Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

18 uczelni w Krakowie - kierunek Zarządzanie

Adres: ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

Tel.: 12 663 14 08, 12 663 14 01

FAX.:

Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie kulturą i mediami (zobacz specjalizacje) Zarządzanie (zobacz specjalizacje) Zarządzanie informacją
Zarządzanie zasobami przyrody Zarządzanie publiczne

Adres: ul. Krowoderska 73

31-158 Kraków

Tel.: 12 423 38 40

FAX.: 12 423 38 40

Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

spec. Marketing i zarządzanie w kosmetologii

Adres: ul. Kopernika 26

31-501 Kraków

Tel.: 12 399 95 00

FAX.:

Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie
Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej (zobacz specjalizacje)

Adres: Budynek Technikum Komunikacyjnego nr 25, ul. Ułanów 3

Kraków

Tel.: 12 349 05 75, 885 588 800

FAX.:

Galeria Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) w Krakowie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Inżynieria zarządzania (zobacz specjalizacje)

Adres: ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

Tel.: 12 293 54 25, 12 293 56 28

FAX.: 12 293 51 45

Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Inżynieria organizacji i zarządzania Organizacja i zarządzanie - st. menedżerskie Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie Bankowość i zarządzanie ryzykiem nowość! Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego nowość!

Uczelnie z kierunkiem Zarządzanie w Krakowie

Opis kierunku

Zarządzanie to kierunek, który przygotuje was do pracy przede wszystkim w kierownictwie i zarządach firm. Studia mają na celu wykształcenie kadry, która poprowadzi kompleksowo przedsiębiorstwo, zarówno jeśli chodzi o finanse, jaki i kadry osobowe. Kierunek zarządzanie to połączenie kilku dziedzin m.in. matematyki, marketingu, ekonomii oraz psychologii.

Liczba uczelni

Zarządzanie można studiować na 5 publicznych uczelniach. W swojej szerokiej ofercie mają go największe uczelnie z Krakowa: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, UEK, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz AGH. Można podjąć naukę na uczelniach niepaństwowych np: Wyższej Szkole Zarządzania i Biznesu czy Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki.

Tryby Studiowania

Wszystkie wymienione uczelnie oferują możliwość studiowania w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Studia dzienne są bezpłatne, za niestacjonarne w formie zaocznej lub wieczorowej, należy ponieść opłatę.

Ceny

Opłaty za studia na kierunku zarządzanie różnią się w zależności od uczelni. Najtaniej za studia zapłacimy na Uniwersytecie Rolniczym. Tam koszt semestru studiów to 1 800 złotych. Następna w kolejce jest Akademia Górniczo – Hutnicza, na której studia kosztują 1850 złotych. Średnie stawki obowiązują na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Pedagogicznym. Tam należy przygotować się na opłaty rzędu 2 200 złotych. Najdroższe są studia prowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny. Koszt semestru na studiach I stopnia to 2 600 złotych, a magisterskich 3 000 złotych za semestr.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Poniżej przedstawiamy zasady rekrutacji na studia stacjonarne wszystkich uczelni publicznych oferujących kierunek zarządzanie.

Zasady rekrutacji Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Uczelnia UEK


Uczelnia UEK matura


Zasady rekrutacji Uniwersytet Jagielloński


jagiellonski


Zasady rekrutacji Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej


Uczelnia UP


Zasady rekrutacji Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie


Uczelnia UR


Uczelnia UR Krk


Zasady rekrutacji Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie


Uczelnia AGH


Uczelnia AGH


Perspektywy pracy

Jak już wspomnieliśmy wcześniej absolwent tego kierunku ma odpowiednie przygotowanie do pełnienia funkcji menadżera średniego i wysokiego szczebla, w instytucja publicznych oraz firmach prywatnych. W zależności od wybranek specjalizacji można podjąć zatrudnienie w marketingu, e-commerce czy public relations.

Studia zarządzanie Kraków, specjalizacje:

Zarządzanie biznesem

Zarządzanie biznesem opiera się na ekonomicznych, prawnych oraz społecznych metodach prowadzenia przedsiębiorstwa. W trakcie nauki przytaczane zostaną metody tworzenia biznesplanów, odbywania negocjacji oraz zmagania się z problematycznymi sytuacjami. Absolwent tego kierunku będzie wiedział jak kierować firmą, aby uzyskać lepsze wyniki sprzedaży, jak zarządzać produkcją oraz kiedy wprowadzać konieczne zmiany.
Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie jest potrzebne w każdej firmie, gdyż nie jest ona w stanie właściwie funkcjonować bez osób nadzorujących wszystkie czynności. Zarządzanie kapitałem ludzkim skupia się na pracy z człowiekiem, ukazuje tajniki prowadzenia rozmów o charakterze biznesowym kończących się sukcesem. Absolwenci wiedzą co zrobić, żeby firma lepiej prosperowała, a także jak unikać sytuacji kryzysowych. Wiedzą oni jakie podjąć działania, żeby dobrze zorganizować pracę całego przedsiębiorstwa.
Studia o tej specjalizacji oferuje Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości.

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem

Kierunek zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem uczy w jaki sposób kierować projektami, jak wspomóc rozwój małych firm, uczy psychologii zarządzania oraz polityki jakości w firmie. Absolwenci wiedzą jak przedstawia się pozycja jednostki w odniesieniu do rynku międzynarodowego, a także nie mają problemów w stworzeniu analizy finansowej. Menadżer produktu, marki oraz specjalista do spraw sprzedaży to tylko niektóre propozycje zatrudnienia.
Ten kierunek możemy studiować na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości.

Zarządzanie sprzedażą

Kierunek dotyczy przede wszystkim czynności marketingowych odbywających się w firmie, instytucji oraz organizacji. Dział marketingu oraz sprzedaży występuje w każdej jednostce działającej na rynku, dlatego absolwent zarządzania sprzedażą nie będzie miał żadnych problemów ze znalezieniem pracy. W tym kierunku możemy kształcić się w gmachu Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Data publikacji: 15-04-2019