Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21 - www.studiakrakow.com

top

Strona główna

Studia Kraków
img_ucz
Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
logo_ucz

31-120 Kraków, woj. małopolskie

al. Mickiewicza 21 zobacz na mapie>>

tel.: 12 662-42-44, 12 662-42-74, fax.: 12 633-62-45

www: www.ur.krakow.pl

e-mail: rector@ur.krakow.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Wydział Technologii Żywności

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Wydział Leśny

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Wydział Technologii Żywności

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Wydział Leśny

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Oferta edukacyjna - studia jednolite magisterskie

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Wydział Leśny

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

O Uczelni

Obecnie pierwszy i jedyny Uniwersytet Rolniczy w Polsce.

Uczelnia kształci specjalistów z zakresu: techniki i inżynierii produkcji, biotechnologii, technologii żywności, geodezji, inżynierii środowiska, ekonomiki, marketingu czy ochrony środowiska.

Obecnie na 7 Wydziałach oraz Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR studiuje prawie 13 tys. studentów. Na studiach I, II, III stopnia, jednolitych magisterskich Uniwersytet oferuje gamę 24 różnorodnych kierunków wzbogaconych o 50 specjalności.

Oferta obejmuje: Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Zarządzanie, Ekonomia, Leśnictwo, Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym, Zootechnika, Rybactwo, Biologia, Inżynieria Środowiska, Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Architektura Krajobrazu, Biotechnologia, Ogrodnictwo, Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Towaroznawstwo, Dietetyka, Jakość i Bezpieczeństwo Żywności, Weterynaria.

Na wszystkie kierunki obowiązuje konkurs świadectw. Dodatkowo dla Sztuki Ogrodowej, Architektury Krajobrazu obowiązuje egzamin z rysunku odręcznego.
W Uniwersytecie Rolniczym istnieje możliwość podjęcia studiów doktoranckich w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym do wyboru jest także 31 studiów podyplomowych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w następujących przedsiębiorstwach: przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje pracujące na rzecz wsi, rolnictwa i leśnictwa, administracji państwowej i samorządowej, przemyśle rolno - spożywczym, handlu, instytucjach doradczych i konsultingowych, działach produkcji roślinnej, ochrony środowiska, biologii i ekonomiki rolnictwa, laboratoriach, działach produkcji zwierzęcej, ogrodnictwa, melioracji i mechanizacji rolnictwa, biurach projektowych oraz zajmujących się zagospodarowywaniem obiektów architektury krajobrazu, w instytucjach działających na rzecz przetwórstwa, kontroli i obrotu żywności.


Więcej na temat Uniwersytetu znajdziesz na naszej stronie internetowej uczelni www.ur.krakow.pl. Zapraszamy!


Zasady rekrutacji

Elektroniczna rejestracja stanowi uproszczenie procedury rekrutacji na studia, po jej dokonaniu nie ma konieczności wysyłania dokumentów w formie papierowej. Dokumenty będą wymagane w terminie późniejszym od osób zakwalifikowanych do przyjęcia, przy dokonywaniu wpisu na studia.

Kandydaci rejestrują się poprzez stronę www systemu ERK z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Rejestracja składa się z dwóch głównych etapów.

Logowanie


ETAP I. Rejestracja elektroniczna w systemie.

Dokonanie rejestracji na wybrane studia należy poprzedzić założeniem Indywidualnego Konta ERK Kandydata. W tym celu należy wybrać opcję ZAŁÓŻ KONTO. Po założeniu konta należy się do niego zalogować, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Poniżej opisany jest sposób postępowania po zalogowaniu się do Konta ERK. Wszystkich wymienionych niżej czynności należy dokonać w obowiązującym terminie rejestracji na wybrane studia.

Sprawdź, a następnie dokonaj poprawy lub uzupełnienia danych znajdujących się w formularzu dane osobowe.
Jeżeli poprawnie wprowadziłeś wszystkie dane osobowe dokonaj ich zatwierdzenia.
Po zatwierdzeniu danych osobowych wprowadź wszystkie wymagane informacje do formularzy dotychczasowe wykształcenie, i tak w przypadku zamiaru dokonywania rejestracji na studia:
jednolite magisterskie lub pierwszego stopnia - do formularza szkoła średnia oraz matura (jeżeli zdawałeś nową maturę, ale nie znasz jeszcze wszystkich uzyskanych wyników, musisz zaczekać do chwili ich otrzymania z odpowiedniej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej),
drugiego stopnia - do formularza szkoła średnia oraz wykształcenie wyższe.
Po sprawdzeniu kompletności oraz poprawności wprowadzonych danych na temat dotychczasowego wykształcenia zatwierdź je.
Znajdź w Elektronicznym Informatorze kartę interesujących Ciebie studiów, a następnie wybierz znajdującą się tam opcję ZAREJESTRUJ SIĘ.
Wprowadź dane do formularza znajdującego się w karcie rejestracji, a następnie zatwierdź je.

ETAP II. Potwierdzenie rejestracji - opłata i przesłanie dokumentów.

Wszystkich wymienionych niżej czynności należy dokonać w obowiązującym terminie rejestracji na wybrane studia. O ważności potwierdzenia rejestracji decyduje data wniesienia opłaty rekrutacyjnej!

Odczytaj i przepisz numer indywidualnego rachunku bankowego, a następnie wpłać na niego wyświetloną przez system kwotę opłaty rekrutacyjnej. Ze względu na przyspieszenie przepływu informacji o opłacie zalecamy dokonanie wpłaty bezpośrednio przelewem bankowym. Informacje o wpłatach dokonywanych w placówkach Poczty Polskiej pojawiają się w systemie ERK z większymi opóźnieniami.
Oczekując na potwierdzenie rejestracji sprawdzaj regularnie informacje na swoim indywidualnym koncie ERK.
W przypadku braku potwierdzenia rejestracji w ciągu kilku dni po terminowym wniesieniu opłaty skontaktuj się z jednostką prowadzącą nabór w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
W przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia w odpowiedniej karcie rejestracji pojawi się możliwość pobrania podania na studia. Wydrukuj podanie, podpisz je i złóż razem z innymi dokumentami wymaganymi przez Uniwersytet Rolniczy.

Rekrutacja na WETERYNARIĘ prowadzona jest przez Uniwersytet Jagielloński.

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2016 2015 2014 2013 2012 2011

43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny (GUM)

31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny (UMED) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

więcej

Aktualności
Festiwal Nauki WSB

Festiwal Nauki WSB

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zaprasza na 14 Festiwal Nauki, który odbędzie się równolegle w 6 miastach: Dąbrowie Górniczej, Olkuszu, Krakowie, Częstochowie, Cieszynie oraz Żywcu. Będzie to cykl warsztatów, debat, pokazów naukowych i webinariów. Data festiwalu: ...

czytaj więcej >>

Konferencja Edukacja dla Przedsiębiorczości Akademii Ignatianum w Krakowie

Konferencja Edukacja dla Przedsiębiorczości Akademii Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zapraszają na III Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu “Edukacja dla przedsiębiorczości” (EDP 2018). Tematem jej będzie “Edukacja dla przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych”. Konferencja ...

czytaj więcej >>

WSE zaprasza na warsztaty o Adobe InDesign

WSE zaprasza na warsztaty o Adobe InDesign

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera i Grafika WSE są organizatorami warsztatów przeznaczonych dla nauczycieli “Typografia w Adobe InDesign, czyli jak perfekcyjnie sformatować tekst”. Są one częścią wiosny z grafiką WSE i odbędą się 23 marca 2018 r. w godzinach ...

czytaj więcej >>

UJ wysoko w światowym rankingu

UJ wysoko w światowym rankingu

Ogłoszono wyniki najnowszego światowego rankingu The Center for World University Rankings (CWUR). Uniwersytet Jagielloński zajął najwyższą lokatę ze wszystkich polskich szkół wyższych. Łącznie w prestiżowym zestawieniu uwzględniono 1000 uczelni z 61 państwa całego świata. ...

czytaj więcej >>

Uniwersytet Jagielloński rozpoczął nowy rok akademicki

Uniwersytet Jagielloński rozpoczął nowy rok akademicki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie uroczyście rozpoczął nowy rok akademicki 2017/2018. Była to już 654. inauguracja w historii prestiżowej uczelni. Spotkanie w auli Audytorium Maximum UJ poprzedzone zostało dostojnym przemarszem ulicami miasta, w którym uczestniczyli profesorowie ...

czytaj więcej >>Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy