Studia Kraków - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14
pok. 105 (dziekanat, I piętro) w Krakowie

top

Strona główna

Studia Kraków
img_ucz
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
logo_ucz

30-079 Kraków, woj. małopolskie

al. Kijowska 14
pok. 105 (dziekanat, I piętro) zobacz na mapie>>

tel.: 012 635 68 05, 12 635 68 06, fax.: 12 635 68 04

www: www.wszib.edu.pl

e-mail: wszib@wszib.edu.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Finanse i Rachunkowość

Informatyka

Zarządzanie

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Studia MBA

Zarządzanie

Galeria
galeria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

Krótko o Uczelni

Uczelnia powstała w 1995 roku. Prowadzimy kształcenie na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Socjologia. Uczelnia prowadzi także studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia wg programów Akademii CISCO oraz Microsoft AATP.


Studia w akademickim Krakowie to dla naszych słuchaczy niepowtarzalna okazja kontaktu z wielką kulturą i nauką w jednym z najpiękniejszych miast Europy. Dla studentów studiów dziennych kontakt z kolegami z 34 uczelni Krakowa, gdzie uczy się 203 000 studentów, sport, rozrywka, kontakty z wybitnymi ludźmi obok nauki w murach uczelni stanowią szansę na awans intelektualny. Wiele osób studiujących w naszej Uczelni zdobywa solidne wyższe wykształcenie co owocuje szybkim sukcesem zawodowym. Studenci studiów zaocznych znajdują u nas wiele udogodnień (e-learning, dogodne terminy zajęć, łatwy dostęp do wykładowców). Nowoczesna struktura teleinformatyczna stawia nas w czołówce uczelni polskich. Słowem WSZiB to Uczelnia zachodu warta.


Zezwolenia, akredytacje i certyfikaty


Podstawę prawną działania Uczelni jest wpis do Księgi Rejestru Uczelni Niepaństwowych Nr 55 z dnia 11.05.1995 r. oraz z dn. 19 marca 2004 r.W 2004 oraz w 2010 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna udzieliła pozytywnej opinii dla studiów licencjackich i magisterskich kierunku Zarządzania i Marketingu, Finanse i Rachunkowość, a w 2006 roku dla kierunku Informatyka. Uczelnia posiada bogatą własną bazę dydaktyczną, liczną i młodą kadrę naukową. Pozycja finansowa Uczelni jest stabilna, dzięki czemu studenci znajdują u nas możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań, a wykładowcy mają warunki do prowadzenia prac badawczych. WSZiB posiada najwyższe kategorie w ocenie parametrycznej działalności naukowej.  W zarządzaniu edukacją kierujemy się zasadami TQM (zarządzanie przez jakość). Posiadamy również CERTYFIKAT JAKOŚCI nadany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie. Od wielu lat zajmujemy czołowe lokaty w rankingach "Polityki", "Wprost", "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw".
Studenci biorą udział w prowadzonych przez Uczelnię projektach informatycznych. WSZiB jako autoryzowane centrum egzaminacyjne Pearson VUE umożliwia uzyskiwanie międzynarodowych, prestiżowych certyfikatów z branży IT. Uczelnia daje również możliwość przystąpienia do uznawanych egzaminów językowych FCE oraz TELC (The European Language Certificate).

Misja Uczelni

Misją Uczelni jest przygotowanie absolwentów do zadań zawodowych, związanych z odgrywaniem aktywnej roli w rynkowej i opartej na wiedzy gospodarce XXI wieku. Absolwenci Uczelni są przygotowywani do kształtowania procesów ekonomicznych na poziomie podmiotów gospodarczych. Celem kształcenia jest zdobycie przez absolwentów umiejętności zastosowania wiedzy metodycznej i instrumentalnej do opisu, analizy i ustalenia tendencji rozwojowych zjawisk ekonomicznych i społecznych, rozwinięcie umiejętności poznawania, interpretacji oraz oceny konkretnych zjawisk gospodarczych.


WSZiB przekazuje wiedzę, umiejętności i postawy, stwarzając warunki do studiowania poprzez:  • zatrudnienie wysoko wyspecjalizowanej i ukierunkowanej na potrzeby studentów kadry naukowo-dydaktycznej, wybitnych praktyków z dziedziny finansów, rachunkowości, bankowości, zarządzania, marketingu, informatyki, a także związanych z kierunkami studiów reprezentowanych w Uczelni nauk ekonomicznych, humanistycznych, prawnych i matematycznych;

  • dostosowanie programu studiów do problemów praktyki gospodarczej, wymogów standardów nauczania jak i zainteresowań studentów;

  • internetowe platformy informacyjne SUSZI i SAKE, które umożliwiają dostęp do materiałów dydaktycznych; stanowiąc praktyczną implementację e-learningu, pozwalającą na szybką komunikację studentów z wykładowcami i administracją;

  • udostępnienie dobrze wyposażonych sal dydaktycznych z nowoczesnym sprzętem komputerowym i multimedialnym;

  • aktywny kontakt z otoczeniem i współpracę z różnymi społecznościami Małopolski;

  • partnerski i przyjazny stosunek do słuchaczy w duchu społeczeństwa obywatelskiego.Szeroki, holistyczny profil wykształcenia pozwala absolwentom na podejmowanie studiów II-go stopnia. Uczelnia przekazuje studentom umiejętności niezbędne w gospodarce opartej na wiedzy, tj.: samokształcenia i przedsiębiorczości, stosowania nowoczesnych technik komunikacji oraz porozumiewania się w języku angielskim, wysokiej mobilności zawodowej, a także umiejętności życia w społeczeństwie obywatelskim.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia od lutego 2012.

