Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24 - www.studiakrakow.com

top

Strona główna

Studia Kraków
img_ucz
Uniwersytet Jagielloński
logo_ucz

ul. Gołębia 24 zobacz na mapie>>

31-007 Kraków, woj. małopolskie

tel.: 12 663 11 00
tel.: 12 663 14 01

www: www.uj.edu.pl, www.rekrutacja.uj.edu.pl, www.misja.uj.edu.pl

e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl

Zobacz inne kierunki

Pedagogika specjalna - studia
Specjalizacje - studia I stopnia

Resocjalizacja - stacjonarne

Opis studiów

Opis programu studiów

Celem studiów licencjackich jest zdobycie przez studentów przygotowania zawodowego do pracy z młodzieżą przejawiającą różnorodne zaburzenia rozwojowe, zaburzenia w zachowaniu i zachowania dewiacyjne oraz z młodzieżą niepełnosprawną, objętą systemem edukacyjnym, specjalistycznymi formami profilaktyki, terapii i resocjalizacji realizowanymi w instytucjach państwowych i pozarządowych organizacjach społecznych prowadzących działalność opiekuńczo-wychowawczą i profilaktyczno-resocjalizacyjną.

W toku studiów student winien zdobyć kompetencje do pełnienia roli zawodowej pedagoga- specjalisty do spraw resocjalizacji, na które składają się wiedza i umiejętności konieczne do pracy w określonych instytucjach systemu pomocy i resocjalizacji osób społecznie niedostosowanych.

Zakres programowy:

* Teoretyczny:
- zawiera przed­mioty kanoniczne, składające się na wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną, na przykład:
- wprowadzenie do pedagogiki,
- wprowadzenie do socjologii,
- wprowadzenie do psychologii,
- biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania a także
- przed­mioty zawodowe (kierunkowe i specjalizacyjne) takie jak: podstawy pedagogiki specjalnej, zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży, psychopatologia rozwoju, a także: teorie resocjalizacji, profilaktyka i terapia uzależnień, patologia społeczna, metodyka pracy kuratora sądowego i młodzieżowe podkultury dewiacyjne;

* Praktyczny:
- Studenci zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych w placówkach diagnostyczno- profilaktycznych oraz
- praktyki dyplomowej w zamkniętych zakładach resocjalizacyjnych;

* Studenci dodatkowo wybierają przed­mioty fakultatywne, a wśród nich między innymi:
- metodyka oddziaływań profilaktycznych wobec rodzin osób z wirusem HIV,
- praca z osobami niepełnosprawnymi,
- polityka narkotykowa a prawa człowieka,
- wybrane problemy więziennictwa.

Studenci zobowiązani są po odbyciu zajęć językowych na II roku studiów do zaliczenia ich w formie egzaminów na poziomie B2.

Profil absolwenta

Absolwent pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja wyposażony jest w podstawową wiedzę z zakresu etiologii różnorodnych rodzajów niepełnosprawności, a szczególnie społecznego niedostosowania, przestępczości, narkomanii i innych form patologii społecznej, symptomatologii i typologii zaburzeń, uwarunkowanych czynnikami organicznymi, nieprawidłowymi oddziaływaniami rodziny, szkoły, środowiska rówieśniczego i globalnymi oddziaływaniami cywilizacyjno-kulturowymi.

Szeroka, interdyscyplinarna podbudowa teoretyczna stanowi podstawę do nabycia przez studenta w toku studiów konkretnych umiejętności, między innymi: diagnozowania i prognozowania pedagogicznego, przygotowywania i wdrażania programów i projektów pomocowych i resocjalizacyjnych w środowisku lokalnym. Zawodowy charakter kształcenia wymaga opanowania przez absolwenta ogólnometodycznych i specjalnych umiejętności praktycznych koniecznych do pracy z jednostkami i grupami niepełnosprawnych i społecznie niedostosowanych.

O kompetencjach pedagoga resocjalizacyjnego stanowią również jego właściwości podmiotowe oparte o uniwersalny system wartości, humanistyczne i tolerancyjne nastawienie w stosunku do jednostek i grup narodowo-etnicznych, przejawiających różnorodne obciążenia psychofizyczne, defekty rozwojowe i nieprawidłowe postawy społeczne.

Absolwent pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja wyposażony w określone kompetencje może kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich. Jest przygotowany do pracy w instytucjach zamkniętych wymiaru sprawiedliwości oraz w środowisku otwartym: w placówkach oświatowo-wychowawczych, specjalistycznych poradniach, w służbie zdrowia oraz sądownictwie.

Więcej informacji>>>

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

Inne kierunki

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2017 2016 2015 2014 2013 2012

35.98kierunek: lekarski - Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

35.6Ekonomia - Politechnika Gdańska

33.55Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

29.25Filologia norweska, grupa z językiem angielskim - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

28.81Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

więcej

Aktualności
Otwarta Szkoła Letnia na PK!

Otwarta Szkoła Letnia na PK!

W czerwcu na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej zainauguruje swoją działalność Otwarta Szkoła Letnia. Zajęcia będą odbywały się w dniach 4-15 czerwca br., a udział w nich mogą wziąć wszyscy zainteresowani. ...

czytaj więcej >>

UJ na czele uczelni w Polsce!!

UJ na czele uczelni w Polsce!!

Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski po raz 3. w historii zajęły ex aequo pierwsze miejsce w Rankingu Szkół Wyższych, który po raz 19. przygotowała Fundacja Edukacyjna "Perspektywy". Na trzecim miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska. ...

czytaj więcej >>

Festiwal Nauki WSB

Festiwal Nauki WSB

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zaprasza na 14 Festiwal Nauki, który odbędzie się równolegle w 6 miastach: Dąbrowie Górniczej, Olkuszu, Krakowie, Częstochowie, Cieszynie oraz Żywcu. Będzie to cykl warsztatów, debat, pokazów naukowych i webinariów. Data festiwalu: 11-18.03.2018 r. ...

czytaj więcej >>

Konferencja Edukacja dla Przedsiębiorczości Akademii Ignatianum w Krakowie

Konferencja Edukacja dla Przedsiębiorczości Akademii Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zapraszają na III Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu “Edukacja dla przedsiębiorczości” (EDP 2018). Tematem jej będzie “Edukacja dla przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych”. Konferencja odbędzie się 28 maja 2018 r. w kampusie Akademii Ignatianum w Krakowie. ...

czytaj więcej >>

WSE zaprasza na warsztaty o Adobe InDesign

WSE zaprasza na warsztaty o Adobe InDesign

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera i Grafika WSE są organizatorami warsztatów przeznaczonych dla nauczycieli “Typografia w Adobe InDesign, czyli jak perfekcyjnie sformatować tekst”. Są one częścią wiosny z grafiką WSE i odbędą się 23 marca 2018 r. w godzinach 9:00 - 16:00 w siedzibie WSE. ...

czytaj więcej >>

UJ wysoko w światowym rankingu

UJ wysoko w światowym rankingu

Ogłoszono wyniki najnowszego światowego rankingu The Center for World University Rankings (CWUR). Uniwersytet Jagielloński zajął najwyższą lokatę ze wszystkich polskich szkół wyższych. Łącznie w prestiżowym zestawieniu uwzględniono 1000 uczelni z 61 państwa całego świata. W rankingu znalazło się 7 polskich placówek, a na czele zestawienia, analogicznie do po ...

czytaj więcej >>

Uniwersytet Jagielloński rozpoczął nowy rok akademicki

Uniwersytet Jagielloński rozpoczął nowy rok akademicki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie uroczyście rozpoczął nowy rok akademicki 2017/2018. Była to już 654. inauguracja w historii prestiżowej uczelni. Spotkanie w auli Audytorium Maximum UJ poprzedzone zostało dostojnym przemarszem ulicami miasta, w którym uczestniczyli profesorowie UJ oraz społeczność akademicka. ...

czytaj więcej >>

Wyższa Szkoła Europejska rozpoczęła II turę rekrutacji

Wyższa Szkoła Europejska rozpoczęła II turę rekrutacji

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie przystąpiła do drugiej tury rejestracji kandydatów na studia I i II stopnia. W ofercie uczelni znajduje się pięć kierunków kształcenia, które prowadzone są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Nabór na studia pierwszego stopnia zakończy się 30 września, zaś na drugiego stopnia – w dniu 13 paźd ...

czytaj więcej >>

Jubileusz Szkoły Prawa Niemieckiego na UJ

Jubileusz Szkoły Prawa Niemieckiego na UJ

Szkoła Prawa Niemieckiego jest programem, który od dwudziestu lat z sukcesem funkcjonuje w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkoła stanowi doskonały przykład owocnej współpracy pomiędzy uczelnią, a Uniwersytetami w Heidelbergu i Moguncji, której efektem są setki znakomicie wykształconych absolwentów. ...

czytaj więcej >>

UJ najlepszą uczelnią! Ogłoszono najnowszy Ranking Szkół Wyższych

UJ najlepszą uczelnią! Ogłoszono najnowszy Ranking Szkół Wyższych

Miesięcznik Perspektywy opublikował wyniki tegorocznego Rankingu Szkół Wyższych. Pierwsze miejsce prestiżowego zestawienia przypadło ex aequo dwóm uczelniom: Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie oraz Uniwersytetowi Warszawskiemu. To już drugi taki przypadek w historii rankingu, który opracowywany jest regularnie od 18 lat. ...

czytaj więcej >>

Dzień AGH już 10 czerwca!

Dzień AGH już 10 czerwca!

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w nadchodzącym Dniu AGH, który zaplanowano na dzień 10 czerwca br. (sobota). Wydarzenie w formie wielkiego pikniku rodzinnego, zgodnie z tradycją odbędzie się w Miasteczku Studenckim AGH, przy ulicy Rostafińskiego. ...

czytaj więcej >>

Rekrutacja i nowy konkurs w KWSPZ

Rekrutacja i nowy konkurs w KWSPZ

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia prowadzi rekrutację kandydatów na studia na rok akademicki 2017/2018. Z myślą o osobach planujących rozpoczęcie kształcenia, uczelnia przygotowała szereg atrakcyjnych zniżek oraz nowy konkurs. Rejestracja kandydatów zakończy się 30 września 2017 r. ...

czytaj więcej >>

653. rocznica założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego

653. rocznica założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Historia UJ rozpoczyna się 12 maja 1364 roku, kiedy to Kazimierz Wielki na mocy przywileju fundacyjnego powołał do życia pierwszy uniwersytet w Polsce – Studium Generale. Uczelnię tworzyły trzy wydziały, kształcące w zakresie prawa, medycyny oraz sztuk wyzwolonych. Od roku 1817 placówka funkcjonuje pod nazwą Uniwersytet Jagielloński. Obecnie data 12 maja uzn ...

czytaj więcej >>

MCK PK zaprasza na konkurs wiedzy o Krakowie

MCK PK zaprasza na konkurs wiedzy o Krakowie

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki zachęca studentów obcokrajowców do uczestnictwa w konkursie wiedzy o Krakowie i okolicach. Zawodnicy zmierzą swoje siły w dniu 26 maja 2017 roku o godzinie 15:00. ...

czytaj więcej >>

Instytut Konfucjusza i WSE zapraszają na pokaz chińskich tradycji ludowych

Instytut Konfucjusza i WSE zapraszają na pokaz chińskich tradycji ludowych

Instytut Konfucjusza oraz Wyższa Szkoła Europejska im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie serdecznie zapraszają na pokaz tańców i tradycji ludowych z Chin, który odbędzie się już 24/04/2017 o godzinie 19:00 w auli WSE (ul. Westerplatte 11, Kraków). ...

czytaj więcej >>Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy