Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Adres: ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

TEL. 12 662 60 14

FAX. 12 637 22 43

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Galeria ZDJĘĆ

Uniwersytet w Social Media - Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zapraszamy do odwiedzenia profili Uczelni na portalach społecznościowych
.

Facebook Twitter Instagram

O Uczelni... - Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest najlepszą uczelnią pedagogiczną i zarazem pierwszym uniwersytetem pedagogicznym w Polsce (w tegorocznej edycji prestiżowego rankingu szkół wyższych miesięcznika "Perspektywy" i dziennika "Rzeczpospolita" po raz kolejny zajęliśmy pierwsze miejsce jako najlepsza uczelnia pedagogiczna!). Przez ponad 65 lat, pielęgnując wartości i tradycje, udało nam się stworzyć uczelnię, której największą wartością są ludzie.

Naszą misją jest przekazywanie wiedzy, rozwój badań naukowych, służba społeczeństwu poprzez kształcenie według najwyższych europejskich standardów. Dzięki jasno określonym celom mamy ugruntowaną pozycję w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, co umożliwia nam współpracę z uczelniami z całej Europy.

Struktura organizacyjna naszej Uczelni obejmuje:

 • Wydział Humanistyczny
 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Pedagogiczny
 • Wydział Geograficzno-Biologiczny
 • Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
 • Wydział Sztuki
 • Jednostki międzywydziałowe

 • Uczelnia nieustannie poszerza i uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi oraz aktualnym potrzebom społecznym. Oferujemy studia na 46 kierunkach i ponad 150 specjalnościach.

  Gwarancją wysokiej jakości kształcenia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie są Certyfikaty jakości kształcenia przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

  Posiadamy szeroką ofertę pomocy dla studentów. Są to stypendia, możliwość zakwaterowania w akademikach, (warto dodać, że nasz akademik Za Kolumnami jest na pierwszym miejscu jako najlepszy dom studencki w Polsce).

  Dlaczego Uniwersytet Pedagogiczny? - Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  Prestiż
  UP - Uniwersytet Pedagogiczny - Uczelnia z Prestiżem

  W prestiżowym rankingu wyższych uczelni, przygotowanym przez redakcje „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”, Uniwersytet Pedagogiczny zajmuje czołowe miejsce wśród uczelni pedagogicznych. Wysoki poziom nauczania, wykwalifikowana kadra i wspaniałe tradycje to atuty, które tworzą renomę Uczelni. Oferta edukacyjna odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi. Kształcimy najlepszą kadrę nauczycielską w Polsce. Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego to cenieni eksperci, nie tylko w dziedzinie edukacji.

  Profesjonalizm
  Uniwersytet Pedagogiczny - ucz się U Profesjonalistów

  Wykwalifikowana kadra naukowa kształci profesjonalistów, zarówno naukowców, jak i pracowników firm i przedsiębiorstw. Uniwersytet przygotowuje do pracy nie tylko w zawodzie nauczyciela. Oferta edukacyjna obejmuje również kierunki i specjalności nienauczycielskie. Wysoki poziom kształcenia oraz duża ilość zajęć praktycznych zwiększają szanse absolwentów na rynku pracy. Uniwersytet Pedagogiczny ukończyło wiele znanych osób, profesjonalistów w różnych dziedzinach.

  Nowoczesność
  sUPer studia tylko na Uniwersytecie Pedagogicznym

  Uniwersytet Pedagogiczny uczestniczy w międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi m.in. z: Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji. Uczelnia jest organizatorem konferencji i sympozjów. Nasi studenci mają możliwość poszerzania wiedzy, rozwijania swoich pasji i zainteresowań, studiując nie tylko w kraju, ale i za granicą. Dzięki stypendiom i wymianie międzynarodowej zdobywają nowe doświadczenia i doskonalą umiejętności językowe. Nieustannie rozbudowywana i uatrakcyjniana oferta edukacyjna obejmuje różne dziedziny wiedzy. Studenci mają do wyboru ponad 150 specjalności na 46 kierunkach studiów. Uniwersytet udostępnia multimedialne sale wykładowe, nowoczesne pracownie i laboratoria oraz kompleks sportowy.


  Studia - Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  Oferta edukacyjna Uniwersytetu Pedagogicznego obejmuje 46 kierunków oraz ponad 150 specjalności i specjalizacji realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na studiach:

 • I stopnia (licencjackich i inżynierskich)
 • II stopnia (magisterskich)

 • Oferujemy także szeroką gamę studiów podyplomowych i doktoranckich.

  Programy studiów oparte są na Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), opracowanym przez Komisję Europejską. System ECTS ułatwia studentom odbywanie części studiów za granicą oraz mobilność pomiędzy uczelniami.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, Uniwersytet Pedagogiczny stwarza możliwość realizacji studiów według indywidualnych programów nauczania.

  Kadrę naukową Uczelni stanowią wybitni pedagodzy i specjaliści, których umiejętności i kwalifikacje gwarantują wysoki poziom kształcenia. W rankingu miesięcznika edukacyjnego "Perspektywy" i dziennika "Rzeczpospolita" Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie po raz kolejny zajął I miejsce, jako najlepsza uczelnia pedagogiczna w Polsce! [2014]

  Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 - Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


  1. Wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej rekrutacja.up.krakow.pl
  (początek rejestracji od 1 czerwca)

  Bardzo dokładnie czytaj wszystkie polecenia, jakie będą wyświetlane podczas rejestracji. Postępuj zgodnie z nimi krok po kroku. Zapamiętaj nazwę użytkownika i hasło, bo będziesz z nich wielokrotnie korzystać. Wpisując dane pamiętaj o polskich czcionkach. Sprawdź, czy dobrze wpisałeś rok ukończenia szkoły i numer świadectwa dojrzałości. Błędnie wypełniony formularz nie zostanie przyjęty.

  2. Po wypełnieniu formularza system wyświetli dokument potwierdzający rejestrację. Jest to Podanie, które należy wydrukować i podpisać. Podpis jest potwierdzeniem zgodności danych. Ty odpowiadasz za wszelkie w nim błędy.

  3. Podczas rejestracji program wyświetli Ci numer konta, na które należy wpłacić opłatę "wpisową". Nie wpłacaj pieniędzy na inne konto, bo wpłata nie zostanie uznana (każdy kandydat ma własne, indywidualne konto). Pamiętaj, zgodnie z Uchwałą Senatu, opłata "wpisowa" nie podlega zwrotowi!

  4. Przygotuj kserokopię świadectwa dojrzałości, a jeśli wymagają tego kryteria kwalifikacji również ukończenia szkoły średniej. Kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego.

  5. Podanie, kserokopię świadectwa oraz odcinek potwierdzający dokonaną wpłatę włóż do białej, kartonowej teczki z gumką. W jej prawym, górnym rogu naklej etykietę, którą wydrukowałeś wraz z Podaniem.

  6. Tak przygotowane dokumenty złóż w terminie i miejscu wskazanym przez Instytut lub Katedrę. Adresy jednostek dydaktycznych znajdziesz w informatorze oraz w tabeli. Dokumenty za Ciebie może złożyć inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

  7. Jeśli chcesz ubiegać się o przyjęcie na kilka kierunków lub specjalności studiów, dokonaj oddzielnie rejestracji na każdy z nich - zgodnie z powyższą procedurą.

  8. Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne i w wyznaczonym terminie ogłosi listę przyjętych na studia. Wynik będziesz mógł sprawdzić w elektronicznym systemie, podając nazwę użytkownika i hasło. Tu będziesz miał zamieszczane wszystkie informacje od Komisji Rekrutacyjnej. Czytaj je bardzo uważnie, by niczego ważnego nie przeoczyć! Jeśli czegoś nie rozumiesz, chcesz coś wyjaśnić - pytaj sekretarza lub przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. Kontakt telefoniczny i mailowy znajdziesz na swoim koncie.

  9. Znalazłeś się wśród szczęśliwców i zostałeś przyjęty - gratulujemy! Wszystkie formalności załatwisz w terminie i miejscu podanym w Decyzji o przyjęciu. Jeśli nie będziesz mógł dokonać ich osobiście, możesz upoważnić inną osobę.
  Pobierz druk (PDF)

  10. Nie znalazłeś swego nazwiska na liście przyjętych? Nie martw się, jest szansa, że uda Ci się dostać z tzw. listy rezerwowej. Nie wszystkie osoby przyjęte dokonają wpisu na studia. Na miejsca przez nie zwolnione zostaną przyjęte następne osoby, które zajmują najwyższe miejsca na liście rankingowej. Może to będziesz właśnie TY?