Nie zwlekaj, zapisz się już teraz na rok akademicki,który rozpoczyna się w lutym 2012.
U nas każdy znajdzie dla siebie miejsce i szansę na sukces, a w perspektywie-konkretny zawód!
Oferujemy kierunki oraz specjalności, które są atrakcyjne dla pracodawców i zwiększają Państwa szanse na rynku pracy.


Zapraszamy:
* osoby w każdym wieku, bezpośrednio, 10, 20 i 30 lat po maturze, a nawet jeszcze dalej
* kandydatów ze starą i nową maturą (bez względu na zdawany na niej przedmiot)
* osoby rozczarowane edukacją w innych uczelniach
* studentów, którzy poszukują uczelni, w której elastyczna organizacja dydaktyki pozwala na pogodzenie aktywnego życia zawodowego, obowiązków rodzinnych i nauki
* studentów, którzy chcą studiować na drugim kierunku (liczne ułatwienia organizacyjne)
* absolwentów studiów I stopnia zapraszamy na studia magisterskie (nowe atrakcyjne specjalności)

W nowej edycji studiów - od luteggo 2012 roku Rektor WSZiB funduje także stypendium dla najstarszego studenta! Będzie to 50% zniżka w czesnym przez okres całych studiów! O innych promocjach piszemy w dalszej części oferty.

Skorzystaj z okazji i zostań jednym z 7000 studentów WSZiB - renomowanej krakowskiej uczelni na kierunkach:
- Informatyki
- Socjologii
- Zarządzania
- Finansów i rachunkowości
- Studiów magisterskich - studia II stopnia

Na każdym kierunku oferujemy interesujące specjalności.
Przyjęcie na studia bez egzaminów wstępnych! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapisy

Zajęcia zaczynają się od października i lutego.

Zapraszamy do siedziby Uczelni - al. Kijowska 14 w Krakowie oraz punktów rekrutacyjnych w zamiejscowym ośrodku dydaktycznym w Myślenicach. Rekrutację na studia magisterskie prowadzi dla nas także Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (Kraków, ul. św. Filipa 17) oraz Wyższa Szkoła Handlowa (Kraków, ul. Smoleńsk 14).

Zapisu można dokonać także on-line wypełniając kwestionariusz:
- na studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie)
- na studia II stopnia (Studia Magisterskie)
- na Studia Podyplomowe

Rekrutację prowadzimy przez cały rok. Istnieje możliwość studiów w systemie dziennym (stacjonarnym, 4 dni w tygodniu, także w godzinach popołudniowych) i zaocznym (niestacjonarnym- co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę). Obydwie formy kształcenia wspomagane są przez Internet.

Pamiętaj! Wszyscy studiujący objęci są jak w uczelniach publicznych.
Co trzeci student otrzymuje stypendium.
U nas również możesz skorzystać z kredytu studenckiego.

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

Inne kierunki

Aktualności
Politechnika Krakowska organizuje konkurs 'O Złoty Indeks PK'

Politechnika Krakowska organizuje konkurs 'O Złoty Indeks PK'

Politechnika Krakowska gorąca zachęca do uczestnictwa w plebiscycie ”O Złoty Indeks PK”, który obejmie dwie dyscypliny rywalizacji: matematykę oraz chemię. W konkursie mogą wziąć udział tegoroczni maturzyści, którzy do dnia 18 stycznia bieżącego roku dokonali rejestracji. ...

czytaj więcej >>

'Projektowanie ideału' - międzynarodowa konferencja na UJ w Krakowie

'Projektowanie ideału' - międzynarodowa konferencja na UJ w Krakowie

Na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytety Jagielońskiego w Krakowie w dniu 21 stycznia 2015 roku odbędzie się trzecia edycja międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej pod hasłem „Projektowanie ideału”. Tematyka wydarzenia odnosi się do procesu ...

czytaj więcej >>

WSE im. Ks. J. Tishnera zorganizowała warsztaty psychologiczno - metodyczne

WSE im. Ks. J. Tishnera zorganizowała warsztaty psychologiczno - metodyczne

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. J. Tishnera zorganizowała interesujące warsztaty psychologiczno - metodyczne pod nazwą ”Nowe trendy w nauczaniu dzieci języka angielskiego”. Wydarzenie odbyło się 17 stycznia 2015r. o godz. 13:00 w Auli WSE w Krakowie. Za współorganizację ...

czytaj więcej >>

Ogólnopolski konkurs - O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej

Ogólnopolski konkurs - O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska dla młodzieży, która w tym roku zdaje egzamin dojrzałości organizuje konkurs „O Złoty Indeks PK”. Ma on charakter ogólnokrajowy. Konkurencje będą opierać się na zadaniach z dziedziny matematyki i chemii.

czytaj więcej >>

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2008 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 022 616-06-14, 022 616-06-15 fax: 022 616-07-17   formularz kontaktowy