Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24 - www.studiakrakow.com

top

Strona główna

Studia Kraków
img_ucz
Uniwersytet Jagielloński
logo_ucz

ul. Gołębia 24 zobacz na mapie>>

31-007 Kraków, woj. małopolskie

tel.: 12 663 11 00
tel.: 12 663 14 01

www: www.uj.edu.pl, www.rekrutacja.uj.edu.pl

e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl

Zobacz inne kierunki

Polityka społeczna - studia
Specjalizacje - studia I stopnia

Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi - stacjonarne

Specjalizacje - studia II stopnia

Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi - stacjonarne - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Opis studiów

Opis programu studiów

Formułowanie, a następnie realizacja polityki społecznej na miarę wyzwań XXI wieku wymaga wykształcenia ludzi posiadających odpowiednie kwalifikacje. Za niezbędną należy uznać wiedzę o przyczynach oraz przejawach problemów i kwestii społecznych, o sposobach prowadzenia spraw publicznych w zakresie kwestii społecznych, a także instrumentach prawnych, finansowych oraz zarządzania w odniesieniu do polityki społecznej i funkcjonowania instytucji sfery społecznej, w tym prawidłowości i problemów zarządzania organizacjami publicznymi sfery społecznej oraz organizacjami obywatelskimi zajmującymi się problemami i kwestiami społecznymi. Utworzenie kierunku polityka społeczna ze specjalnością zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi uzupełnia lukę w kształceniu specjalistów organizacji i zarządzania w sferze spraw publicznych wymagających ingerencji instytucji rządowych i samorządowych oraz organizacji obywatelskich. Odnosi się to szczególnie do tych menedżerów sfery publicznej, którzy powinni być przygotowani do rozwiązywania kwestii społecznych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia, obejmującego instrumenty rynku pracy, aktywizacji zawodowej, partnerstwa w budowaniu endogenicznych mechanizmów sprzyjających lokalnemu rozwojowi, a w tym – animowaniu przed­siębiorczości i przekształceń środowiska dzielnicy, czy miasta. Przykładowe przed­mioty realizowane podczas studiów: psychologia, ochrona własności intelektualnej, zarządzanie, ekonomia, socjologia, prawo, funkcjonowanie instytucji europejskich, administracja publiczna, metody i techniki badań społecznych, finanse publiczne, demografia, polityka społeczna w UE, prawo pracy, organizacja służb społecznych, polityka rynku pracy, podstawy zarządzania publicznego, rewitalizacja jako instrument polityki społecznej, zarządzanie strategiczne, ekonomika usług, zarządzanie operacyjne w instytucjach sfery społecznej, zarządzanie projektami, mar­ke­ting organizacji publicznych i obywatelskich, komunikacja społeczna, podstawy negocjacji i mediacji, ekonomia sektora publicznego, finanse instytucji sfery społecznej, zarządzanie zmianą, zarządzanie karierą zawodową, zarządzanie zasobami ludzkimi w ISS, współdziałanie między­organizacyjne i między­sektorowe, zarządzanie między­kulturowe, zarządzanie wiedzą, polityka społeczna w zarządzaniu miastem, kultura organizacyjna, psychologia zdrowia, psychologia edukacji, przemiany społeczeństwa polskiego w XX wieku, profilaktyka społeczna, bezpieczeństwo i porządek publiczny, podstawy ekonomii społecznej, rachunkowość w instytucjach sfery społecznej, public relations w instytucjach sfery społecznej, e-usługi w sferze społecznej, metody zarządzania w instytucjach sfery społecznej, usługi społeczne, metody statystyczne w służbach społecznych, przed­siębiorczość w usługach społecznych.

Profil absolwenta

Absolwent uzyskuje wiedzę o przyczynach oraz przejawach problemów i kwestii społecznych, sposobach prowadzenia spraw publicznych, a także instrumentach prawnych, finansowych oraz zarządzania w odniesieniu do polityki społecznej oraz funkcjonowania instytucji sfery społecznej (ISS). W trakcie studiów nabywa umiejętności takie jak: gromadzenie i analiza informacji o problemach i kwestiach społecznych oraz o grupach zagrożonych marginalizacją społeczną; udzielanie pomocy i wsparcia osobom, rodzinom i grupom wymagającym interwencji, opracowywania projektów i zarządzania nimi, ewaluacja interwencji różnych podmiotów; realizacja podstawowych funkcji zarządzania w ISS. Jest przygotowany do wykonywania zadań operacyjnych i administracyjnych z zakresu polityki społecznej realizowanych na samodzielnych stanowiskach pracy w urzędach i instytucjach rządowych, strukturach samorządowych i organizacjach obywatelskich oraz do pracy w charakterze specjalisty w zakresie organizacji i wykorzystania instrumentów zarządzania pomocą społeczną, a także do pełnienia funkcji menedżera/kierownika organizacji zajmujących się rozwiązywaniem problemów i kwestii społecznych, w tym – do integrowania działań społecznych z lokalnymi uwarunkowaniami o charakterze gospodarczym i przestrzennym, szczególnie w kontekście potrzeb obszarów o charakterze kryzysowym. Tym samym potrafi podjąć się roli tzw. operatora rewitalizacji, niezależnie od organizacyjnego umiejscowienia tego podmiotu. Otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

Więcej informacji>>>

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2016 2015 2014 2013 2012 2011

43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

więcej

Aktualności
Wyższa Szkoła Europejska rozpoczęła II turę rekrutacji

Wyższa Szkoła Europejska rozpoczęła II turę rekrutacji

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie przystąpiła do drugiej tury rejestracji kandydatów na studia I i II stopnia. W ofercie uczelni znajduje się pięć kierunków kształcenia, które prowadzone są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Nabór na studia ...

czytaj więcej >>

Jubileusz Szkoły Prawa Niemieckiego na UJ

Jubileusz Szkoły Prawa Niemieckiego na UJ

Szkoła Prawa Niemieckiego jest programem, który od dwudziestu lat z sukcesem funkcjonuje w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkoła stanowi doskonały przykład owocnej współpracy pomiędzy uczelnią, a Uniwersytetami w Heidelbergu ...

czytaj więcej >>

UJ najlepszą uczelnią! Ogłoszono najnowszy Ranking Szkół Wyższych

UJ najlepszą uczelnią! Ogłoszono najnowszy Ranking Szkół Wyższych

Miesięcznik Perspektywy opublikował wyniki tegorocznego Rankingu Szkół Wyższych. Pierwsze miejsce prestiżowego zestawienia przypadło ex aequo dwóm uczelniom: Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie oraz Uniwersytetowi Warszawskiemu. To już drugi taki przypadek w historii ...

czytaj więcej >>

Dzień AGH już 10 czerwca!

Dzień AGH już 10 czerwca!

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w nadchodzącym Dniu AGH, który zaplanowano na dzień 10 czerwca br. (sobota). Wydarzenie w formie wielkiego pikniku rodzinnego, zgodnie z tradycją odbędzie się w Miasteczku Studenckim ...

czytaj więcej >>

Rekrutacja i nowy konkurs w KWSPZ

Rekrutacja i nowy konkurs w KWSPZ

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia prowadzi rekrutację kandydatów na studia na rok akademicki 2017/2018. Z myślą o osobach planujących rozpoczęcie kształcenia, uczelnia przygotowała szereg atrakcyjnych zniżek oraz nowy konkurs. Rejestracja kandydatów zakończy się 30 ...

czytaj więcej >>Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy