Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Adres: ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

TEL. 12 293 54 25, 12 293 56 28

FAX. 12 293 51 45

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Ekonomia Europeistyka Inżynieria organizacji i zarządzania
Międzynarodowe stosunki gospodarcze Międzynarodowe stosunki gospodarcze- st. w jęz. angielskim Stosunki międzynarodowe
WISE - Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna - skierowana do studentów studiów stacjonarnych I stopnia Administracja Gospodarka i administracja publiczna
Gospodarka przestrzenna Socjologia Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość - st. w jęz. angielskim Analityka gospodarcza Informatyka stosowana
Marketing i komunikacja rynkowa Rachunkowość i controlling Turystyka i rekreacja
Zarządzanie Informatyka stosowana - st. w jęz. angielskim Innowacyjność produktu nowość!
Innowacje w biznesie nowość! Modern business management - st. w jęz. angielskim nowość!

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Logistyka międzynarodowa Gospodarka przestrzenna Towaroznawstwo
Zarządzanie i inżynieria produkcji Product manager- Engineering studies - st. w jęz. angielskim nowość!

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Ekonomia Europeistyka Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Międzynarodowe stosunki gospodarcze- st. w jęz. angielskim Organizacja i zarządzanie - st. menedżerskie Stosunki międzynarodowe
Gospodarka i administracja publiczna Gospodarka przestrzenna Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość - st. w jęz. angielskim Towaroznawstwo Zarządzanie i inżynieria produkcji
Analityka gospodarcza Informatyka stosowana Marketing i komunikacja rynkowa
Rachunkowość i controlling Turystyka i rekreacja Zarządzanie
Informatyka stosowana - st. w jęz. angielskim Audyt finansowy nowość! Bankowość i zarządzanie ryzykiem nowość!
Rynki finansowe nowość! Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego nowość! Innowacyjność produktu nowość!
Innowacje w biznesie nowość! Quantitative methods in modern management - st. w jęz. angielskim nowość!

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Prawo

Galeria ZDJĘĆ

O Uniwersytecie.... - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Początki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie związane są z Wyższym Studium Handlowym z 1925 r. WSH było szkołą prywatną i trzecią w kraju uczelnią handlową. Jej twórcą i pierwszym dyrektorem był Arnold Bolland. Od 1927 r. siedziba WSH mieściła się przy ul. Sienkiewicza. W 1938 r. zostało przemianowane na Akademię Handlową. Działalność Uczelni przerwała druga wojna światowa.

Zajęcia wznowiono po wyzwoleniu, w styczniu 1945 r. Bodźcem do rozwoju uczleni było jej upaństwowienie i przemianowanie na Wyższą Szkołę Ekonomiczną (1950 r.). W 1952 r. otrzymała zabytkowy budynek Fundacji Księcia Aleksandra Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej 27, dziś będący siedzibą władz Uczelni. Rok 1974 przyniósł kolejną zmianę – WSE zmieniła nazwę na Akademię Ekonomiczną w Krakowie.

Proces gwałtownych zmian i rozwoju Uczelni rozpoczął się wraz z zapoczątkowanymi w Polsce w 1989 r. przemianami politycznymi gospodarczymi. Potwierdzeniem renomy uczelni była zmiana nazwy na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dokonana na mocy ustawy z dnia 6 lipca 2007 r.
Uczelnia posiada więc uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich.

W chwili obecnej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest największą uczelnia ekonomiczną w Polsce. Na wszystkich typach studiów studiuje tu ponad 22 000 studentów, mury Uniwersytetu od momentu powstania opuściło ponad 100 000 absolwentów.

Współpracujemy z ponad 200 uczelniami z całego świata, dzięki czemu nasi studenci mogą brać udział w programach wymian, staży i praktyk zagranicznych oraz zdobywać podwójne dyplomy. Z roku na rok UEK uruchamia kierunki i specjalności, które wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniom rynku pracy.

Z badań, Akademickiego Centrum Kariery, wynika, że 85% studentów UEK znajduje pracę jeszcze podczas w trwania studiów, a pracodawcy zadowoleni są z ich umiejętności.

Dlaczego warto studiować na UE w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna, należąca do czołówki uczelnia ekonomicznna w kraju. Jej tradycje sięgają 1925 roku.

Uniwersytet zapewnia szeroka gamę wykładanych przedmiotów. Należą do nich m. in: socjologia, prawo, historia, filozofia, chemia, biologia, fizyka, towaroznawstwo czy ekologia. Podczas nauki na Uniwersytecie istniej możliwość odbycia praktyk i staży zagranicznych. Gwarantują to podpisane umowy z uczelniami partnerskimi z różnych stron świata. Najistotniejszą informacją , z punktu widzenia studenta, jest możliwość uzyskania podwójnych dyplomów – polskiego UEK oraz zagranicznej uczelni partnerskiej - niemieckiej, szwedzkiej, francuskiej czy amerykańskiej.

Studiować można nie tylko w Krakowie, ale także w Ośrodkach Zamiejscowych min w Nowym Targu, Tarnowie czy Wadowicach. O prestiżu Uniwersytetu świadczy fakt, że studenci uczelni mogą uzyskać różne certyfikaty i uprawnienia zawodowe. Prowadzone są także studia podyplomowe oraz MBA (Master of Business Administration) i MPA (Master of Public Administration).

p align=justify>Nauka to nie wszystko. Zapewniamy dogodne warunki do nauki oraz rozwijania swoich zainteresowań oraz sportowych pasji. Na Kampusie uczelni znajdują się nowoczesne sale wykładowe, doskonale wyposażone laboratoria, biblioteka oraz hala sportowo – widowiskowa.

Samorząd Studentów dba o atrakcyjność oferty życia studenckiego. Współtworzy najważniejsze wydarzenia kulturalne i widowiskowe. Reprezentuje studentów przed władzami uczelni oraz wspomaga działalność naukową i sportową.

Uczelnia przyjazna studentom - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to uczelnia przyjazna studentom, oferująca im wiele form rozwoju oraz pomocy.

Akademickie Centrum Kariery UEK (ACK) www.kariery.uek.krakow.pl

Korzystając z oferty ACK studenci mogą zdobyć doświadczenie zawodowe podczas studiów. TJest to bardzo ważne w przyszłej karierze, dzięki temu można zbudować pokaźne CV przed zdobyciem dyplomu.

ACK oferuje studentom:

 • udzielanie porad dotyczących m.in. dalszej ścieżki kształcenia
 • usługi doradztwa zawodowego
 • szeroką ofertę szkoleń
 • narzędzie do badania kompetencji zawodowych
 • ofertę praktyk zagranicznych w ramach programu ERASMUS
 • oferty praktyk, wolontariatu, pracy (ACK współpracuje z ponad 1600 polskimi i zagranicznymi firmami)
 • Targi Pracy UEK (corocznie w październiku)


 • UEK od wielu lat stara się współpracować z firmami tworząc różnego rodzaju projekty. „Akademia” to cykl warsztatów i szkoleń, który kończy się przyznaniem certyfikatu oraz praktyką lub stażem. Obecnie uczelnia współpracuje m.in. z firmami: Deloitte, Capgemini, Bank Zachodni WBK SA, KPMG, Bahlsen, Kopalnia Soli „Wieliczka”, Indesit, Grupa RMF, Comarch.

  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK (BON) www.bon.uek.krakow.pl

  BON zajmuje się niesieniem pomocy i wsparciem studentów z niepełnosprawnością w sprawach kształcenia oraz stara się likwidować bariery architektonicznne, organizacyjne oraz edukacyjne.

  Student z niepełnosprawnością może ubiegać się m.in. o:

 • zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach
 • zmianę w sposobie zdawania egzaminu/zaliczenia
 • indywidualny tryb odbywania zajęć (ITZ)
 • pomoc tłumacza języka migowego na zajęciach
 • pomoc asystenta osoby z niepełnosprawnością
 • lektorat z języka obcego w formie alternatywnej
 • adaptację materiałów dydaktycznych;
 • wydłużenie okresu wypożyczania książek z Biblioteki Głównej;
 • pierwszeństwo przyznania miejsca w domu studenckim
 • wsparcie psychologiczne
 • stypendium specjalne


 • Studentci z orzeczeniem niepełnosprawności mogą uczestniczyć w kursach językowych, zajęciach sportowych sekcji AZS UEK osób niepełnosprawnych oraz wydarzeniach organizowanych przez BON.

  W ramach BON działa Międzyuczelniane Centrum Wsparcia Psychologicznego. Biuro współpracuje ze Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych.

  Przeczytaj więcej o uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Polecane Uczelnie w Krakowie