Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)

Adres: ul. Krowoderska 73

31-158 Kraków

TEL. 12 423 38 40

FAX. 12 423 38 40

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Dietetyka Kosmetologia dla praktyków Kosmetologia

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Fizjoterapia

Galeria ZDJĘĆ

Rekrutacja - Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)


KWSPZ w ramach wpisowego zapewnia:
 • ELS - Elektroniczną Legitymacje Studencką
 • niezbędne wyposażenie zależne od kierunku studiów:odzież ochronną, fartuchy, pokrowce na fotele czy zestawy pędzli.
 • na kierunku Kosmetologia materiały niezbędne do realizacji zajęć na pracowniach kosmetycznych – są to między innymi profesjonalne produkty renomowanych firm kosmetycznych
 • na kierunku Fizjoterapia materiały niezbędne do realizacji zajęć w pracowni fizykoterapii
 • na kierunku Dietetyka materiały niezbędne do realizacji zajęć w pracowni Technologii żywności.


 • Uczelnia nie pobiera dodatkowych opłat w czasie studiowania w tym opłat za okres wakacji.

  Studenci mogą starać się o >stypendia socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych, czy też
  o jednorazową zapomogę.

  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów, w ramach limitów przyjęć oraz złożenie w terminie następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut www.kwspz.pl, wydruk formularza),
  • kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
  • w przypadku rekrutacji na studia magisterskie - kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w KWSPZ na danym kierunku studiów
  • 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), podpisane
  • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
  • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów,
  • umowa o świadczenie nauki (podpisywana w dniu składania dokumentów).

  Dokumenty do pobrania:
 • Wzór umowy o świadczenie nauki
 • Regulamin opłat


 • Pełna tabela opłat na stronie Uczelni: Opłaty za studia

  O Uczelni... - Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)


  Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia wyróżniają innowacyjne programy nauczania w obszarze zdrowia i urody. Studia odbywają się na poziomie licencjackim, magisterskim i podyplomowym. Oferowane przez Uczelnię kierunki są prowadzone jako profil praktyczny. Studenci mają zapewnione praktyki oraz zajęcia kliniczne, co jest bardzo istotne w przypadku kierunków okołomedycznych.

  Programy studiów są stale poszerzane i aktualizowanie pod kątem dostosowywania ich do potrzeb rynku pracy interdyscyplinarności i profesjonalizmu. Atrakcją jest ostatnio poszerzenie zajęć z Anatomii o dodatkowe godziny w prosektorium w Katedrze Anatomii Collegium Medicum UJ.

  Studenci mają możliwość skorzystania z dodatkowych szkoleń branżowych zakończonych certyfikatami renomowanych ośrodków Europy Zachodniej. Patronatami szkoleń są: Janssen Cosmetics (Niemcy), Thalgo (Francja), Sesderma (Hiszpania).

  To co wyróżnia KWSPZ na rynku edukacyjnym to przede wszystkim:
  • atrakcyjne kierunki studiów o profilu praktycznym,
  • znakomita kadra dydaktyczna,
  • szkolenia branżowe,
  • rozbudowa, modernizacja i doposażanie bazy dydaktycznej,
  • platforma e-Learning,
  • studenckie Koła Naukowe,
  • stół anatomiczmy Anatomage (dzięki niemu można zobaczyć wirtualne ciało ludzkie w rzeczywistych rozmiarach),
  • Biuro Karier działające na rzecz studentów  baner kwspz


  Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia jest pierwszą tego typu uczelnią w Krakowie i południowo-wschodniej Polsce, która:
 • aktualizuje i poszerza programy studiów i badań naukowych, kładąc największy nacisk na ich profesjonalizm, interdyscyplinarność oraz dopasowanie do potrzeb rynku pracy,
 • zapewnia możliwość uzyskania dyplomu licencjata i magistra w nowoczesnych zawodach, 
 • rozwija kapitał intelektualny i wspomaga ciągłe doskonalenie zawodowe pracowników,
 • buduje przyjazną atmosferę i wspólnotę akademicką,
 • przygotowuje przedsiębiorczych, wysoko wykwalifikowanych absolwentów.
 • Baza dydaktyczna Uczelni – Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie - Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)

  Uczelnia dysponuje obiektami znajdującymi się w samym centrum Krakowa, co gwarantuje pełną dostępność do sieci komunikacji.


  baza uczelni


  baza uczelni2


  Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w:
 • Kraków, ul. Krowoderska 73
 • Kraków, al. A. Grottgera 1
 • Kraków, ul. Lea 203


 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie posiada doskonale wyposażone, multimedialne sale wykładowe oraz seminaryjne. Pracownie kosmetologiczne oraz fizjoterapeutyczne posiadają wysokiej klasy sprzęt zgodny z obecnymi standardami.

  Do dyspozycji studentów oddano:
 • laboratorium chemiczne,
 • pracownię do technologii żywności,
 • pracownie do kinezyterapii,
 • pracownię do fizjologii,
 • pracownię anatomii,
 • laboratorium do analizy sensorycznej,
 • pracownię stylizacji i wizażu,
 • nowoczesną pracownię informatyczną,
 • bibliotekę z czytelnią ze specjalnie przygotowanymi stanowiskami dla osób niepełnosprawnych,
 • salę gimnastyczną do zajęć WF oraz PKRi MNR.

 • Certyfikaty i wyróżnienia - Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)  Certyfikat „Uczelnia Liderów 2018”

  Kolejny rok z rzędu KWSPZ została uhonorowana certyfikatem „Uczelnia Liderów”. Otrzymane, po raz kolejny wyróżnienie stanowi dowód uznania dla nowatorskich działań programowych i organizacyjnych Uczelni ukierunkowanych na kształcenie zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, wyposażanie absolwentów w unikatowe umiejętności i kompetencje oraz budowanie wielokierunkowych i efektywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, w tym zwłaszcza z otoczeniem gospodarczym.


  Statuetka „Pióro Biznesu”

  Statuetkę przyznano za promowanie zdrowego stylu życia i ekologicznej żywności. Tego typu nagrody są wyrazem uznania dla przedsiębiorców za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej, inwencję, działania na rzecz jakości produkcji oraz rzetelność i uczciwość w biznesie. Statuetki są przyznawane przez Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak – Business”.


  Prestiżowe wyróżnienie „Ekspert Urody 2011″
  Na 24 Międzynarodowym Kongresie i Targach Kosmetycznych LNE&SPA w Krakowie, szczególne wyróżnienie otrzymała Kanclerz (współzałożyciel Uczelni) Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia – mgr Ewa Podobińska.


  „Wiarygodna Szkoła 2018”
  Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” przyznawany jest tym niepublicznym uczelniom wyższym, które dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną, zapewniającą właściwe warunki studiowania, wykorzystują nowoczesne technologie, a także realizują adekwatne do rynku pracy programy nauczania, dzięki czemu mogą kształcić dobrych specjalistów, poszukiwanych przez pracodawców.


  „ Dobra uczelnia - Dobra Praca 2018”

  Certyfikat Dobra Uczelnia - Dobra Praca wyróżnia dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych.

  Polecane Uczelnie w Krakowie