Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Jagielloński

Adres: ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

TEL. 12 663 14 08, 12 663 14 01

Kierunek: Neofilologia

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Filologia angielska Filologia hiszpańska Filologia orientalna – arabistyka
Filologia orientalna – iranistyka Filologia orientalna – japonistyka Filologia orientalna – sinologia
Filologia orientalna – turkologia Filologia portugalska Filologia rosyjska
Filologia słowcka Filologia szwedzka Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia francuska Filologia germańska Filologia germańska z językiem angielskim
Filologia orientalna – indologia Filologia rumuńska Filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Filologia w zakresie języka hiszpańskiego Filologia węgierska Filologia włoska
Język i kultura Rosji Kultura Rosji i narodów sąsiednich

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Filologia angielska > językoznawstwo stosowane – metodyka nauczania języka angielskiego Filologia angielska > przekładoznawstwo Filologia francuska > traduktologiczna
Filologia hiszpańska Filologia orientalna – arabistyka Filologia orientalna – Iran i Środkowy Wschód
Filologia orientalna – japonistyka Filologia orientalna – turkologia Filologia portugalska
Filologia rosyjska Filologia angielska > językoznawstwo angielskie Filologia słowcka
Filologia angielska > literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie Filologia szwedzka Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia francuska > filologiczna Filologia germańska Filologia germańska z językiem angielskim
Filologia orientalna – indologia Filologia angielska > językoznawstwo angielskie (język w biznesie) Filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim > językoznawstwo; literaturoznawstwo; translatoryka Filologia węgierska Filologia włoska
Język i kultura Rosji Kultura Rosji i narodów sąsiednich Przekład literacki > język angielski, język niemiecki, język węgierski, język hiszpański, język francuski, język portugalski, język włoski
Studia środkowoeuropejskie