Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21 - www.studiakrakow.com

top

Strona główna

Studia Kraków
img_ucz
Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
logo_ucz

31-120 Kraków, woj. małopolskie

al. Mickiewicza 21 zobacz na mapie>>

tel.: 12 662-42-44, 12 662-42-74, fax.: 12 633-62-45

www: www.ur.krakow.pl

e-mail: rector@ur.krakow.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia
Oferta edukacyjna - studia II stopnia
Oferta edukacyjna - studia jednolite magisterskie
Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

O Uczelni

Obecnie pierwszy i jedyny Uniwersytet Rolniczy w Polsce.

Uczelnia kształci specjalistów z zakresu: techniki i inżynierii produkcji, biotechnologii, technologii żywności, geodezji, inżynierii środowiska, ekonomiki, marketingu czy ochrony środowiska.

Obecnie na 7 Wydziałach oraz Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR studiuje prawie 13 tys. studentów. Na studiach I, II, III stopnia, jednolitych magisterskich Uniwersytet oferuje gamę 24 różnorodnych kierunków wzbogaconych o 50 specjalności.

Oferta obejmuje: Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Zarządzanie, Ekonomia, Leśnictwo, Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym, Zootechnika, Rybactwo, Biologia, Inżynieria Środowiska, Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Architektura Krajobrazu, Biotechnologia, Ogrodnictwo, Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Towaroznawstwo, Dietetyka, Jakość i Bezpieczeństwo Żywności, Weterynaria.

Na wszystkie kierunki obowiązuje konkurs świadectw. Dodatkowo dla Sztuki Ogrodowej, Architektury Krajobrazu obowiązuje egzamin z rysunku odręcznego.
W Uniwersytecie Rolniczym istnieje możliwość podjęcia studiów doktoranckich w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym do wyboru jest także 31 studiów podyplomowych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w następujących przedsiębiorstwach: przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje pracujące na rzecz wsi, rolnictwa i leśnictwa, administracji państwowej i samorządowej, przemyśle rolno - spożywczym, handlu, instytucjach doradczych i konsultingowych, działach produkcji roślinnej, ochrony środowiska, biologii i ekonomiki rolnictwa, laboratoriach, działach produkcji zwierzęcej, ogrodnictwa, melioracji i mechanizacji rolnictwa, biurach projektowych oraz zajmujących się zagospodarowywaniem obiektów architektury krajobrazu, w instytucjach działających na rzecz przetwórstwa, kontroli i obrotu żywności.


Więcej na temat Uniwersytetu znajdziesz na naszej stronie internetowej uczelni www.ur.krakow.pl. Zapraszamy!


Zasady rekrutacji

Elektroniczna rejestracja stanowi uproszczenie procedury rekrutacji na studia, po jej dokonaniu nie ma konieczności wysyłania dokumentów w formie papierowej. Dokumenty będą wymagane w terminie późniejszym od osób zakwalifikowanych do przyjęcia, przy dokonywaniu wpisu na studia.

Kandydaci rejestrują się poprzez stronę www systemu ERK z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Rejestracja składa się z dwóch głównych etapów.

Logowanie


ETAP I. Rejestracja elektroniczna w systemie.

Dokonanie rejestracji na wybrane studia należy poprzedzić założeniem Indywidualnego Konta ERK Kandydata. W tym celu należy wybrać opcję ZAŁÓŻ KONTO. Po założeniu konta należy się do niego zalogować, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Poniżej opisany jest sposób postępowania po zalogowaniu się do Konta ERK. Wszystkich wymienionych niżej czynności należy dokonać w obowiązującym terminie rejestracji na wybrane studia.

Sprawdź, a następnie dokonaj poprawy lub uzupełnienia danych znajdujących się w formularzu dane osobowe.
Jeżeli poprawnie wprowadziłeś wszystkie dane osobowe dokonaj ich zatwierdzenia.
Po zatwierdzeniu danych osobowych wprowadź wszystkie wymagane informacje do formularzy dotychczasowe wykształcenie, i tak w przypadku zamiaru dokonywania rejestracji na studia:
jednolite magisterskie lub pierwszego stopnia - do formularza szkoła średnia oraz matura (jeżeli zdawałeś nową maturę, ale nie znasz jeszcze wszystkich uzyskanych wyników, musisz zaczekać do chwili ich otrzymania z odpowiedniej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej),
drugiego stopnia - do formularza szkoła średnia oraz wykształcenie wyższe.
Po sprawdzeniu kompletności oraz poprawności wprowadzonych danych na temat dotychczasowego wykształcenia zatwierdź je.
Znajdź w Elektronicznym Informatorze kartę interesujących Ciebie studiów, a następnie wybierz znajdującą się tam opcję ZAREJESTRUJ SIĘ.
Wprowadź dane do formularza znajdującego się w karcie rejestracji, a następnie zatwierdź je.

ETAP II. Potwierdzenie rejestracji - opłata i przesłanie dokumentów.

Wszystkich wymienionych niżej czynności należy dokonać w obowiązującym terminie rejestracji na wybrane studia. O ważności potwierdzenia rejestracji decyduje data wniesienia opłaty rekrutacyjnej!

Odczytaj i przepisz numer indywidualnego rachunku bankowego, a następnie wpłać na niego wyświetloną przez system kwotę opłaty rekrutacyjnej. Ze względu na przyspieszenie przepływu informacji o opłacie zalecamy dokonanie wpłaty bezpośrednio przelewem bankowym. Informacje o wpłatach dokonywanych w placówkach Poczty Polskiej pojawiają się w systemie ERK z większymi opóźnieniami.
Oczekując na potwierdzenie rejestracji sprawdzaj regularnie informacje na swoim indywidualnym koncie ERK.
W przypadku braku potwierdzenia rejestracji w ciągu kilku dni po terminowym wniesieniu opłaty skontaktuj się z jednostką prowadzącą nabór w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
W przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia w odpowiedniej karcie rejestracji pojawi się możliwość pobrania podania na studia. Wydrukuj podanie, podpisz je i złóż razem z innymi dokumentami wymaganymi przez Uniwersytet Rolniczy.

Rekrutacja na WETERYNARIĘ prowadzona jest przez Uniwersytet Jagielloński.

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

Inne kierunki

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2017 2016 2015 2014 2013 2012

35.98kierunek: lekarski - Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

35.6Ekonomia - Politechnika Gdańska

33.55Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

29.25Filologia norweska, grupa z językiem angielskim - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

28.81Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

więcej

Aktualności
Otwarta Szkoła Letnia na PK!

Otwarta Szkoła Letnia na PK!

W czerwcu na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej zainauguruje swoją działalność Otwarta Szkoła Letnia. Zajęcia będą odbywały się w dniach 4-15 czerwca br., a udział w nich mogą wziąć wszyscy zainteresowani. ...

czytaj więcej >>

UJ na czele uczelni w Polsce!!

UJ na czele uczelni w Polsce!!

Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski po raz 3. w historii zajęły ex aequo pierwsze miejsce w Rankingu Szkół Wyższych, który po raz 19. przygotowała Fundacja Edukacyjna "Perspektywy". Na trzecim miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska. ...

czytaj więcej >>

Festiwal Nauki WSB

Festiwal Nauki WSB

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zaprasza na 14 Festiwal Nauki, który odbędzie się równolegle w 6 miastach: Dąbrowie Górniczej, Olkuszu, Krakowie, Częstochowie, Cieszynie oraz Żywcu. Będzie to cykl warsztatów, debat, pokazów naukowych i webinariów. Data festiwalu: 11-18.03.2018 r. ...

czytaj więcej >>

Konferencja Edukacja dla Przedsiębiorczości Akademii Ignatianum w Krakowie

Konferencja Edukacja dla Przedsiębiorczości Akademii Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zapraszają na III Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu “Edukacja dla przedsiębiorczości” (EDP 2018). Tematem jej będzie “Edukacja dla przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych”. Konferencja odbędzie się 28 maja 2018 r. w kampusie Akademii Ignatianum w Krakowie. ...

czytaj więcej >>

WSE zaprasza na warsztaty o Adobe InDesign

WSE zaprasza na warsztaty o Adobe InDesign

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera i Grafika WSE są organizatorami warsztatów przeznaczonych dla nauczycieli “Typografia w Adobe InDesign, czyli jak perfekcyjnie sformatować tekst”. Są one częścią wiosny z grafiką WSE i odbędą się 23 marca 2018 r. w godzinach 9:00 - 16:00 w siedzibie WSE. ...

czytaj więcej >>

UJ wysoko w światowym rankingu

UJ wysoko w światowym rankingu

Ogłoszono wyniki najnowszego światowego rankingu The Center for World University Rankings (CWUR). Uniwersytet Jagielloński zajął najwyższą lokatę ze wszystkich polskich szkół wyższych. Łącznie w prestiżowym zestawieniu uwzględniono 1000 uczelni z 61 państwa całego świata. W rankingu znalazło się 7 polskich placówek, a na czele zestawienia, analogicznie do po ...

czytaj więcej >>

Uniwersytet Jagielloński rozpoczął nowy rok akademicki

Uniwersytet Jagielloński rozpoczął nowy rok akademicki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie uroczyście rozpoczął nowy rok akademicki 2017/2018. Była to już 654. inauguracja w historii prestiżowej uczelni. Spotkanie w auli Audytorium Maximum UJ poprzedzone zostało dostojnym przemarszem ulicami miasta, w którym uczestniczyli profesorowie UJ oraz społeczność akademicka. ...

czytaj więcej >>

Wyższa Szkoła Europejska rozpoczęła II turę rekrutacji

Wyższa Szkoła Europejska rozpoczęła II turę rekrutacji

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie przystąpiła do drugiej tury rejestracji kandydatów na studia I i II stopnia. W ofercie uczelni znajduje się pięć kierunków kształcenia, które prowadzone są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Nabór na studia pierwszego stopnia zakończy się 30 września, zaś na drugiego stopnia – w dniu 13 paźd ...

czytaj więcej >>

Jubileusz Szkoły Prawa Niemieckiego na UJ

Jubileusz Szkoły Prawa Niemieckiego na UJ

Szkoła Prawa Niemieckiego jest programem, który od dwudziestu lat z sukcesem funkcjonuje w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkoła stanowi doskonały przykład owocnej współpracy pomiędzy uczelnią, a Uniwersytetami w Heidelbergu i Moguncji, której efektem są setki znakomicie wykształconych absolwentów. ...

czytaj więcej >>

UJ najlepszą uczelnią! Ogłoszono najnowszy Ranking Szkół Wyższych

UJ najlepszą uczelnią! Ogłoszono najnowszy Ranking Szkół Wyższych

Miesięcznik Perspektywy opublikował wyniki tegorocznego Rankingu Szkół Wyższych. Pierwsze miejsce prestiżowego zestawienia przypadło ex aequo dwóm uczelniom: Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie oraz Uniwersytetowi Warszawskiemu. To już drugi taki przypadek w historii rankingu, który opracowywany jest regularnie od 18 lat. ...

czytaj więcej >>

Dzień AGH już 10 czerwca!

Dzień AGH już 10 czerwca!

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w nadchodzącym Dniu AGH, który zaplanowano na dzień 10 czerwca br. (sobota). Wydarzenie w formie wielkiego pikniku rodzinnego, zgodnie z tradycją odbędzie się w Miasteczku Studenckim AGH, przy ulicy Rostafińskiego. ...

czytaj więcej >>

Rekrutacja i nowy konkurs w KWSPZ

Rekrutacja i nowy konkurs w KWSPZ

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia prowadzi rekrutację kandydatów na studia na rok akademicki 2017/2018. Z myślą o osobach planujących rozpoczęcie kształcenia, uczelnia przygotowała szereg atrakcyjnych zniżek oraz nowy konkurs. Rejestracja kandydatów zakończy się 30 września 2017 r. ...

czytaj więcej >>

653. rocznica założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego

653. rocznica założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Historia UJ rozpoczyna się 12 maja 1364 roku, kiedy to Kazimierz Wielki na mocy przywileju fundacyjnego powołał do życia pierwszy uniwersytet w Polsce – Studium Generale. Uczelnię tworzyły trzy wydziały, kształcące w zakresie prawa, medycyny oraz sztuk wyzwolonych. Od roku 1817 placówka funkcjonuje pod nazwą Uniwersytet Jagielloński. Obecnie data 12 maja uzn ...

czytaj więcej >>

MCK PK zaprasza na konkurs wiedzy o Krakowie

MCK PK zaprasza na konkurs wiedzy o Krakowie

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki zachęca studentów obcokrajowców do uczestnictwa w konkursie wiedzy o Krakowie i okolicach. Zawodnicy zmierzą swoje siły w dniu 26 maja 2017 roku o godzinie 15:00. ...

czytaj więcej >>

Instytut Konfucjusza i WSE zapraszają na pokaz chińskich tradycji ludowych

Instytut Konfucjusza i WSE zapraszają na pokaz chińskich tradycji ludowych

Instytut Konfucjusza oraz Wyższa Szkoła Europejska im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie serdecznie zapraszają na pokaz tańców i tradycji ludowych z Chin, który odbędzie się już 24/04/2017 o godzinie 19:00 w auli WSE (ul. Westerplatte 11, Kraków). ...

czytaj więcej >>Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy