Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24 - www.studiakrakow.com

top

Strona główna

Studia Kraków
img_ucz
Uniwersytet Jagielloński
logo_ucz

31-007 Kraków, woj. małopolskie

ul. Gołębia 24 zobacz na mapie>>

tel.: 12 663 11 00
tel.: 12 663 14 01

www: www.uj.edu.pl, www.rekrutacja.uj.edu.pl

e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Administracja

Amerykanistyka

Archeologia

Astronomia

Bezpieczeństwo narodowe

Biochemia

Biofizyka

Biofizyka molekularna

Fizyka medyczna

Biologia

Biotechnologia

Chemia

Chemia medyczna

Dietetyka

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Edytorstwo

Ekonomia

Bankowość

Ekonomia międzynarodowa

Finanse

Ubezpieczenia

Elektroniczne przetwarzanie informacji

Elektroradiologia

Etnologia i antropologia kulturowa

Etyka

Europeistyka

Niemcoznawstwo

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Filologia klasyczna

Filologia polska

Antropologiczno-kulturowa

Nauczycielska

Filozofia

Fizjoterapia

Fizyka

Fizyka doświadczalna i teoretyczna

Fizyka stosowana

Geografia

Funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego

Geografia społeczno-ekonomiczna

Klimatologia i hydrologia

Meteorologia

Rozwój lokalny i regionalny

Systemy informacji geograficznej

Turystyka

Geologia

Historia

Historia sztuki

Informatyka

Bioinformatyka

Informatyka analityczna

Język polski w komunikacji społecznej

Komunikacja w praktyce społecznej

Judaistyka

Kognitywistyka

Kulturoznawstwo

Buddologia

Kulturoznawstwo międzynarodowe

Porównawcze studia cywilizacji

Rosjoznawstwo

Teksty kultury

Ukrainoznawstwo

Matematyka

Biomatematyka

Matematyka w ekonomii

Ogólna

Stosowana

Teoretyczna

Matematyka komputerowa

Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

Migracje międzynarodowe

Muzykologia

Neofilologia

Filologia angielska

Filologia angielska z językiem niemieckim

Filologia francuska

Filologia germańska

Filologia germańska z językiem angielskim

Filologia hiszpańska

Filologia orientalna – arabistyka

Filologia orientalna – indologia

Filologia orientalna – iranistyka

Filologia orientalna – japonistyka

Filologia orientalna – sinologia

Filologia orientalna – turkologia

Filologia portugalska

Filologia rosyjska

Filologia rumuńska

Filologia szwedzka

Filologia słowcka

Filologia ukraińska z językiem rosyjskim

Filologia w zakresie języka hiszpańskiego

Filologia węgierska

Filologia włoska

Język i kultura Rosji

Kultura Rosji i narodów sąsiednich

Neurobiologia

Ochrona dóbr kultury

Ochrona środowiska

Pedagogika

Animacja społeczno-kulturowa

Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Pedagogika specjalna

Resocjalizacja

Pielęgniarstwo

Politologia

Doradztwo polityczne

Dziennikarstwo polityczne

Polityka społeczna

Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi

Polonistyka - komparatystyka

Położnictwo

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ratownictwo medyczne

Relacje międzykulturowe

Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata

Socjologia

Stosunki międzynarodowe

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Dyplomacja współczesna

Integracja europejska

Studia azjatyckie

Studia bliskowschodnie > moduł: Izrael

Studia bliskowschodnie > moduł: Świat arabski

Studia dalekowschodnie

Studia dalekowschodnie > moduł: Chiny

Studia dalekowschodnie > moduł: Indie i Azja Południowa

Studia dalekowschodnie > moduł: Japonia

Studia dalekowschodnie > moduł: Korea

Studia euroazjatyckie

Studia matematyczno-przyrodnicze

Wiedza o teatrze

Zaawansowane materiały i nanotechnologia

Zarządzanie

Zarządzanie firmą

Zarządzanie międzynarodowe

Zarządzanie międzynarodowe » konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego i ESB Business School Reutlingen University

Zarządzanie personelem

Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym

Zarządzanie informacją

Zarządzanie kulturą i mediami

Zarządzanie kulturą

Zarządzanie mediami

Zdrowie publiczne

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Administracja

Amerykanistyka

Ameryka Północna

Ameryka Łacińska

Archeologia

Astrofizyka i kosmologia

Astronomia

Bezpieczeństwo narodowe

Biochemia

Biofizyka

Biofizyka molekularna

Fizyka medyczna

Bioinformatyka z biofizyką stosowaną

Biologia

Biologia człowieka

Biologia komórki

Biologia roślin

Biologia środowiskowa

Fizjologia eksperymentalna

Genetyka i biologia rozrodu

Biotechnologia molekularna

Chemia

Dietetyka

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

E-gospodarka przestrzenna

Edytorstwo

Ekonomia

Ekonomia menedżerska

Ekonomia międzynarodowa

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Elektroniczne przetwarzanie informacji

Etnologia i antropologia kulturowa

Europeistyka

Niemcoznawstwo

Wiedza o Holokauście i totalitaryzmach

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Filologia klasyczna

Filologia polska

Antropologiczno-kulturowa

Krytyka literacka

Nauczycielska

Przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Filozofia

Fizjoterapia

Fizyka

Fizyka doświadczalna

Fizyka teoretyczna

Geografia

Geografia fizyczna

Geografia społeczno-ekonomiczna

Gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny

Turystyka

Geologia

Historia

Antropologia historyczna

Historia sztuki

Informatyka

Informatyka stosowana

Informatyka stosowana > ogólna

Informatyka stosowana > produkcja gier wideo

Inżynieria oprogramowania

Modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie

Informatyka analityczna

Język polski w komunikacji społecznej

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Judaistyka

Kognitywistyka

Kosmetologia

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo międzynarodowe

Porównawcze studia cywilizacji

Rosjoznawstwo

Teksty kultury

Ukrainoznawstwo

Lingwistyka

Językoznawstwo ogólne

Lingwistyka stosowana

Przekład i komunikacja międzykulturowa

Przekład i komunikacja międzykulturowa > tłumaczenie (ukraiński, angielski, polski)

Matematyka

Finansowa

Nauczycielska

Stosowana

Teoretyczna

Matematyka komputerowa

Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

Migracje międzynarodowe

Muzykologia

Neofilologia

Filologia angielska > językoznawstwo angielskie

Filologia angielska > językoznawstwo angielskie (język w biznesie)

Filologia angielska > językoznawstwo stosowane – metodyka nauczania języka angielskiego

Filologia angielska > literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Filologia angielska > przekładoznawstwo

Filologia angielska z językiem niemieckim

Filologia francuska > filologiczna

Filologia francuska > traduktologiczna

Filologia germańska

Filologia germańska z językiem angielskim

Filologia hiszpańska

Filologia orientalna – arabistyka

Filologia orientalna – indologia

Filologia orientalna – Iran i Środkowy Wschód

Filologia orientalna – japonistyka

Filologia orientalna – turkologia

Filologia portugalska

Filologia rosyjska

Filologia szwedzka

Filologia słowcka

Filologia ukraińska z językiem rosyjskim

Filologia ukraińska z językiem rosyjskim > językoznawstwo; literaturoznawstwo; translatoryka

Filologia węgierska

Filologia włoska

Język i kultura Rosji

Kultura Rosji i narodów sąsiednich

Przekład literacki > język angielski, język niemiecki, język węgierski, język hiszpański, język francuski, język portugalski, język włoski

Studia środkowoeuropejskie

Neurobiologia

Ochrona środowiska

Biologia środowiska

Chemia środowiska

Pedagogika

Animacja społeczno-kulturowa

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Pedagogika społeczno-opiekuńcza z gerontopedagogiką

Pedagogika szkolna z doradztwem zawodowym

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Pedagogika wczesnoszkolna

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Pielęgniarstwo

Politologia

Dziennikarstwo polityczne

Instytucje i zarządzanie polityką

Polityki publiczne

Transformacje polityczne i ustrojowe

Polityka społeczna

Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi

Polonistyka - komparatystyka

Położnictwo

Praca socjalna

Relacje międzykulturowe

Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata

Antropologia religii

Mity i idee religijne

Współczesne problemy religii

Socjologia

Stosunki międzynarodowe

Studia nad rozwojem

Studia strategiczne

Studia azjatyckie

Studia bliskowschodnie

Studia dalekowschodnie

Studia euroazjatyckie

Studia matematyczno-przyrodnicze

Wiedza o teatrze

Performatyka przedstawień

Teatrologiczna

Zaawansowane materiały i nanotechnologia

Zarządzanie

Finanse i controlling

Marketing i logistyka

Media społecznościowe w zarządzaniu

Psychologia w zarządzaniu

Zarządzanie jakością – kształcenie menedżerów jakości

Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym

Zarządzanie w sporcie

Zarządzanie w turystyce

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie informacją

Zarządzanie kulturą i mediami

Kultura współczesna

Zarządzanie kulturą

Zarządzanie mediami

Zarządzanie reklamą

Zarządzanie zasobami przyrody

Zdrowie publiczne

Health economics and governance of health system

Programy zdrowotne

Promocja zdrowia

Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Oferta edukacyjna - studia jednolite magisterskie

Analityka medyczna

Biofizyka

Farmacja

Kierunek lekarski

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Prawo

Psychologia

Neuropsychologia i neurokognitywistyka

Psychologia stosowana

Weterynaria

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

O Uniwersytecie...Uniwersytet Jagielloński - najstarsza polska uczelnia. Symbol kraju, polskiej nauki i instytucja, która wraz z najważniejszymi krakowskimi zabytkami —Wawelem czy kościołem Mariackim – wpływa na atrakcyjność stolicy małopolski i podnosi atmosferę studiowania.

Studenci, absolwenci i wykładowcy tworzą poczet ludzi wyjątkowych, którzy na przestrzeni wieków byli ambasadorami polskiej nauki i kultury.

Sukces Uczelni, mierzony jej historycznymi i współczesnymi dokonaniami, wynika wprost z wyznawanych tu wartości i niewzruszonej wierności zasadom. Kontynuujemy prace naszych sławnych absolwentów i profesorów, odpowiadając na nowe wyzwania współczesności, a dewiza, która przyświeca uniwersyteckim poczynaniom mówi, że więcej znaczy rozum niż siła: Plus ratio quam vis!

Bogata oferta 15 wydziałów pozwoli każdemu młodemu człowiekowi na odnalezienie pasji i poszerzenie horyzontów intelektualnych.

Studia to najpiękniejszy czas w życiu. Warto spędzić go w najpiękniejszym Polskim mieście na Uniwersytecie z tradycjami, jakim bez wątpienia od ponad VI wieków jest Uniwersytet Jagielloński.

UJ w mediach społecznościowych


Rekrutacja 2016

>>> Zarejestruj się na studia!

>>> Sprawdź nasz przewodnik - Rekrutacja krok po kroku


Trwa rekrutacja na studia – nie czekaj do ostatniej chwili

Kandydaci na studia

Sezon rekrutacyjny w pełni. Trwa rejestracja na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego, drugiego i niektóre studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2016/2017. Dokonaliście już ponad 9100 rejestracji na ponad 300 kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Jeśli również i ty jesteś zdecydowany na podjęcie studiów w UJ, nie czekaj z dokonaniem rejestracji do ostatniej chwili!

Jesteś tegorocznym maturzystą i nie masz jeszcze wyników maturalnych?

Nic nie szkodzi. Zarejestruj się już teraz oraz potwierdź swoją rejestrację poprzez wniesienie opłaty rekrutacyjnej, bez wprowadzonych wyników maturalnych. Wyniki uzupełnisz później, w momencie ich otrzymania z początkiem lipca – ale najpóźniej do 8 lipca do godziny 12:00.

Planujesz kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, ale jesteś przed obroną?

Dla ciebie również mamy dobrą wiadomość. Rejestracji na studia możesz dokonać już teraz, a wyniki wprowadzisz do 14 lipca do godziny 12:00*. W koncie ERK po prostu zaznacz, że jeszcze nie posiadasz oceny na dyplomie czy też oceny z pracy dyplomowej. Pamiętaj jednak, że możesz wziąć udział w rekrutacji tylko wtedy, jeżeli termin obrony egzaminu licencjackiego gwarantuje uzyskanie dyplomu przed terminem wpisu na studia, a przy wpisie będziesz mieć już dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów.

* o ile warunkiem potwierdzenia rejestracji nie jest przesłanie wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Planujesz kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich)?

Rejestracja na studia prowadzące nabór według czerwcowo-lipcowego harmonogramu trwa do 29 czerwca. Pamiętaj, że aby wziąć udział w rekrutacji, musisz w tym terminie założyć konto w systemie ERK, dokonać rejestracji i dostarczyć do jednostki komplet wymaganych dokumentów. Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę: dokumenty powinny dotrzeć do uczelni na tyle wcześnie, żeby komisja mogła potwierdzić rejestrację najpóźniej do 1 lipca do godziny 12:00.

Opłata rekrutacyjna

Aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym na studia jednolite magisterskie, pierwszego i drugiego stopnia musisz, poza założeniem konta i rejestracją, wnieść opłatę rekrutacyjną. Aby uniknąć problemów, przy wnoszeniu opłaty kieruj się następującymi, najważniejszymi wskazówkami:

Każda dokonana rejestracja ma przypisany osobny, indywidualny, unikalny numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę rekrutacyjną. Numer ten jest widoczny w karcie rejestracji dopiero po zarejestrowaniu się na dane studia. W przypadku kilku rejestracji, każdą opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na osobny numer rachunku, a nie na jeden wybrany (ciekawostka: ostatnich sześć cyfr numeru rachunku to twój numer ERK (numer rejestracji) – po tym możesz upewnić się, że wpłacasz pieniądze na właściwy rachunek, a my będziemy wiedzieć, którą rejestrację chcesz potwierdzić).

Nie można wykorzystywać numerów rachunków, które były generowane dla rejestracji w rekrutacji w latach ubiegłych, gdyż są one nieaktualne.
Opłatę rekrutacyjną należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru na studia. Pieniądze wpływają na konto rekrutacyjne dopiero po jakimś czasie, nawet w ciągu kilku dni, więc aby przyśpieszyć potwierdzenie zaksięgowania opłaty, zalecamy dokonywanie opłat przelewem bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A. Warto również zarejestrować się odpowiednio wcześnie, potwierdzić rejestrację, a na koniec pozostawić sobie tylko wprowadzenie wyników matury lub wyników ukończenia studiów.

Nabór dla cudzoziemców oraz na studia w językach obcych

15 czerwca 2016 roku o godz. 12:00 rozpoczął się lipcowo-sierpniowy nabór dla:

- cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim

- wszystkich kandydatów, niezależnie od posiadanego obywatelstwa i zasad ubiegania się o przyjęcie na studia, na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w językach obcych.

Aby ubiegać się o przyjęcie na powyższe studia, należy:

założyć konto w systemie ERK na stronie www.erk.uj.edu.pl,
dokonać rejestracji na wybrane studia i spełnić warunki wymagane do jej potwierdzenia: wnieść opłatę rekrutacyjną i przesłać dokumenty wymagane przy rejestracji.

Przed dokonaniem rejestracji zapoznaj się z ważnymi informacjami odnośnie do wymaganych dokumentów oraz właściwej pisowni obcojęzycznego imienia i nazwiska.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji, kryteriów formalnych, wymaganych dokumentów i harmonogramu rekrutacji dostępne są w kartach poszczególnych studiów na stronie systemu ERK w katalogu studiów 2016/2017, w części „studia w języku polskim" » „dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich" oraz w części „studia w językach obcych".

Wszystkich kandydatów z zagranicy dodatkowo zapraszamy do lektury sekcji Cudzoziemcy, opublikowanej w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim, zawierającej ogólnie opracowane informacje przydatne kandydatom przybywającym na studia do Polski, a także do zapoznania się z instrukcjami zakładania konta, korzystania z wyszukiwarki studiów i dokonywania rejestracji dostępnymi na stronie głównej ERK.

Rejestracja w tym naborze potrwa do 18 sierpnia. Szczegółowy harmonogram naboru można znaleźć w odpowiednich kartach studiów na stronie ERK. Wszystkich kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów w UJ zapraszamy już dziś do rejestracji!

Kształcenie podyplomowe

Specyfika studiów

Studia podyplomowe są formą kształcenia inną niż studia wyższe i studia doktoranckie, przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Ich celem jest podnoszenie kwalifikacji pracowników, umożliwienie specjalizacji lub poszerzenie horyzontów. Kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Oferta Uczelni

Z ofertą studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim możesz zapoznać się na stronie www.podyplomowe.uj.edu.pl/oferta oraz w katalogu studiów w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK).

Rejestracja dla części studiów podyplomowych jest prowadzona przez system ERK, a dla części przebiega w sposób tradycyjny – bezpośrednio w sekretariacie studiów. Informacje na temat sposobu rekrutacji znajdują się zarówno na stronie www.podyplomowe.uj.edu.pl/oferta, jak i w kartach studiów w systemie ERK.

Przydatne informacje

Rekrutacja na studia prowadzona jest na semestr zimowy, a dla wybranych studiów również na semestr letni. Czas trwania studiów to od 2 do 4 semestrów. Opłata za studia to średnio 4500 zł, wnosi się ją w ratach semestralnych. W przypadku większości studiów podyplomowych o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń lub złożenie wymaganych dokumentów. Dla wybranych studiów przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna.

Organizacją studiów podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim zajmuje się Dział Nauczania:

ul. Gołębia 24, pok. 17
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 10 48
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2016 2015 2014 2013 2012 2011

43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

więcej

Aktualności
UJ wysoko w światowym rankingu

UJ wysoko w światowym rankingu

Ogłoszono wyniki najnowszego światowego rankingu The Center for World University Rankings (CWUR). Uniwersytet Jagielloński zajął najwyższą lokatę ze wszystkich polskich szkół wyższych. Łącznie w prestiżowym zestawieniu uwzględniono 1000 uczelni z 61 państwa całego świata. ...

czytaj więcej >>

Uniwersytet Jagielloński rozpoczął nowy rok akademicki

Uniwersytet Jagielloński rozpoczął nowy rok akademicki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie uroczyście rozpoczął nowy rok akademicki 2017/2018. Była to już 654. inauguracja w historii prestiżowej uczelni. Spotkanie w auli Audytorium Maximum UJ poprzedzone zostało dostojnym przemarszem ulicami miasta, w którym uczestniczyli profesorowie ...

czytaj więcej >>

Wyższa Szkoła Europejska rozpoczęła II turę rekrutacji

Wyższa Szkoła Europejska rozpoczęła II turę rekrutacji

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie przystąpiła do drugiej tury rejestracji kandydatów na studia I i II stopnia. W ofercie uczelni znajduje się pięć kierunków kształcenia, które prowadzone są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Nabór na studia ...

czytaj więcej >>

Jubileusz Szkoły Prawa Niemieckiego na UJ

Jubileusz Szkoły Prawa Niemieckiego na UJ

Szkoła Prawa Niemieckiego jest programem, który od dwudziestu lat z sukcesem funkcjonuje w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkoła stanowi doskonały przykład owocnej współpracy pomiędzy uczelnią, a Uniwersytetami w Heidelbergu ...

czytaj więcej >>

UJ najlepszą uczelnią! Ogłoszono najnowszy Ranking Szkół Wyższych

UJ najlepszą uczelnią! Ogłoszono najnowszy Ranking Szkół Wyższych

Miesięcznik Perspektywy opublikował wyniki tegorocznego Rankingu Szkół Wyższych. Pierwsze miejsce prestiżowego zestawienia przypadło ex aequo dwóm uczelniom: Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie oraz Uniwersytetowi Warszawskiemu. To już drugi taki przypadek w historii ...

czytaj więcej >>Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy