Studia Kraków - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14
pok. 105 (dziekanat, I piętro) w Krakowie

top

Strona główna

Studia Kraków
img_ucz
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
logo_ucz

30-079 Kraków, woj. małopolskie

al. Kijowska 14
pok. 105 (dziekanat, I piętro) zobacz na mapie>>

tel.: 012 635 68 05, 12 635 68 06, fax.: 12 635 68 04

www: www.wszib.edu.pl

e-mail: wszib@wszib.edu.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Finanse i Rachunkowość

Informatyka

Zarządzanie

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Studia MBA

Zarządzanie

Galeria
galeria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

Krótko o Uczelni

Uczelnia powstała w 1995 roku. Prowadzimy kształcenie na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Socjologia. Uczelnia prowadzi także studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia wg programów Akademii CISCO oraz Microsoft AATP.


Studia w akademickim Krakowie to dla naszych słuchaczy niepowtarzalna okazja kontaktu z wielką kulturą i nauką w jednym z najpiękniejszych miast Europy. Dla studentów studiów dziennych kontakt z kolegami z 34 uczelni Krakowa, gdzie uczy się 203 000 studentów, sport, rozrywka, kontakty z wybitnymi ludźmi obok nauki w murach uczelni stanowią szansę na awans intelektualny. Wiele osób studiujących w naszej Uczelni zdobywa solidne wyższe wykształcenie co owocuje szybkim sukcesem zawodowym. Studenci studiów zaocznych znajdują u nas wiele udogodnień (e-learning, dogodne terminy zajęć, łatwy dostęp do wykładowców). Nowoczesna struktura teleinformatyczna stawia nas w czołówce uczelni polskich. Słowem WSZiB to Uczelnia zachodu warta.


Zezwolenia, akredytacje i certyfikaty


Podstawę prawną działania Uczelni jest wpis do Księgi Rejestru Uczelni Niepaństwowych Nr 55 z dnia 11.05.1995 r. oraz z dn. 19 marca 2004 r.W 2004 oraz w 2010 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna udzieliła pozytywnej opinii dla studiów licencjackich i magisterskich kierunku Zarządzania i Marketingu, Finanse i Rachunkowość, a w 2006 roku dla kierunku Informatyka. Uczelnia posiada bogatą własną bazę dydaktyczną, liczną i młodą kadrę naukową. Pozycja finansowa Uczelni jest stabilna, dzięki czemu studenci znajdują u nas możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań, a wykładowcy mają warunki do prowadzenia prac badawczych. WSZiB posiada najwyższe kategorie w ocenie parametrycznej działalności naukowej.  W zarządzaniu edukacją kierujemy się zasadami TQM (zarządzanie przez jakość). Posiadamy również CERTYFIKAT JAKOŚCI nadany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie. Od wielu lat zajmujemy czołowe lokaty w rankingach "Polityki", "Wprost", "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw".
Studenci biorą udział w prowadzonych przez Uczelnię projektach informatycznych. WSZiB jako autoryzowane centrum egzaminacyjne Pearson VUE umożliwia uzyskiwanie międzynarodowych, prestiżowych certyfikatów z branży IT. Uczelnia daje również możliwość przystąpienia do uznawanych egzaminów językowych FCE oraz TELC (The European Language Certificate).

Misja Uczelni

Misją Uczelni jest przygotowanie absolwentów do zadań zawodowych, związanych z odgrywaniem aktywnej roli w rynkowej i opartej na wiedzy gospodarce XXI wieku. Absolwenci Uczelni są przygotowywani do kształtowania procesów ekonomicznych na poziomie podmiotów gospodarczych. Celem kształcenia jest zdobycie przez absolwentów umiejętności zastosowania wiedzy metodycznej i instrumentalnej do opisu, analizy i ustalenia tendencji rozwojowych zjawisk ekonomicznych i społecznych, rozwinięcie umiejętności poznawania, interpretacji oraz oceny konkretnych zjawisk gospodarczych.


WSZiB przekazuje wiedzę, umiejętności i postawy, stwarzając warunki do studiowania poprzez:  • zatrudnienie wysoko wyspecjalizowanej i ukierunkowanej na potrzeby studentów kadry naukowo-dydaktycznej, wybitnych praktyków z dziedziny finansów, rachunkowości, bankowości, zarządzania, marketingu, informatyki, a także związanych z kierunkami studiów reprezentowanych w Uczelni nauk ekonomicznych, humanistycznych, prawnych i matematycznych;

  • dostosowanie programu studiów do problemów praktyki gospodarczej, wymogów standardów nauczania jak i zainteresowań studentów;

  • internetowe platformy informacyjne SUSZI i SAKE, które umożliwiają dostęp do materiałów dydaktycznych; stanowiąc praktyczną implementację e-learningu, pozwalającą na szybką komunikację studentów z wykładowcami i administracją;

  • udostępnienie dobrze wyposażonych sal dydaktycznych z nowoczesnym sprzętem komputerowym i multimedialnym;

  • aktywny kontakt z otoczeniem i współpracę z różnymi społecznościami Małopolski;

  • partnerski i przyjazny stosunek do słuchaczy w duchu społeczeństwa obywatelskiego.Szeroki, holistyczny profil wykształcenia pozwala absolwentom na podejmowanie studiów II-go stopnia. Uczelnia przekazuje studentom umiejętności niezbędne w gospodarce opartej na wiedzy, tj.: samokształcenia i przedsiębiorczości, stosowania nowoczesnych technik komunikacji oraz porozumiewania się w języku angielskim, wysokiej mobilności zawodowej, a także umiejętności życia w społeczeństwie obywatelskim.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia od lutego 2012.

