Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Adres: ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

TEL. 12 662 60 14

FAX. 12 637 22 43

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Architektura informacji Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Bezpieczeństwo państwa Bezpieczeństwo zdrowotne Bioinformatyka
Biologia Design Digital design
Edukacja techniczno-informatyczna Ekonomia społeczna Etyka - mediacje i negocjacje
Filologia angielska Filologia germańska Filologia hiszpańska
Filologia polska Filologia romańska Filologia rosyjska
Filologia włoska Filozofia Fizyka
Geografia Gospodarka przestrzenna Grafika
Historia Informatyka Inżynieria bezpieczeństwa
Kognitywistyka Komunikacja wizualna Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Logopedia Malarstwo Matematyka
Ochrona środowiska Pedagogika Politologia
Polityka społeczna Praca socjalna Socjologia
Stosunki międzynarodowe Sztuka i edukacja Sztuka i media
Sztuka współczesna Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe Turystyka i rekreacja
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi Zarządzanie w służbach społecznych

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo Art & design
Bezpieczeństwo państwa Biologia Edukacja techniczno-informatyczna
Ekonomia społeczna Etyka - mediacje i negocjacje Filologia angielska
Filologia germańska Filologia polska Filologia romańska
Filologia rosyjska Filologia włoska Filozofia
Fizyka Geografia Gospodarka przestrzenna
Grafika Historia Informatyka
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Logopedia Matematyka
Odnowa biologiczna Pedagogika Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna Politologia Polityka społeczna
Praca socjalna Socjologia Stosunki międzynarodowe
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe Turystyka i rekreacja
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika specjalna Prawo
Psychologia

Galeria ZDJĘĆ

Studia Kraków - O Uczelni - Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej to państwowa uczelnia pedagogiczna z siedzibą w Krakowie, która oferuje zajęcia dydaktyczne na aż pięćdziesięciu sześciu kierunkach, w ramach których jest ponad dwieście specjalności. To pierwszy uniwersytet o tym profilu na obszarze naszego kraju, kontynuujący historię Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, która swoją działalność rozpoczęła w 1946 roku. Pod obecną nazwą placówka funkcjonuje od 2008 roku.

Studia Kraków - Struktura organizacyjna - Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieObecnie jej struktura organizacyjna obejmuje siedem wydziałów:
 • W skład Wydziału Pedagogicznego wchodzą cztery kierunki studiów, między innymi Pedagogika oraz Pedagogika specjalna, chętni mają tutaj do wyboru również studia podyplomowe.
 • W ramach Wydziału Humanistycznegouczelnia prowadzi dziewięć kierunków studiów, wśród których wymienić można choćby Historię, Filozofię czy też Politologię). Oferuje się także w jej ramach studia podyplomowe oraz doktoranckie.
 • Wydział Filologiczny to cztery kierunki studiów (z Filologią polską na czele) wraz ze studiami podyplomowymi i doktoranckimi.
  Wydział Sztuki (obejmujący też studia podyplomowe oraz doktoranckie) obejmuje takie kierunku, jak choćby Malarstwo, Grafika czy Wzornictwo.
 • W ramach Wydziału Matematyczno – Fizyczno –Technicznego prowadzone są zajęcia czterech kierunków studiów, wśród których wymieniać warto choćby Informatykę i Fizykę. Przewidziano tu również studia podyplomowe oraz doktoranckie.
 • Wydział Geograficzno-Biologiczny oferuje sześć kierunków studiów do wyboru z Geografią, Biologią oraz Chemią na czele. Kontynuować naukę można w ramach studiów podyplomowych i doktoranckich.
 • Pięć kierunków w ramach Wydziału Politologii, a prócz tego możliwość kształcenia się na studiach podyplomowych i doktoranckich – z tej opcji również chętni mogą skorzystać.

 • Studia Kraków - Atuty Uczelni - Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  Prestiż uczelni to wynik wytężonej pracy wykwalifikowanej kadry gwarantującej studentom wysoki poziom ich nauczania. Współpraca z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi daje możliwość wymiany wiedzy oraz doświadczeń, co w bardzo pozytywny sposób przekłada się na codzienne funkcjonowanie tej placówki dydaktycznej. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisiji Edukacji Narodowej stwarza swoim studentom możliwość indywidualnego programu nauczania, gdy chodzi o realizację zajęć dydaktycznych.

  Polecane Uczelnie w Krakowie