Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24 - www.studiakrakow.com

top

Strona główna

Studia Kraków
img_ucz
Uniwersytet Jagielloński
logo_ucz

ul. Gołębia 24 zobacz na mapie>>

31-007 Kraków, woj. małopolskie

tel.: 12 663 11 00
tel.: 12 663 14 01

www: www.uj.edu.pl, www.rekrutacja.uj.edu.pl

e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl

Zobacz inne kierunki

Pedagogika specjalna - studia
Specjalizacje - studia I stopnia

Resocjalizacja - stacjonarne

Opis studiów

Opis programu studiów

Celem studiów licencjackich jest zdobycie przez studentów przygotowania zawodowego do pracy z młodzieżą przejawiającą różnorodne zaburzenia rozwojowe, zaburzenia w zachowaniu i zachowania dewiacyjne oraz z młodzieżą niepełnosprawną, objętą systemem edukacyjnym, specjalistycznymi formami profilaktyki, terapii i resocjalizacji realizowanymi w instytucjach państwowych i pozarządowych organizacjach społecznych prowadzących działalność opiekuńczo-wychowawczą i profilaktyczno-resocjalizacyjną.

W toku studiów student winien zdobyć kompetencje do pełnienia roli zawodowej pedagoga- specjalisty do spraw resocjalizacji, na które składają się wiedza i umiejętności konieczne do pracy w określonych instytucjach systemu pomocy i resocjalizacji osób społecznie niedostosowanych.

Zakres programowy:

* Teoretyczny:
- zawiera przed­mioty kanoniczne, składające się na wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną, na przykład:
- wprowadzenie do pedagogiki,
- wprowadzenie do socjologii,
- wprowadzenie do psychologii,
- biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania a także
- przed­mioty zawodowe (kierunkowe i specjalizacyjne) takie jak: podstawy pedagogiki specjalnej, zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży, psychopatologia rozwoju, a także: teorie resocjalizacji, profilaktyka i terapia uzależnień, patologia społeczna, metodyka pracy kuratora sądowego i młodzieżowe podkultury dewiacyjne;

* Praktyczny:
- Studenci zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych w placówkach diagnostyczno- profilaktycznych oraz
- praktyki dyplomowej w zamkniętych zakładach resocjalizacyjnych;

* Studenci dodatkowo wybierają przed­mioty fakultatywne, a wśród nich między innymi:
- metodyka oddziaływań profilaktycznych wobec rodzin osób z wirusem HIV,
- praca z osobami niepełnosprawnymi,
- polityka narkotykowa a prawa człowieka,
- wybrane problemy więziennictwa.

Studenci zobowiązani są po odbyciu zajęć językowych na II roku studiów do zaliczenia ich w formie egzaminów na poziomie B2.

Profil absolwenta

Absolwent pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja wyposażony jest w podstawową wiedzę z zakresu etiologii różnorodnych rodzajów niepełnosprawności, a szczególnie społecznego niedostosowania, przestępczości, narkomanii i innych form patologii społecznej, symptomatologii i typologii zaburzeń, uwarunkowanych czynnikami organicznymi, nieprawidłowymi oddziaływaniami rodziny, szkoły, środowiska rówieśniczego i globalnymi oddziaływaniami cywilizacyjno-kulturowymi.

Szeroka, interdyscyplinarna podbudowa teoretyczna stanowi podstawę do nabycia przez studenta w toku studiów konkretnych umiejętności, między innymi: diagnozowania i prognozowania pedagogicznego, przygotowywania i wdrażania programów i projektów pomocowych i resocjalizacyjnych w środowisku lokalnym. Zawodowy charakter kształcenia wymaga opanowania przez absolwenta ogólnometodycznych i specjalnych umiejętności praktycznych koniecznych do pracy z jednostkami i grupami niepełnosprawnych i społecznie niedostosowanych.

O kompetencjach pedagoga resocjalizacyjnego stanowią również jego właściwości podmiotowe oparte o uniwersalny system wartości, humanistyczne i tolerancyjne nastawienie w stosunku do jednostek i grup narodowo-etnicznych, przejawiających różnorodne obciążenia psychofizyczne, defekty rozwojowe i nieprawidłowe postawy społeczne.

Absolwent pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja wyposażony w określone kompetencje może kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich. Jest przygotowany do pracy w instytucjach zamkniętych wymiaru sprawiedliwości oraz w środowisku otwartym: w placówkach oświatowo-wychowawczych, specjalistycznych poradniach, w służbie zdrowia oraz sądownictwie.

Więcej informacji>>>

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2016 2015 2014 2013 2012 2011

43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

więcej

Aktualności
UJ wysoko w światowym rankingu

UJ wysoko w światowym rankingu

Ogłoszono wyniki najnowszego światowego rankingu The Center for World University Rankings (CWUR). Uniwersytet Jagielloński zajął najwyższą lokatę ze wszystkich polskich szkół wyższych. Łącznie w prestiżowym zestawieniu uwzględniono 1000 uczelni z 61 państwa całego świata. ...

czytaj więcej >>

Uniwersytet Jagielloński rozpoczął nowy rok akademicki

Uniwersytet Jagielloński rozpoczął nowy rok akademicki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie uroczyście rozpoczął nowy rok akademicki 2017/2018. Była to już 654. inauguracja w historii prestiżowej uczelni. Spotkanie w auli Audytorium Maximum UJ poprzedzone zostało dostojnym przemarszem ulicami miasta, w którym uczestniczyli profesorowie ...

czytaj więcej >>

Wyższa Szkoła Europejska rozpoczęła II turę rekrutacji

Wyższa Szkoła Europejska rozpoczęła II turę rekrutacji

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie przystąpiła do drugiej tury rejestracji kandydatów na studia I i II stopnia. W ofercie uczelni znajduje się pięć kierunków kształcenia, które prowadzone są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Nabór na studia ...

czytaj więcej >>

Jubileusz Szkoły Prawa Niemieckiego na UJ

Jubileusz Szkoły Prawa Niemieckiego na UJ

Szkoła Prawa Niemieckiego jest programem, który od dwudziestu lat z sukcesem funkcjonuje w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkoła stanowi doskonały przykład owocnej współpracy pomiędzy uczelnią, a Uniwersytetami w Heidelbergu ...

czytaj więcej >>

UJ najlepszą uczelnią! Ogłoszono najnowszy Ranking Szkół Wyższych

UJ najlepszą uczelnią! Ogłoszono najnowszy Ranking Szkół Wyższych

Miesięcznik Perspektywy opublikował wyniki tegorocznego Rankingu Szkół Wyższych. Pierwsze miejsce prestiżowego zestawienia przypadło ex aequo dwóm uczelniom: Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie oraz Uniwersytetowi Warszawskiemu. To już drugi taki przypadek w historii ...

czytaj więcej >>Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy