychologii niezbędnych w nauczaniu (dotyczy absolwentów, którzy zaliczyli blok zajęć pedagogicznych).

  Więcej informacji>>>

 • Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2016 2015 2014 2013 2012 2011

  43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

  31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

  30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  więcej

  Aktualności
  UJ wysoko w światowym rankingu

  UJ wysoko w światowym rankingu

  Ogłoszono wyniki najnowszego światowego rankingu The Center for World University Rankings (CWUR). Uniwersytet Jagielloński zajął najwyższą lokatę ze wszystkich polskich szkół wyższych. Łącznie w prestiżowym zestawieniu uwzględniono 1000 uczelni z 61 państwa całego świata. ...

  czytaj więcej >>

  Uniwersytet Jagielloński rozpoczął nowy rok akademicki

  Uniwersytet Jagielloński rozpoczął nowy rok akademicki

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie uroczyście rozpoczął nowy rok akademicki 2017/2018. Była to już 654. inauguracja w historii prestiżowej uczelni. Spotkanie w auli Audytorium Maximum UJ poprzedzone zostało dostojnym przemarszem ulicami miasta, w którym uczestniczyli profesorowie ...

  czytaj więcej >>

  Wyższa Szkoła Europejska rozpoczęła II turę rekrutacji

  Wyższa Szkoła Europejska rozpoczęła II turę rekrutacji

  Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie przystąpiła do drugiej tury rejestracji kandydatów na studia I i II stopnia. W ofercie uczelni znajduje się pięć kierunków kształcenia, które prowadzone są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Nabór na studia ...

  czytaj więcej >>

  Jubileusz Szkoły Prawa Niemieckiego na UJ

  Jubileusz Szkoły Prawa Niemieckiego na UJ

  Szkoła Prawa Niemieckiego jest programem, który od dwudziestu lat z sukcesem funkcjonuje w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkoła stanowi doskonały przykład owocnej współpracy pomiędzy uczelnią, a Uniwersytetami w Heidelbergu ...

  czytaj więcej >>

  UJ najlepszą uczelnią! Ogłoszono najnowszy Ranking Szkół Wyższych

  UJ najlepszą uczelnią! Ogłoszono najnowszy Ranking Szkół Wyższych

  Miesięcznik Perspektywy opublikował wyniki tegorocznego Rankingu Szkół Wyższych. Pierwsze miejsce prestiżowego zestawienia przypadło ex aequo dwóm uczelniom: Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie oraz Uniwersytetowi Warszawskiemu. To już drugi taki przypadek w historii ...

  czytaj więcej >>  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy