Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) w Krakowie, Budynek Technikum Komunikacyjnego nr 25, ul. Ułanów 3 - www.studiakrakow.com

top

Strona główna

Studia Kraków
img_ucz
Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) w Krakowie
logo_ucz

Kraków, woj. małopolskie

Budynek Technikum Komunikacyjnego nr 25, ul. Ułanów 3 zobacz na mapie>>

tel.: 12 349 05 75, 885 588 800

www: www.wsb.edu.pl

e-mail: krakow@wsb.edu.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Inżynieria zarządzania

spec. Inżynier jakości

spec. Kadry i płace w praktyce

spec. Logistyka i transport

spec. Menedżer projektu

spec. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

spec. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym

spec. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Bezpieczeństwo narodowe

spec. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne -nowość!

spec. Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej

spec. Kryminalistyka i techniki śledcze

spec. Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych

spec. Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa

spec. Zarządzanie kryzysowe

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

O Uczelni...

Celem działalności Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest kształcenie specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych. Poza działalnością dydaktyczną Uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu.

Tworząc akademickie tradycje w regionie i mieście, gwarantując wysoki poziom oraz europejski wymiar kształcenia, Uczelnia stwarza społeczności regionu możliwość samorealizacji i szanse na awans cywilizacyjny w dobie szybko restrukturyzującej się gospodarki. Misją naszej Uczelni jest także rozwijanie kreatywności i wspieranie dążeń do osiągania sukcesów oraz stworzenie solidnych podstaw do dalszej permanentnej edukacji. Potencjał intelektualny pracowników naukowych WSB służy społeczności regionu poprzez planowe projekty badawczo-naukowe.

Atuty Uczelni

Renoma studiów i Uczelni
O renomie Uczelni i jakości kształcenia świadczą wysokie pozycje, jakie Wyższa Szkoła Biznesu zajmuje w ogólnopolskich rankingach oraz akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Nr 1 w rankingu szkół wyższych
W 2016 roku w rankingu Fundacji „Perspektywy” Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zajęła 10 miejsce w krajowym zestawieniu niepublicznych uczelni. Kapituła rankingu wysoko oceniła m.in. poziom umiędzynarodowienia studiów i wysoki potencjał naukowy. Doceniono również nowoczesną infrastrukturę Uczelni.

Wyróżniająca ocena instytucjonalna PKA
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest pierwszą uczelnią niepubliczną w Polsce, która otrzymała wyróżniającą ocenę instytucjonalną. Dotychczas tak wysoką notą poszczycić mogło się 11 uczelni publicznych w Polsce.

Studia za granicą. Program Erasmus
Studiuj za granicą! Z WSB podczas studiów możesz kształcić się w kilkudziesięciu Uczelniach Wyższych na całym świecie.

Praca dla absolwentów
Wszyscy studenci i absolwenci WSB poszukujący pracy, stażu, informacji o rynku pracy otrzymują profesjonalną pomoc ze strony Akademickiego Biura Karier.

Stypendia od pierwszego dnia studiów
W WSB zaczynając studia możesz starać się i korzystać z wielu form wsparcia finansowego w trakcie trwania nauki. W roku akademickim 2014/2015 dla studentów rozpoczynających naukę przygotowano różne programy stypendialne:

Indywidualizacja kształcenia
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej opracowała i stosuje wiele, nowoczesnych form indywidualizacji kształcenia studentów.

Ciekawe życie studenckie
Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Akademicki Związek Sportowy to miejsce gdzie podczas studiów nauczysz się organizować konferencje, koncerty a także imprezy studenckie i co najważniejsze zdobędziesz doświadczeni niezbędne do podjęcia wymarzonej pracy.

Świetne zaplecze techniczne
Nowoczesna infrastruktura, profesjonalne laboratoria w pełni wykorzystywane są przez studentów do rozwijania swoich zainteresowań oraz poszerzenia wiedzy praktycznej.

Certyfikaty w WSB
Zobacz jakie możesz zdobyć certyfikaty studiując w Wyższej Szkole Biznesu.

Intensywna nauka języków obcych
Wykładowcy języków obcych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej kładą duży nacisk na intensywne nauczanie języków obcych.

Zasady rekrutacji

Podstawowym kryterium przyjęć na studia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest kolejność zgłoszeń. Aby zostać studentem kandydat zobowiązany jest do rejestracji on-line, złożenia kompletu dokumentów wraz ze świadectwem maturalnym oraz dokonanie niezbędnych opłat.

Wyniki maturalne

Wyniki maturalne nie wpływają na decyzję o przyjęciu kandydata na studia. Osoby, które uzyskały bardzo dobre i dobre wyniki mogą uzyskać specjalne stypendium.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w języku obcym - Filologia angielska lub International Business - zobowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym (świadectwo maturalne, certyfikaty językowe) lub przystąpić do testu kwalifikacyjnego organizowanego przez WSB. Uczelnia organizuje intensywne kursy przygotowujące do studiów anglojęzycznych.

Na skróty
1. Wybierz swój kierunek studiów
2. Wypełnij formularz online
3. Wnieś opłatę rekrutacyjną
4. Złóż dokumenty na studia
5. Gratulujemy! Jesteś studentką/studentem WSB!

Studia za granicą. Program Erasmus

obrazek

Studia to czas kiedy możesz rozwinąć skrzydła. Masz szanse nie tylko uczestniczenia w nauce, ale także kształtować swoją osobowość, angażując się w życie uczelni. Wybierz uczelnie, która oprócz solidnej dawki wiedzy dostarczy Ci równie wiele pięknych wspomnień. Studiowanie to również doskonała okazja, by zdobywać doświadczenie, kontakty w środowisku naukowym czy umiejętność rozwijania kreatywności. Jeżeli oprócz nauki chcesz realizować ciekawe pomysły w WSB w Dąbrowie Górniczej na pewno znajdziesz dla siebie miejsce. Przekonaj się sam co oprócz nauki oferuję Ci Uczelnia.

Współpraca międzynarodowa jest jedym z priorytetów działalności Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Uczelnia stwarza studentom możliwość wszechstronnego rozwoju, zarówno podczas wyjazdów stypendialnych, jak i w ramach wykładów i kursów gościnnych w WSB.

WSB utrzymuje kontakty i współpracuje z licznymi Uczelniami zagranicznymi a także organizacjami międzynarodowymi (London Chamber of Commerce and Industry, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH, Intelligent Business Solutions, BSS Materialflussgruppe, Volkswagen, TESCO SW, Hellweg, Bitsnbrains i inne), obejmując m.in. program wymiany studentów oraz nauczycieli akademickich i pracowników niedydaktycznych, wymianę studencką w ramach praktyk zawodowych, prowadzenie wspólnych badań naukowych, wymianę doświadczeń oraz organizację wspólnego programu studiów.

Nasi studenci, absolwenci i pracownicy zdobywają cenne doświadczenie zawodowe jak i prywatne dzięki czemu wzrasta ich konkurencyjność na rynku pracy w Polsce oraz zagranicą.

Erasmus +

Program co roku umożliwia studentom wyjazdy za granicę na jednen lub dwa semestry studiów w jednej z licznych zagranicznych uczelni, z którymi WSB łączą umowy o współpracy oraz możliwość odbycia praktyki zawodowej w zagranicznym przedsiębiorstwie. Erasmus + daje szanse również pracownikom dydaktycznym uczelni, stwarzając liczne możliwości udziału w projektach badawczych, konferencjach jak również poszerzenie kręgu akademickich kontaktów.

W maju br. roku w WSB odbyło się wydarzenie International day, w którym wzięło udział ponad 70 osób młodych ludzi z krajów, z którymi Uczelnia współpracuje w programach wymiany studenckiej i kadrowej. Uczestnicy wzięli udział w spotkaniu integracyjnym jak również spotkali się z kadrą akademicką.

Intensywna nauka języków obcych

WSB prowadzi kształcenie językowe w ramach Studium Języków Obcych na różnych poziomach zaawansowania, zarówno w ramach lektoratów dla studentów, jak i kursów językowych dla wszystkich zainteresowanych, prowadzonych przez Europejską Szkołę Języków Obcych. Szczególny nacisk położony jest na komunikację. Dlatego zajęcia mają charakter warsztatowy.

Język biznesu dodatkowo

Lektorzy odpowiednio wzbogacają treści ogólne o elementy języka biznesu i korespondencji handlowej celem poszerzenia umiejętności studentów oraz przygotowania do egzaminów międzynarodowych oferowanych w ramach Centrów Egzaminacyjnych działających w WSB.

Każdy student zdaje TOEIC’a

Znaczącym atutem kształcenia językowego w WSB jest włączenie egzaminu TOEIC oraz TOEIC Bridge do programu kształcenia językowego realizowanego przez Uczelnię. Oznacza to, że każdy student, po odbyciu V semestru studiów w WSB, przystępuje do wskazanego egzaminu. Egzamin jest bezpłatny dla wszystkich studentów WSB. Ten obowiązkowy element zaliczenia to doskonała okazja do obiektywnego i trafnego sprawdzenia swoich umiejętności z języka angielskiego. Studenci zainteresowani otrzymaniem oficjalnego Certyfikatu mają możliwość zakupienia go na preferencyjnych warunkach w przygotowanej specjalnie dla nich atrakcyjnej cenie.

A w salach językowych

Wszystkie sale językowe WSB zostały wyposażone w tablice interaktywne wraz ze sprzętem komputerowym i specjalistycznym oprogramowaniem. Użycie tablic interaktywnych podczas zajęć językowych widocznie poprawia ich efektywność - realnie podnosi skuteczność nauki podczas zajęć stymulując wszystkie zmysły.

Ciekawe życie studenckie

obrazek

Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Akademicki Związek Sportowy to miejsce gdzie podczas studiów nauczysz się organizować konferencje, koncerty a także imprezy studenckie i co najważniejsze zdobędziesz doświadczeni niezbędne do podjęcia wymarzonej pracy.

Koła naukowe

W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej aktywnie działają koła naukowe: Koło Naukowe Profesjonalnego Zarządzania, Koło Naukowe Komunikacji Społecznej, Koło Naukowe Grupa PoPrzezMEDIA, Koło Naukowe "Pedagogica", Naukowe Koło "Obieżyświat", Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych, Informatyczne Koło Naukowe, Studenckie Koło Naukowe ITLogis, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Zarządzania Wiedzą i Informacją, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego oraz Koło Naukowe "Climate Changes". Nasi studenci reprezentują Uczelnię w Parlamencie Studenckim oraz w Stowarzyszeniu Uczelni Niepaństwowych MONSSUN.

Samorząd rządzi

Członkowie Samorządu Studenckiego organizują seminaria, wyjazdy naukowe, imprezy typu Andrzejki, Mikołajki, dyskoteki. Biorą aktywny udział w corocznych finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Realizują się w działalności charytatywnej i społecznej, biorą aktywnie udział we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Uczelnię, takich jak Żakalia, konferencje czy wykłady ogólnodostępne.

Uczelniany AZS jest organizatorem imprez sportowych, wycieczek, wyjazdów na narty, rejsów, turniejów dla miłośników piłki nożnej, siatkówki, darta, gry w kręgle.

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

Inne kierunki

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2017 2016 2015 2014 2013 2012

35.98kierunek: lekarski - Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

35.6Ekonomia - Politechnika Gdańska

33.55Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

29.25Filologia norweska, grupa z językiem angielskim - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

28.81Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

więcej

Aktualności
Otwarta Szkoła Letnia na PK!

Otwarta Szkoła Letnia na PK!

W czerwcu na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej zainauguruje swoją działalność Otwarta Szkoła Letnia. Zajęcia będą odbywały się w dniach 4-15 czerwca br., a udział w nich mogą wziąć wszyscy zainteresowani. ...

czytaj więcej >>

UJ na czele uczelni w Polsce!!

UJ na czele uczelni w Polsce!!

Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski po raz 3. w historii zajęły ex aequo pierwsze miejsce w Rankingu Szkół Wyższych, który po raz 19. przygotowała Fundacja Edukacyjna "Perspektywy". Na trzecim miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska. ...

czytaj więcej >>

Festiwal Nauki WSB

Festiwal Nauki WSB

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zaprasza na 14 Festiwal Nauki, który odbędzie się równolegle w 6 miastach: Dąbrowie Górniczej, Olkuszu, Krakowie, Częstochowie, Cieszynie oraz Żywcu. Będzie to cykl warsztatów, debat, pokazów naukowych i webinariów. Data festiwalu: 11-18.03.2018 r. ...

czytaj więcej >>

Konferencja Edukacja dla Przedsiębiorczości Akademii Ignatianum w Krakowie

Konferencja Edukacja dla Przedsiębiorczości Akademii Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zapraszają na III Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu “Edukacja dla przedsiębiorczości” (EDP 2018). Tematem jej będzie “Edukacja dla przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych”. Konferencja odbędzie się 28 maja 2018 r. w kampusie Akademii Ignatianum w Krakowie. ...

czytaj więcej >>

WSE zaprasza na warsztaty o Adobe InDesign

WSE zaprasza na warsztaty o Adobe InDesign

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera i Grafika WSE są organizatorami warsztatów przeznaczonych dla nauczycieli “Typografia w Adobe InDesign, czyli jak perfekcyjnie sformatować tekst”. Są one częścią wiosny z grafiką WSE i odbędą się 23 marca 2018 r. w godzinach 9:00 - 16:00 w siedzibie WSE. ...

czytaj więcej >>

UJ wysoko w światowym rankingu

UJ wysoko w światowym rankingu

Ogłoszono wyniki najnowszego światowego rankingu The Center for World University Rankings (CWUR). Uniwersytet Jagielloński zajął najwyższą lokatę ze wszystkich polskich szkół wyższych. Łącznie w prestiżowym zestawieniu uwzględniono 1000 uczelni z 61 państwa całego świata. W rankingu znalazło się 7 polskich placówek, a na czele zestawienia, analogicznie do po ...

czytaj więcej >>

Uniwersytet Jagielloński rozpoczął nowy rok akademicki

Uniwersytet Jagielloński rozpoczął nowy rok akademicki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie uroczyście rozpoczął nowy rok akademicki 2017/2018. Była to już 654. inauguracja w historii prestiżowej uczelni. Spotkanie w auli Audytorium Maximum UJ poprzedzone zostało dostojnym przemarszem ulicami miasta, w którym uczestniczyli profesorowie UJ oraz społeczność akademicka. ...

czytaj więcej >>

Wyższa Szkoła Europejska rozpoczęła II turę rekrutacji

Wyższa Szkoła Europejska rozpoczęła II turę rekrutacji

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie przystąpiła do drugiej tury rejestracji kandydatów na studia I i II stopnia. W ofercie uczelni znajduje się pięć kierunków kształcenia, które prowadzone są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Nabór na studia pierwszego stopnia zakończy się 30 września, zaś na drugiego stopnia – w dniu 13 paźd ...

czytaj więcej >>

Jubileusz Szkoły Prawa Niemieckiego na UJ

Jubileusz Szkoły Prawa Niemieckiego na UJ

Szkoła Prawa Niemieckiego jest programem, który od dwudziestu lat z sukcesem funkcjonuje w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkoła stanowi doskonały przykład owocnej współpracy pomiędzy uczelnią, a Uniwersytetami w Heidelbergu i Moguncji, której efektem są setki znakomicie wykształconych absolwentów. ...

czytaj więcej >>

UJ najlepszą uczelnią! Ogłoszono najnowszy Ranking Szkół Wyższych

UJ najlepszą uczelnią! Ogłoszono najnowszy Ranking Szkół Wyższych

Miesięcznik Perspektywy opublikował wyniki tegorocznego Rankingu Szkół Wyższych. Pierwsze miejsce prestiżowego zestawienia przypadło ex aequo dwóm uczelniom: Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie oraz Uniwersytetowi Warszawskiemu. To już drugi taki przypadek w historii rankingu, który opracowywany jest regularnie od 18 lat. ...

czytaj więcej >>

Dzień AGH już 10 czerwca!

Dzień AGH już 10 czerwca!

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w nadchodzącym Dniu AGH, który zaplanowano na dzień 10 czerwca br. (sobota). Wydarzenie w formie wielkiego pikniku rodzinnego, zgodnie z tradycją odbędzie się w Miasteczku Studenckim AGH, przy ulicy Rostafińskiego. ...

czytaj więcej >>

Rekrutacja i nowy konkurs w KWSPZ

Rekrutacja i nowy konkurs w KWSPZ

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia prowadzi rekrutację kandydatów na studia na rok akademicki 2017/2018. Z myślą o osobach planujących rozpoczęcie kształcenia, uczelnia przygotowała szereg atrakcyjnych zniżek oraz nowy konkurs. Rejestracja kandydatów zakończy się 30 września 2017 r. ...

czytaj więcej >>

653. rocznica założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego

653. rocznica założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Historia UJ rozpoczyna się 12 maja 1364 roku, kiedy to Kazimierz Wielki na mocy przywileju fundacyjnego powołał do życia pierwszy uniwersytet w Polsce – Studium Generale. Uczelnię tworzyły trzy wydziały, kształcące w zakresie prawa, medycyny oraz sztuk wyzwolonych. Od roku 1817 placówka funkcjonuje pod nazwą Uniwersytet Jagielloński. Obecnie data 12 maja uzn ...

czytaj więcej >>

MCK PK zaprasza na konkurs wiedzy o Krakowie

MCK PK zaprasza na konkurs wiedzy o Krakowie

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki zachęca studentów obcokrajowców do uczestnictwa w konkursie wiedzy o Krakowie i okolicach. Zawodnicy zmierzą swoje siły w dniu 26 maja 2017 roku o godzinie 15:00. ...

czytaj więcej >>

Instytut Konfucjusza i WSE zapraszają na pokaz chińskich tradycji ludowych

Instytut Konfucjusza i WSE zapraszają na pokaz chińskich tradycji ludowych

Instytut Konfucjusza oraz Wyższa Szkoła Europejska im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie serdecznie zapraszają na pokaz tańców i tradycji ludowych z Chin, który odbędzie się już 24/04/2017 o godzinie 19:00 w auli WSE (ul. Westerplatte 11, Kraków). ...

czytaj więcej >>Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy