Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24 - www.studiakrakow.com

top

Strona główna

Studia Kraków
img_ucz
Uniwersytet Jagielloński
logo_ucz

ul. Gołębia 24 zobacz na mapie>>

31-007 Kraków, woj. małopolskie

tel.: 12 663 11 00
tel.: 12 663 14 01

www: www.uj.edu.pl, www.rekrutacja.uj.edu.pl

e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl

Zobacz inne kierunki

Geografia - studia
Specjalizacje - studia I stopnia

Geografia społeczno-ekonomiczna - stacjonarne

Turystyka - stacjonarne

Meteorologia - stacjonarne

Rozwój lokalny i regionalny - stacjonarne

Funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego - stacjonarne

Klimatologia i hydrologia - stacjonarne

Systemy informacji geograficznej - stacjonarne

Specjalizacje - studia II stopnia

Geografia fizyczna - stacjonarne

Geografia społeczno-ekonomiczna - stacjonarne

Gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny - stacjonarne

Turystyka - stacjonarne

Opis studiów

 • Pierwszego stopnia

  Opis programu studiów

  Studia geograficzne I stopnia trwają 3 lata i oferują następujące specjalności: (1) geografia fizyczna, (2) geografia społeczno-ekonomiczna, (3) gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny, oraz (4) turystyka. Kończą się one uzyskaniem stopnia licencjata. Każdemu studentowi I roku przydzielony zostaje opiekun naukowy, który jest przewodnikiem i doradcą studenta. Na starszych latach student wybiera opiekuna samodzielnie.

  Pierwszy rok studiów przebiega według ujednoliconego programu dla wszystkich studentów. Pod koniec pierwszego roku studenci wybierają specjalność. Na roku drugim i trzecim studenci studiują według indywidualnych programów, na które składają się: przed­mioty obligatoryjne dla wszystkich studentów danego roku, przed­mioty obligatoryjne dla danej specjalności oraz przed­mioty do wyboru, które student wybiera zgodnie z zainteresowaniami. Przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów danego roku obejmują swoim zakresem wiedzę stanowiącą główne działy geografii, natomiast przed­mioty obligatoryjne dla danej specjalności służą poszerzeniu wiedzy i umiejętności z zakresu tej specjalności. Student bierze udział w wykładach, ćwiczeniach kameralnych i laboratoryjnych, konwersatoriach oraz ćwiczeniach terenowych o charakterze przed­miotowym lub regionalnym. Każde zajęcia posiadają swoją liczbę punktów ECTS. Obowiązkiem studenta jest zgromadzenie określonej liczby punktów ECTS po każdym roku studiów.

  Szczegółowy program studiów oraz pełny wykaz przed­miotów i ich opis są dostępne w publikowanym co roku katalogu kursów oraz na internetowej stronie www.geo.uj.edu.pl.

  Profil absolwenta

  Absolwent studiów geograficznych I stopnia posiada wiedzę z zakresu głównych działów geografii oraz poszerzony zakres wiadomości z zakresu wybranej specjalności. Jest on kompetentny w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka, a także jego wpływu na przeobrażenia środowiska geograficznego. Posiada przygotowanie do badania współzależności między elementami środowiska geograficznego, oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji zmian oraz ich skutków. Posiada także umiejętność posługiwania się metodami służącymi do opracowywania i interpretacji materiałów źródłowych, w tym zna podstawy wdrażania systemów informacji geograficznej. Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w instytucjach i urzędach zajmujących się wykorzystaniem zasobów, ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego, jednostkach gospodarczych, planistycznych, administracji publicznej oraz w instytucjach oświatowych. Zaliczenie fakultatywnego bloku zajęć pedagogicznych daje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela geografii. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach geograficznych II stopnia lub na innych pokrewnych kierunkach studiów.

