Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Jagielloński

Adres: ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

TEL. 12 663 14 08, 12 663 14 01

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Biochemia Zaawansowane materiały i nanotechnologia Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Studia matematyczno-przyrodnicze Biotechnologia Biologia (zobacz specjalizacje)
Geologia Neurobiologia Chemia
Ochrona środowiska (zobacz specjalizacje) Neofilologia (zobacz specjalizacje) Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (zobacz specjalizacje)
Socjologia Pedagogika specjalna (zobacz specjalizacje) Astronomia
Biofizyka (zobacz specjalizacje) Fizyka (zobacz specjalizacje) Archeologia
Etnologia i antropologia kulturowa Historia (zobacz specjalizacje) Historia sztuki
Muzykologia Informatyka Matematyka (zobacz specjalizacje)
Fizjoterapia Pielęgniarstwo Położnictwo
Ratownictwo medyczne Zdrowie publiczne (zobacz specjalizacje) Filologia polska (zobacz specjalizacje)
Wiedza o teatrze (zobacz specjalizacje) Administracja Politologia (zobacz specjalizacje)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Ekonomia (zobacz specjalizacje) Polityka społeczna (zobacz specjalizacje)
Kognitywistyka Stosunki międzynarodowe (zobacz specjalizacje) Ochrona dóbr kultury
Dietetyka Bezpieczeństwo narodowe Europeistyka (zobacz specjalizacje)
Amerykanistyka (zobacz specjalizacje) Edytorstwo Elektroniczne przetwarzanie informacji
Elektroradiologia Etyka Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Filologia klasyczna Informatyka analityczna Judaistyka
Matematyka komputerowa Polonistyka - komparatystyka Studia azjatyckie (zobacz specjalizacje)
Zarządzanie kulturą i mediami (zobacz specjalizacje) Kulturoznawstwo (zobacz specjalizacje) Pedagogika (zobacz specjalizacje)
Zarządzanie (zobacz specjalizacje) Filozofia Chemia medyczna
Język polski w komunikacji społecznej (zobacz specjalizacje) Migracje międzynarodowe Prawo własności intelektualnej i nowych mediów
Relacje międzykulturowe Studia euroazjatyckie Zarządzanie informacją
Bioinformatyka Biofizyka molekularna i komórkowa Latynoamerykanistyka
Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia Studia polsko-ukraińskie Zarządzanie publiczne
Earth Sciences in a Changing World Finanse, bankowość, ubezpieczenia Geografia i gospodarka przestrzenna
Global and Development Studies Informatyka stosowana International Relations and Area Studies
Studia afrykańskie Studia nad buddyzmem Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Biochemia Zaawansowane materiały i nanotechnologia Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Studia matematyczno-przyrodnicze Biologia (zobacz specjalizacje) Geografia (zobacz specjalizacje)
Geologia Neurobiologia Chemia
Ochrona środowiska (zobacz specjalizacje) Neofilologia (zobacz specjalizacje) Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (zobacz specjalizacje)
Socjologia Astronomia Biofizyka (zobacz specjalizacje)
Fizyka (zobacz specjalizacje) Archeologia Etnologia i antropologia kulturowa
Historia (zobacz specjalizacje) Historia sztuki Muzykologia
Informatyka Matematyka (zobacz specjalizacje) Fizjoterapia
Pielęgniarstwo Położnictwo Zdrowie publiczne (zobacz specjalizacje)
Filologia polska (zobacz specjalizacje) Wiedza o teatrze (zobacz specjalizacje) Administracja
Politologia (zobacz specjalizacje) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Ekonomia (zobacz specjalizacje)
Polityka społeczna (zobacz specjalizacje) Kognitywistyka Stosunki międzynarodowe (zobacz specjalizacje)
Ochrona dóbr kultury Dietetyka Bezpieczeństwo narodowe
Europeistyka (zobacz specjalizacje) Amerykanistyka (zobacz specjalizacje) Edytorstwo
Elektroniczne przetwarzanie informacji Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach Filologia klasyczna
Informatyka analityczna Judaistyka Matematyka komputerowa
Polonistyka - komparatystyka Studia azjatyckie (zobacz specjalizacje) Zarządzanie kulturą i mediami (zobacz specjalizacje)
Kulturoznawstwo (zobacz specjalizacje) Pedagogika (zobacz specjalizacje) Zarządzanie (zobacz specjalizacje)
Filozofia Kosmetologia Lingwistyka (zobacz specjalizacje)
Praca socjalna Chemia medyczna Język polski w komunikacji społecznej (zobacz specjalizacje)
Migracje międzynarodowe Relacje międzykulturowe Studia euroazjatyckie
Zarządzanie informacją Astrofizyka i kosmologia Bioinformatyka
Biotechnologia molekularna E-gospodarka przestrzenna Zarządzanie zasobami przyrody
Biofizyka molekularna i komórkowa Studia polsko-ukraińskie Asia‐Europe Relations: Exploring Business Opportunities
Comparative Heritage Studies Drug Discovery and Development Ecology and Evolution
Environmental Protection and Management European Joint Master’s Programme in English and American Studies European Studies
Informatyka gier komputerowych Informatyka stosowana Intellectual Property and New Technologies
International Relations International Security and Development Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
Korean Studies Logopedia Molecular Biotechnology
Studia nad buddyzmem współczesnym TransAtlantic Studies