Nie zwlekaj, zapisz się już teraz na rok akademicki,który rozpoczyna się w lutym 2012.
U nas każdy znajdzie dla siebie miejsce i szansę na sukces, a w perspektywie-konkretny zawód!
Oferujemy kierunki oraz specjalności, które są atrakcyjne dla pracodawców i zwiększają Państwa szanse na rynku pracy.


Zapraszamy:
* osoby w każdym wieku, bezpośrednio, 10, 20 i 30 lat po maturze, a nawet jeszcze dalej
* kandydatów ze starą i nową maturą (bez względu na zdawany na niej przedmiot)
* osoby rozczarowane edukacją w innych uczelniach
* studentów, którzy poszukują uczelni, w której elastyczna organizacja dydaktyki pozwala na pogodzenie aktywnego życia zawodowego, obowiązków rodzinnych i nauki
* studentów, którzy chcą studiować na drugim kierunku (liczne ułatwienia organizacyjne)
* absolwentów studiów I stopnia zapraszamy na studia magisterskie (nowe atrakcyjne specjalności)

W nowej edycji studiów - od luteggo 2012 roku Rektor WSZiB funduje także stypendium dla najstarszego studenta! Będzie to 50% zniżka w czesnym przez okres całych studiów! O innych promocjach piszemy w dalszej części oferty.

Skorzystaj z okazji i zostań jednym z 7000 studentów WSZiB - renomowanej krakowskiej uczelni na kierunkach:
- Informatyki
- Socjologii
- Zarządzania
- Finansów i rachunkowości
- Studiów magisterskich - studia II stopnia

Na każdym kierunku oferujemy interesujące specjalności.
Przyjęcie na studia bez egzaminów wstępnych! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapisy

Zajęcia zaczynają się od października i lutego.

Zapraszamy do siedziby Uczelni - al. Kijowska 14 w Krakowie oraz punktów rekrutacyjnych w zamiejscowym ośrodku dydaktycznym w Myślenicach. Rekrutację na studia magisterskie prowadzi dla nas także Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (Kraków, ul. św. Filipa 17) oraz Wyższa Szkoła Handlowa (Kraków, ul. Smoleńsk 14).

Zapisu można dokonać także on-line wypełniając kwestionariusz:
- na studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie)
- na studia II stopnia (Studia Magisterskie)
- na Studia Podyplomowe

Rekrutację prowadzimy przez cały rok. Istnieje możliwość studiów w systemie dziennym (stacjonarnym, 4 dni w tygodniu, także w godzinach popołudniowych) i zaocznym (niestacjonarnym- co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę). Obydwie formy kształcenia wspomagane są przez Internet.

Pamiętaj! Wszyscy studiujący objęci są jak w uczelniach publicznych.
Co trzeci student otrzymuje stypendium.
U nas również możesz skorzystać z kredytu studenckiego.

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

Inne kierunki

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2014 2013 2012 2011 2010 2009

48.4kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

41studia wojskowe: logistyka - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

35.2studia wojskowe: chemia - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

31.08Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

28.6Lekarski - Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

więcej

Aktualności
Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A

Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A

Trzy krakowskie uczelni wyższe podpisały niedawno porozumienie z MSP. Zawarta umowa dotyczyła powstania spółki „Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A”. Uczelnie, które zawarły ugodę to: Politechnika Krakowska, AGH i Uniwersytet Rolniczy. Placówki ...

czytaj więcej >>

NEWAG i PK będą współpracować

NEWAG i PK będą współpracować

Politechnika Krakowska podpisała kolejne cenne porozumienie z przedsiębiorstwem NEWAG S.A.. Firma ta zajmuje się taborem klejowym i szynowym, a dokładnie jego wytwarzaniem, ulepszaniem i naprawianiem. Podpisana umowa związana jest z prowadzeniem wspólnych prac badawczo-rozwojowych. ...

czytaj więcej >>

ADAPCIAK Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

ADAPCIAK Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie organizuje dla swoich studentów specjalny wyjazd integracyjny ADAPCIAK. Wydarzenie kierowane jest zwłaszcza do osób, które dopiero co zaczynają studia. Tegoroczne wydanie obozu odbędzie się w polskich Bieszczadach. Rozpocznie się już 21 września ...

czytaj więcej >>

Kolejne umowy licencyjne na Politechnice Krakowskiej

Kolejne umowy licencyjne na Politechnice Krakowskiej

Naukowcy z Politechniki Krakowskiej mogą pochwalić się nowym sukcesem. W ciągu ostatnich kilku tygodni udało im się zawrzeć aż 10 umów licencyjnych. Takie osiągnięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

czytaj więcej >>

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2008 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 022 616-06-14, 022 616-06-15 fax: 022 616-07-17   formularz kontaktowy