 • Drugiego stopnia

  Opis programu studiów

  Studia geograficzne drugiego stopnia trwają 2 lata i oferują specjalności z zakresu: (1) geografii fizycznej, (2) geografii społeczno-ekonomicznej, (3) gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego, (4) turystyki, oraz (5) systemy informacji geograficznej. Rekrutacja na specjalności odbywa się w ramach rekrutacji na studia. Student bierze udział w wykładach, ćwiczeniach kameralnych i laboratoryjnych, konwersatoriach oraz ćwiczeniach terenowych o charakterze specjalizacyjnym lub regionalnym. Studia odbywają się wg indywidualnego programu uzależnionego od specjalności oraz skonsultowanego z promotorem, który jednocześnie pełni obowiązki opiekuna naukowego. Obowiązkiem studenta jest zaliczenie przed­miotów obowiązkowych dla wszystkich studentów danego roku (filozofia oraz metodologia nauk geograficznych) oraz przed­miotów obowiązkowych dla danej specjalności. Pozostałe przed­mioty są przed­miotami do wyboru. Studia są rozliczane w systemie ECTS. Przedmioty do wyboru stanowią około 50% punktów zdobywanych na studiach.

  Szczegółowy program studiów oraz pełny wykaz przed­miotów i ich opis są dostępne w katalogu kursów oraz na i stronie www.geo.uj.edu.pl.

  Profil absolwenta

  Absolwent geografii dysponuje wiedzą pozwalającą na wyjaśnianie procesów i zjawisk fizycznych oraz społecznych występujących w środowisku geograficznym, a także wiedzą dotyczącą rozkładu przestrzennego form działalności gospodarczej człowieka oraz jego wpływu na środowisko geograficzne. Posiada także umiejętność posługiwania się metodami służącymi do opracowywania i interpretacji materiałów źródłowych, w tym systemami informacji geograficznej. Podczas studiów kładzie się nacisk na powiązanie wiedzy geograficznej z innymi dyscyplinami oraz jej praktyczne wykorzystanie. Absolwent studiów geograficznych jest kompetentny w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka, a także jego wpływu na przeobrażenia środowiska geograficznego. Posiada przygotowanie do badania współzależności między elementami środowiska geograficznego, oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji zmian oraz ich skutków.

  Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w instytucjach i urzędach zajmujących się wykorzystaniem zasobów, ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego, jednostkach gospodarczych, planistycznych, administracji publicznej, instytucjach oświatowych. Zaliczenie bloku zajęć pedagogicznych daje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela geografii. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia.

  Więc ej informacji>>>

 • Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2016 2015 2014 2013 2012 2011

  43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

  31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

  30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  więcej

  Aktualności
  Wyższa Szkoła Europejska rozpoczęła II turę rekrutacji

  Wyższa Szkoła Europejska rozpoczęła II turę rekrutacji

  Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie przystąpiła do drugiej tury rejestracji kandydatów na studia I i II stopnia. W ofercie uczelni znajduje się pięć kierunków kształcenia, które prowadzone są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Nabór na studia ...

  czytaj więcej >>

  Jubileusz Szkoły Prawa Niemieckiego na UJ

  Jubileusz Szkoły Prawa Niemieckiego na UJ

  Szkoła Prawa Niemieckiego jest programem, który od dwudziestu lat z sukcesem funkcjonuje w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkoła stanowi doskonały przykład owocnej współpracy pomiędzy uczelnią, a Uniwersytetami w Heidelbergu ...

  czytaj więcej >>

  UJ najlepszą uczelnią! Ogłoszono najnowszy Ranking Szkół Wyższych

  UJ najlepszą uczelnią! Ogłoszono najnowszy Ranking Szkół Wyższych

  Miesięcznik Perspektywy opublikował wyniki tegorocznego Rankingu Szkół Wyższych. Pierwsze miejsce prestiżowego zestawienia przypadło ex aequo dwóm uczelniom: Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie oraz Uniwersytetowi Warszawskiemu. To już drugi taki przypadek w historii ...

  czytaj więcej >>

  Dzień AGH już 10 czerwca!

  Dzień AGH już 10 czerwca!

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w nadchodzącym Dniu AGH, który zaplanowano na dzień 10 czerwca br. (sobota). Wydarzenie w formie wielkiego pikniku rodzinnego, zgodnie z tradycją odbędzie się w Miasteczku Studenckim ...

  czytaj więcej >>

  Rekrutacja i nowy konkurs w KWSPZ

  Rekrutacja i nowy konkurs w KWSPZ

  Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia prowadzi rekrutację kandydatów na studia na rok akademicki 2017/2018. Z myślą o osobach planujących rozpoczęcie kształcenia, uczelnia przygotowała szereg atrakcyjnych zniżek oraz nowy konkurs. Rejestracja kandydatów zakończy się 30 ...

  czytaj więcej >>  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy