Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27 - www.studiakrakow.com

top

Strona główna

Studia Kraków
img_ucz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
logo_ucz

31-510 Kraków, woj. małopolskie

ul. Rakowicka 27 zobacz na mapie>>

tel.: 12 293 54 25, 12 293 56 28, fax.: 12 293 51 45

www: www.uek.krakow.pl

e-mail: studiainfo@uek.krakow.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Administracja

Analityka gospodarcza

Ekonomia

Europeistyka

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość - studia w jęz. angielskim

Gospodarka i administracja publiczna

Gospodarka przestrzenna

Informatyka stosowana

Informatyka stosowana - studia w jęz. angielskim

Innowacje w biznesie nowość!

Innowacyjność produktu nowość!

Inżynieria organizacji i zarządzania

Logistyka międzynarodowa

Marketing i komunikacja rynkowa

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze- studia w jęz. angielskim

Modern business management - studia w jęz. angielskim nowość!

Product manager- Engineering studies - studia w jęz. angielskim nowość!

Rachunkowość i controlling

Socjologia

Stosunki międzynarodowe

Towaroznawstwo

Turystyka i rekreacja

WISE - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna - skierowana do studentów studiów stacjonarnych I stopnia

Zarządzanie

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Analityka gospodarcza

Audyt finansowy nowość!

Bankowość i zarządzanie ryzykiem nowość!

Ekonomia

Europeistyka

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość - studia w jęz. angielskim

Gospodarka i administracja publiczna

Gospodarka przestrzenna

Informatyka stosowana

Informatyka stosowana - studia w jęz. angielskim

Innowacje w biznesie nowość!

Innowacyjność produktu nowość!

Marketing i komunikacja rynkowa

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze- studia w jęz. angielskim

Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie

Quantitative methods in modern management - studia w jęz. angielskim nowość!

Rachunkowość i controlling

Rynki finansowe nowość!

Stosunki międzynarodowe

Towaroznawstwo

Turystyka i rekreacja

Zarządzanie

Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego nowość!

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Oferta edukacyjna - studia jednolite magisterskie

Prawo

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

O Uniwersytecie....


Historię dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie otworzyła inauguracja Wyższego Studium Handlowego w 1925 r. – jako trzeciej w II Rzeczypospolitej wyższej szkoły handlowej. WSH było szkołą prywatną. Jej twórcą i pierwszym dyrektorem był Arnold Bolland, a pierwszą siedzibą – budynek średniej szkoły handlowej przy ul. Kapucyńskiej 2. Od 1927 r. siedziba WSH mieściła się przy ul. Sienkiewicza. W 1938 r. WSH zostało zaliczone w poczet prywatnych szkół akademickich, a z dniem 1 września tegoż roku przemianowane na Akademię Handlową. Działalność Uczelni przerwała druga wojna światowa. 6 listopada, podczas Sonderaktion Krakau, aresztowano jej profesorów, siedzibę zdewastowano i zamknięto.

Zajęcia wznowiono natychmiast po wyzwoleniu, w styczniu 1945 r. Punktem zwrotnym w dziejach Uczelni było jej upaństwowienie i przemianowanie na Wyższą Szkołę Ekonomiczną (1950 r.). W 1952 r. przekazano Uczelni zabytkowy budynek Fundacji Księcia Aleksandra Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej 27, dziś będący siedzibą władz Uczelni, a niegdyś pełniący m.in. funkcję schroniska dla chłopców. Rok 1974 przyniósł kolejną zmianę – WSE zmieniła nazwę na Akademię Ekonomiczną w Krakowie.

Proces gwałtownych zmian i rozwoju Uczelni rozpoczął się wraz z zapoczątkowanymi w Polsce w 1989 r. przemianami politycznymi gospodarczymi. Wymownym potwierdzeniem renomy, którą cieszy się nasza Uczelnia, jest zmiana jej nazwy na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dokonana na mocy ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. Oznacza to, że Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, uprawnienia do prowadzenia wszystkich form i rodzajów kształcenia na poziomie wyższym.

Obecny Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to pierwsza pod względem wielkości uczelnia ekonomiczna w Polsce. Na wszystkich typach studiów studiuje tu ponad 22 000 studentów, mury Uniwersytetu od momentu powstania opuściło ponad 100 000 absolwentów.

Współpracujemy z ponad 200 uczelniami z całego świata, dzięki czemu nasi studenci mogą brać udział w programach wymian, staży i praktyk zagranicznych oraz zdobywać podwójne dyplomy. Z roku na rok UEK uruchamia kierunki i specjalności, które wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniom rynku pracy.

Z badań losów studentów i absolwentów, które od 2010 roku prowadzi Akademickie Centrum Kariery, wynika, że 85% studentów UEK znajduje pracę już w trakcie studiów.

Jednym słowem, studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to najlepsza przepustka do kariery!

Dlaczego warto studiować na UE w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna i dobrze zarządzana uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Należymy do ścisłej czołówki uczelni ekonomicznych w kraju, będąc liczącym się centrum edukacyjnym i naukowo badawczym.

Cechą charakterystyczną naszej Uczelni jest szeroka gama wykładanych przedmiotów. Oprócz nauk ekonomicznych są to m. in: socjologia, prawo, historia, filozofia, chemia, biologia, fizyka, towaroznawstwo czy ekologia. W trakcie nauki studenci mają możliwość uczestniczenia w zagranicznych stażach i praktykach. Realizujemy wiele umów o współpracy z uczelniami w różnych częściach świata. Nasi studenci mają możliwość uzyskania podwójnych dyplomów - Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz zagranicznej uczelni partnerskiej - niemieckiej, szwedzkiej, francuskiej czy amerykańskiej.

Działalność dydaktyczną prowadzimy nie tylko w Krakowie, lecz również w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w różnych miastach, wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnych środowisk. O atrakcyjności studiów w naszej Uczelni decyduje także możliwość uzyskiwania różnych certyfikatów i uprawnień zawodowych. Absolwentom, nie tylko naszej Uczelni, chcącym nadal podnosić swoje kwalifikacje, oferujemy liczne studia podyplomowe. Prowadzimy także prestiżowe studia MBA (Master of Business Administration) i MPA (Master of Public Administration).

Renoma UEK, bogata oferta edukacyjna, doskonale przygotowana kadra - to nie wszystko, co mamy do zaproponowania kandydatom na studia. Istotne jest również to, że zapewniamy doskonałe warunki do nauki i rozwijania zainteresowań. Mamy przestronne sale wykładowe, świetnie wyposażone laboratoria, nowoczesną bibliotekę, basen, halę sportowo-widowiskową a także wciąż rozbudowywany campus. W naszej uczelni działają liczne koła naukowe, organizacje i stowarzyszenia studenckie, sportowe itd. Praktycznie, nie ma dnia, by na terenie uczelni nie działo się coś interesujcego.

To wszystko powoduje, że studiując w UEK, Uczelni, która ma swoją siedzibę w Krakowie, w najstarszym polskim ośrodku akademickim, kolebce narodowej kultury, mieście pełnym tradycji, zwiększasz szanse osiągnięcia zawodowego sukcesu.

Uczelnia przyjazna studentom


UEK to uczelnia, która daje wszystkim studentom możliwość wszechstronnego rozwoju. Oto kilka dowodów.

Akademickie Centrum Kariery UEK (ACK) www.kariery.uek.krakow.pl

UEK oprócz szerokiej oferty edukacyjnej daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów. To dziś niezbędne, by zaistnieć na rynku pracy. ACK wspiera studentów w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy przez:

 • udzielanie porad dotyczących m.in. dalszej ścieżki kształcenia
 • usługi doradztwa zawodowego
 • szeroką ofertę szkoleń
 • narzędzie do badania kompetencji zawodowych
 • ofertę praktyk zagranicznych w ramach programu ERASMUS
 • oferty praktyk, wolontariatu, pracy (ACK współpracuje z ponad 1600 polskimi i zagranicznymi firmami)
 • Targi Pracy UEK (corocznie w październiku)

 • Żeby umożliwić studentom kontakt z praktyką, UEK od wielu lat prowadzi współpracę z firmami na zasadzie akademii. „Akademia” to cykl warsztatów i szkoleń, który kończy się przyznaniem certyfikatu oraz praktyką lub stażem. Obecnie uczelnia współpracuje m.in. z firmami: Deloitte, Capgemini, Bank Zachodni WBK SA, KPMG, Bahlsen, Kopalnia Soli „Wieliczka”, Indesit, Grupa RMF, Comarch.

  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK (BON) www.bon.uek.krakow.pl

  BON udziela pomocy i wsparcia studentom z niepełnosprawnością w sprawach związanych z procesem kształcenia oraz podejmuje działania mające na celu likwidację barier architektonicznych, organizacyjnych, edukacyjnych i świadomościowych.

  Student z niepełnosprawnością może ubiegać się m.in. o:

 • zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach
 • zmianę w sposobie zdawania egzaminu/zaliczenia
 • indywidualny tryb odbywania zajęć (ITZ)
 • pomoc tłumacza języka migowego na zajęciach
 • pomoc asystenta osoby z niepełnosprawnością
 • lektorat z języka obcego w formie alternatywnej
 • adaptację materiałów dydaktycznych;
 • wydłużenie okresu wypożyczania książek z Biblioteki Głównej;
 • pierwszeństwo przyznania miejsca w domu studenckim
 • wsparcie psychologiczne
 • stypendium specjalne

 • Student z niepełnosprawnością dodatkowo może uczestniczyć w kursach językowych, zajęciach sportowych sekcji AZS UEK osób niepełnosprawnych oraz wydarzeniach organizowanych przez BON.

  W ramach BON działa Międzyuczelniane Centrum Wsparcia Psychologicznego oferujące indywidualną pomoc psychologiczną oraz szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego. Biuro współpracuje ze Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych.

  Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2016 2015 2014 2013 2012 2011

  43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

  31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

  30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  więcej

  Aktualności
  UJ wysoko w światowym rankingu

  UJ wysoko w światowym rankingu

  Ogłoszono wyniki najnowszego światowego rankingu The Center for World University Rankings (CWUR). Uniwersytet Jagielloński zajął najwyższą lokatę ze wszystkich polskich szkół wyższych. Łącznie w prestiżowym zestawieniu uwzględniono 1000 uczelni z 61 państwa całego świata. ...

  czytaj więcej >>

  Uniwersytet Jagielloński rozpoczął nowy rok akademicki

  Uniwersytet Jagielloński rozpoczął nowy rok akademicki

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie uroczyście rozpoczął nowy rok akademicki 2017/2018. Była to już 654. inauguracja w historii prestiżowej uczelni. Spotkanie w auli Audytorium Maximum UJ poprzedzone zostało dostojnym przemarszem ulicami miasta, w którym uczestniczyli profesorowie ...

  czytaj więcej >>

  Wyższa Szkoła Europejska rozpoczęła II turę rekrutacji

  Wyższa Szkoła Europejska rozpoczęła II turę rekrutacji

  Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie przystąpiła do drugiej tury rejestracji kandydatów na studia I i II stopnia. W ofercie uczelni znajduje się pięć kierunków kształcenia, które prowadzone są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Nabór na studia ...

  czytaj więcej >>

  Jubileusz Szkoły Prawa Niemieckiego na UJ

  Jubileusz Szkoły Prawa Niemieckiego na UJ

  Szkoła Prawa Niemieckiego jest programem, który od dwudziestu lat z sukcesem funkcjonuje w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkoła stanowi doskonały przykład owocnej współpracy pomiędzy uczelnią, a Uniwersytetami w Heidelbergu ...

  czytaj więcej >>

  UJ najlepszą uczelnią! Ogłoszono najnowszy Ranking Szkół Wyższych

  UJ najlepszą uczelnią! Ogłoszono najnowszy Ranking Szkół Wyższych

  Miesięcznik Perspektywy opublikował wyniki tegorocznego Rankingu Szkół Wyższych. Pierwsze miejsce prestiżowego zestawienia przypadło ex aequo dwóm uczelniom: Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie oraz Uniwersytetowi Warszawskiemu. To już drugi taki przypadek w historii ...

  czytaj więcej >>  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy