Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2)w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2)w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2)w Krakowie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2)w Krakowie

Adres: ul. Kanonicza 25

31-002 Kraków

TEL. 12 421 84 16, 12 370 86 17

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filozofia
Historia sztuki Historia Muzyka kościelna
Nauki o rodzinie Ochrona dóbr kultury Praca socjalna
Turystyka historyczna Turystyka religijna

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Filozofia Historia sztuki
Historia Muzyka kościelna Nauki o rodzinie
Praca socjalna Turystyka religijna

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Teologia Prawo kanoniczne

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2)w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) przejął tradycje zasłużonego dla kultury narodu i Kościoła w Polsce Wydziału Teologicznego Jagiellońskiej Wszechnicy i kontynuuje to dziedzictwo wieków pod opieką świętego Jana z Kęt, świętej Jadwigi Królowej oraz świętego Józefa Sebastiana Pelczara.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych.

Uniwersytet prowadzi swą działalność naukowo-dydaktyczną na sześciu wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Prawa Kanonicznego Teologicznym i zamiejscowym - Teologicznym Sekcja w Tarnowie.
Trzy wydziały uczelni posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia, dla kierunków: filozofia, historia, teologia wydane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w uznaniu wysokiej jakości kształcenia. Wydziały Uniwersytetu posiadają prawo nadawania tytułów i stopni naukowych: licencjata, magistra, licencjata kościelnego (stopnia pośredniego między magistrem a doktorem), doktora i doktora habilitowanego.
Uczelnia należy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC) i jej sekcji europejskiej (FUCE), Uniwersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury ((UNEECC), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP - regulamin KRUP) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
Obecnie UPJPII liczy 3643 studentów i 356 pracowników (w tym 242 naukowo-dydaktycznych).


Rekrutacja 2015/2016 - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2)w Krakowie

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 znajdują się na stronie internetowej: http://rekrutacja.upjp2.edu.pl/

obrazek

Biuro Karier - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2)w Krakowie

Głównym celem biura jest pomoc naszym studentom i absolwentom w wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy, udzielanie wsparcia przez doradców zawodowych i psychologa w aspektach poruszania się po rynku pracy, rozpoznawanie predyspozycji zawodowych, prowadzenie szkoleń, a także nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami naszych studentów, prowadzenie i udostępnianie bazy ofert pracy, praktyk i staży. Biuro pełni też ważną rolę w promocji uczelni zarówno wobec przyszłych studentów jak i firm.

Biuro Karier Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza wszystkich studentów i absolwentów UPJPII, którzy są zainteresowani:

  • podniesieniem własnych kwalifikacji zawodowych, poprzez udział w różnego rodzaju kursach i warsztatach,
  • rozmową z doradcą zawodowym na temat własnej drogi zawodowej,
  • podjęciem działalności wolontaryjnej,
  • znalezieniem pracy wakacyjnej, czasowej, stałej,
  • zasięgnięciem różnego rodzaju informacji dotyczących rynku pracy,
  • informacją w zakresie pomocy studentom niepełnosprawnym,
  • innymi sprawami i inicjatywami, które możemy realizować wspólnie.

  • Polecane Uczelnie w Krakowie