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Psychologia (zobacz specjalizacje) Biofizyka (zobacz specjalizacje) Prawo
Analityka medyczna Farmacja Kierunek lekarski
Kierunek lekarsko-dentystyczny Kierunek lekarski, program w języku angielskim

Galeria ZDJĘĆ

UJ w mediach społecznościowych - Uniwersytet JagiellońskiRekrutacja - Uniwersytet Jagielloński

>>> Zarejestruj się na studia!

>>> #Misja UJ


Misja UJ


Trwa rekrutacja na studia – nie czekaj do ostatniej chwili

Kandydaci na studia

Sezon rekrutacyjny w pełni. Trwa rejestracja na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego, drugiego i niektóre studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2018/2019. Dokonaliście już ponad 9100 rejestracji na ponad 300 kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Jeśli również i ty jesteś zdecydowany na podjęcie studiów w UJ, nie czekaj z dokonaniem rejestracji do ostatniej chwili!

Misja UJ


Jesteś tegorocznym maturzystą i nie masz jeszcze wyników maturalnych?

Nic nie szkodzi. Zarejestruj się już teraz oraz potwierdź swoją rejestrację poprzez wniesienie opłaty rekrutacyjnej, bez wprowadzonych wyników maturalnych. Wyniki uzupełnisz później, w momencie ich otrzymania z początkiem lipca – ale najpóźniej do 8 lipca do godziny 12:00.

Planujesz kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, ale jesteś przed obroną?

Dla ciebie również mamy dobrą wiadomość. Rejestracji na studia możesz dokonać już teraz, a wyniki wprowadzisz do 9 lipca do godziny 12:00*. W koncie ERK po prostu zaznacz, że jeszcze nie posiadasz oceny na dyplomie czy też oceny z pracy dyplomowej. Pamiętaj jednak, że możesz wziąć udział w rekrutacji tylko wtedy, jeżeli termin obrony egzaminu licencjackiego gwarantuje uzyskanie dyplomu przed terminem wpisu na studia, a przy wpisie będziesz mieć już dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów.

* o ile warunkiem potwierdzenia rejestracji nie jest przesłanie wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Planujesz kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich)?

Rejestracja na studia prowadzące nabór według czerwcowo-lipcowego harmonogramu trwa do 6 lipca. Pamiętaj, że aby wziąć udział w rekrutacji, musisz w tym terminie założyć konto w systemie ERK, dokonać rejestracji i dostarczyć do jednostki komplet wymaganych dokumentów. Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę: dokumenty powinny dotrzeć do uczelni na tyle wcześnie, żeby komisja mogła potwierdzić rejestrację najpóźniej do 6 lipca do godziny 12:00.

Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2018/2019 wynosi 75 złotych lub 18 euro, lub 20 dolary. Opłatę wnosi się oddzielnie za każdą dokonaną rejestrację, a każda rejestracja na studia ma swój indywidualny numer rachunku bankowego. Kandydat wybiera walutę podczas rejestracji, raz wybranej waluty nie można zmienić.

Dane do przelewu

Opłatę rekrutacyjną powinieneś wnieść na indywidualny, osobny dla każdej rejestracji numer rachunku bankowego, który zostanie udostępniony ci w koncie ERK po dokonaniu rejestracji na wybrany kierunek studiów w karcie rejestracji w zakładce „opłata rekrutacyjna". Zwróć uwagę, że sześć ostatnich cyfr rachunku bankowego to twój numer rejestracji.

Płatność online Paybynet

Możesz skorzystać z systemu płatności online Paybynet. Jest to najszybsza metoda płatności, dostępna w przypadku wybrania płatności w złotówkach (75 PLN). Po dokonaniu rejestracji na studia wybierz przycisk „Zapłać” w zakładce „Opłata rekrutacyjna”, następnie zostaniesz poproszony o wybranie banku, z którego dokonasz szybkiego przelewu. Lista obsługiwanych banków znajdziesz tutaj.

UWAGA: Usługa dotyczy wyłącznie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 75 złotych (nie obsługujemy walut EUR i USD).

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Opłatę rekrutacyjną musisz wnieść w terminie określonym jako „Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych" zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru na dane studia. Brak wniesienia opłaty w tym terminie spowoduje brak potwierdzenia rejestracji, a tym samym nie będziesz uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wpłata w banku zagranicznym

Jeżeli dokonujesz wpłaty w banku zagranicznym, powinieneś przed numerem rachunku, na który ją wnosisz wpisać kod SWIFT: PKOPPLPW.

O Uniwersytecie... - Uniwersytet JagiellońskiUniwersytet Jagielloński - najstarsza polska uczelnia. Symbol kraju, polskiej nauki i instytucja, która wraz z najważniejszymi krakowskimi zabytkami —Wawelem czy kościołem Mariackim – wpływa na atrakcyjność stolicy małopolski i podnosi atmosferę studiowania.

Studenci, absolwenci i wykładowcy tworzą poczet ludzi wyjątkowych, którzy na przestrzeni wieków byli ambasadorami polskiej nauki i kultury.

Studenci UJ


Sukces Uczelni, mierzony jej historycznymi i współczesnymi dokonaniami, wynika wprost z wyznawanych tu wartości i niewzruszonej wierności zasadom. Kontynuujemy prace naszych sławnych absolwentów i profesorów, odpowiadając na nowe wyzwania współczesności, a dewiza, która przyświeca uniwersyteckim poczynaniom mówi, że więcej znaczy rozum niż siła: Plus ratio quam vis!

StudenciBogata oferta 15 wydziałów pozwoli każdemu młodemu człowiekowi na odnalezienie pasji i poszerzenie horyzontów intelektualnych.

Studia to najpiękniejszy czas w życiu. Warto spędzić go w najpiękniejszym Polskim mieście na Uniwersytecie z tradycjami, jakim bez wątpienia od ponad VI wieków jest Uniwersytet Jagielloński.


Nabór dla cudzoziemców oraz na studia w językach obcych - Uniwersytet Jagielloński

15 czerwca 2016 roku o godz. 12:00 rozpoczął się lipcowo-sierpniowy nabór dla:

- cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim

- wszystkich kandydatów, niezależnie od posiadanego obywatelstwa i zasad ubiegania się o przyjęcie na studia, na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w językach obcych.

Aby ubiegać się o przyjęcie na powyższe studia, należy:

założyć konto w systemie ERK na stronie www.erk.uj.edu.pl,
dokonać rejestracji na wybrane studia i spełnić warunki wymagane do jej potwierdzenia: wnieść opłatę rekrutacyjną i przesłać dokumenty wymagane przy rejestracji.

Przed dokonaniem rejestracji zapoznaj się z ważnymi informacjami odnośnie do wymaganych dokumentów oraz właściwej pisowni obcojęzycznego imienia i nazwiska.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji, kryteriów formalnych, wymaganych dokumentów i harmonogramu rekrutacji dostępne są w kartach poszczególnych studiów na stronie systemu ERK w katalogu studiów 2016/2017, w części „studia w języku polskim" » „dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich" oraz w części „studia w językach obcych".

Wszystkich kandydatów z zagranicy dodatkowo zapraszamy do lektury sekcji Cudzoziemcy, opublikowanej w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim, zawierającej ogólnie opracowane informacje przydatne kandydatom przybywającym na studia do Polski, a także do zapoznania się z instrukcjami zakładania konta, korzystania z wyszukiwarki studiów i dokonywania rejestracji dostępnymi na stronie głównej ERK.

Rejestracja w tym naborze potrwa do 18 sierpnia. Szczegółowy harmonogram naboru można znaleźć w odpowiednich kartach studiów na stronie ERK. Wszystkich kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów w UJ zapraszamy już dziś do rejestracji!

Kształcenie podyplomowe - Uniwersytet Jagielloński

Specyfika studiów

Studia podyplomowe są formą kształcenia inną niż studia wyższe i studia doktoranckie, przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Ich celem jest podnoszenie kwalifikacji pracowników, umożliwienie specjalizacji lub poszerzenie horyzontów. Kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Oferta Uczelni

Z ofertą studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim możesz zapoznać się na stronie www.podyplomowe.uj.edu.pl/oferta oraz w katalogu studiów w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK).

Rejestracja dla części studiów podyplomowych jest prowadzona przez system ERK, a dla części przebiega w sposób tradycyjny – bezpośrednio w sekretariacie studiów. Informacje na temat sposobu rekrutacji znajdują się zarówno na stronie www.podyplomowe.uj.edu.pl/oferta, jak i w kartach studiów w systemie ERK.

Przydatne informacje

Rekrutacja na studia prowadzona jest na semestr zimowy, a dla wybranych studiów również na semestr letni. Czas trwania studiów to od 2 do 4 semestrów. Opłata za studia to średnio 4500 zł, wnosi się ją w ratach semestralnych. W przypadku większości studiów podyplomowych o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń lub złożenie wymaganych dokumentów. Dla wybranych studiów przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna.

Organizacją studiów podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim zajmuje się Dział Nauczania:

ul. Gołębia 24, pok. 17
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 10 48
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

Polecane Uczelnie w Krakowie