Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

6 uczelni w Krakowie - kierunek Psychologia

Adres: ul. Kopernika 26

31-501 Kraków

Tel.: 12 399 95 00

FAX.:

Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie
Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Psychologia (zobacz specjalizacje)

Adres: ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

Tel.: 12 663 14 08, 12 663 14 01

FAX.:

Galeria Uniwersytet Jagielloński
Galeria Uniwersytet Jagielloński

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Psychologia (zobacz specjalizacje) neuropsychologia i neurokognitywistyka

Adres: Al. Jana Pawła II 39a

31-864 Kraków

Tel.: 12 683 24 00, 12 683 24 04

FAX.: 12 683 24 14

Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Psychologia (zobacz specjalizacje)

Adres: ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

Tel.: 12 662 60 14

FAX.: 12 637 22 43

Galeria Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Psychologia

Adres: ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

Tel.: 12 252 44 00

FAX.: 12 252 44 05

www.ka.edu.pl

Szkoły wyższe z kierunkiem Psychologia w Krakowie

Od wielu lat w czołówce rankingów popularności, choć obecnie plasuje się za kierunkami ścisłymi. Psychologia, bo o niej mowa, to kierunek otwierający wiele horyzontów pomagający otworzyć się na świat i perspektywę drugiego człowieka.

Opis kierunku

To nauka interdyscyplinarna, która otwiera studenta na zrozumienie społecznego i kulturowego kontekstu zachowań innych ludzi. Podczas studiów prezentowane są koncepcje filozoficzne, psychologiczne, socjologiczne oraz podstawowe wiadomości z nauk medycznych.

Poznaj wszystkie uczelnie z Krakowa - studia w Krakowie

Liczba uczelni

Spośród państwowych szkół wyższych kierunek Psychologia oferowany jest na dwóch uczelniach: Uniwersytecie jagiellońskim oraz UP im. Komisji Edukacji Narodowej. Ofertę publiczną uzupełniają niepubliczne placówki. Warto zapoznać się z ofertą: WSE im. Tischnera, Akademii Ignatianum, Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego.

Tryby Studiowania

Studia, na kierunku psychologia, możliwe są jedynie na jednolitych studiach magisterskich. Nie stosuje się tu tzw. systemu bolońskiego, czyli podziału na studia I i II stopnia. Po ukończeniu nauki i obronie pracy uzyskuje się tytuł magistra.

Ceny

Studia niestacjonarne są oferowane jedynie jako wieczorowe. Zajęcia odbywają się w tygodniu popołudniami. Koszt roku studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym to 4 000 złotych, a na Uniwersytecie Jagiellońskim rok nauki kosztuje 5 000 złotych.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Szczegółowe zasady rekrutacji przedstawione są poniżej:


UP Kraków


UP Kraków


UP Kraków rek


Zasady rekrutacji Uniwersytet Jagielloński

Poniżej przedstawiamy zasady rekrutacji na Psychologię prowadzoną przez Wydział Filozoficzny. Jest to profil ogólnoakademicki.

Uj PsychologiaNa grafice prezentowane są zasady rekrutacji na Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Prowadzone tam studia mają profil praktyczny.


UJ profil praktyczny


Perspektywy pracy

Praca w diagnostyce psychologicznej może odbywać się zarówno w szkolnictwo, ochronie zdrowia, ośrodkach penitencjarne czy zakłady pracy. Pomocy psychologa, potrzebują również służby wojskowe czy policyjne. Jednak to nie koniec możliwości. Oprócz własnej praktyki można realizować się w marketingu i reklamie. Ogromny wzrost popularności social- mediów sprawia, że firmy zajmujące się działalnością w Internecie, poszukują osób opowiedzianych za kreacje, które mają odpowiednią wiedzę. Przede wszystkim absolwent przygotowywany jest do samodzielnego diagnozowania i podstawowej terapii zaburzeń zachowania ludzkiego.

Data publikacji: 26-03-2019