Adres: ul. Głowackiego 12

30-085 Kraków

Tel.: (+48 12) 638 57 33, (+48 12) 637 07 10

FAX. (+48 12) 637 13 47

  • http://www.pou.pl

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

MSc Studia Master of Science* Zarządzanie*