  Elektroniczny formularz rejestracyjny >>>>>>>

  Rozpocznij studia! - Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie mogą angażować się w działalność organizacji funkcjonujących na Uniwersytecie:

 • Samorząd Studentów
 • Samorząd Doktorantów
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów
 • Akademicki Związek Sportowy
 • Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych
 • Zrzeszenie Studentów Polskich

 • Biuro Promocji i Karier udostępnia informacje o praktykach i ofertach pracy. Na studentów i absolwentów czekają kursy, szkolenia i warsztaty dotyczące aktywnego poszukiwania pracy i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Doradcy zawodowi pomagają w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny, CV), a psycholog udziela porad w sprawach zawodowych i życiowych.

  Na Uczelni wydawana jest prasa studencka: „Studens Scribit”, „Wehikuł Czasu”, „Meritum", „Beton Akademicki”. Studenci zainteresowani dziennikarstwem swoje teksty mogą również publikować w kwartalniku „Konspekt” oraz tworzyć program uczelnianego radia „Spektrum”.

  Na wszystkich Wydziałach aktywnie działają koła naukowe.  Aktualności dotyczące wydarzeń z życia naszej Uczelni zamieszczane są na stronie internetowej Uniwersytetu. Zapraszamy również do śledzenia newsów na portalach społecznościowych:

 • Facebook
 • GoldenLine
 • YouTube
 • Twitter
 • Google+

 • W ramach Uczelni funkcjonuje Centrum Sportu i Rekreacji. Studenci mogą korzystać z nowoczesnej bazy sportowej: kryta pływalnia, sauna, siłownia, sala fitness i uczestniczyć w zajęciach sportowych, m. in. z: aerobiku, jogi, kulturystyki, pilates, piłki nożnej, pływania, tenisa stołowego czy turystyki rowerowej.  Interesujące wydarzenia kulturalne proponuje Klub Studencki „Bakałarz”. W wolnym czasie zapraszamy do udziału w promocjach książek, wieczorach autorskich, koncertach, kabaretonach, projekcjach filmów, wystawach, relacjach z podróży naukowych, prezentacjach dorobku kół naukowych oraz konkursach.

  Na studentów czeka rozbudowana i nowoczesna baza domów studenckich:

 • DS „Za Kolumnami”
 • DS „Krakowiak”
 • DS „Zaułek”
 • DS „Atol” • Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać ze stypendiów socjalnych, a najlepsi studenci ubiegać się o stypendium Rektora.

  Nasz Uniwersytet to uczelnia nowoczesna, posiadająca wykwalifikowaną kadrę naukową, nieustannie rozbudowująca swoją ofertę edukacyjną, a także pozwalająca studentom na rozwijanie pasji i zainteresowań.

  Pierwsza w Krakowie Strefa Studenta! - Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  W dniu 14.01.2016 r. w budynku głównym Uniwersytetu Pedagogicznego odbyło się otwarcie Strefy Studenta. Podczas uroczystego otwarcia wstęgę przeciął JM Rektor prof. dr hab. Michał Śliwa. Organizacją wydarzenia zajął się Samorząd Studentów, który sprawuje pieczę nad Strefą.

  Strefa Studenta jest miejscem, gdzie studenci między zajęciami mogą odpocząć, zjeść coś, uczyć się czy zwyczajnie porozmawiać w spokoju.

  Władze Uniwersytetu - Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  Program MOST na UP - Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  Działający od prawie 15 lat Program umożliwia studiowanie na jednym z ponad dwudziestu najlepszych ośrodków akademickich w Polsce, a każda zainteresowana osoba z pewnością znajdzie w nim ofertę dla siebie. „MOST” ma ich ponad 1000 na studiach licencjackich oraz kolejny 1000 na studiach uzupełniających magisterskich. Oczywiście także osoby studiujące w systemie jednolitych studiów magisterskich znajdą coś dla siebie, a pakiet ponad 200 ofert skierowany jest wyłącznie do doktorantów.

  Co najistotniejsze Program „MOST” umożliwia studiowanie na uczelni przyjmującej nie tylko na takim samym kierunku jak na uczelni macierzystej, ale także na kierunku pokrewnym. Skorzystanie z oferty Programu jest możliwe nawet wtedy, gdy było się już uczestnikiem Programu Erasmus. Zasada oczywiście działa również w drugą stronę – bycie MOST-owiczem nie uniemożliwi wyjazdu „na Erasmusa”.

  Ze wszystkimi szczegółami można zapoznać się na stronie Programu:
  www.most.amu.edu.pl

  Polecane Uczelnie w Krakowie