Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

Tydzień państwa prawa na UJ!

Tydzień państwa prawa na UJ!

Jak kształtuje się idea rządów prawa państwach Unii Europejskiej? Jakie znaczenie rządy prawa mają dla prawa karnego, cywilnego i administracyjnego? Wszystkie odpowiedzi poznacie na Tygodniu Państwa Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim

Data 29 grudnia 1989 roku to moment w którym po raz pierwszy zasada państwa prawa została wpisana do polskiej Konstytucji. Inicjatorzy tej zmiany uważali, że będzie miała ona istotne znaczenie dla przekształcenia PRL w pełni konstytucyjne, demokratyczne i praworządne państwo niezależne od ZSRR. W istocie stwierdzenie, że Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym zmieniło w sposób zasadniczy ustrój państwa, a następnie cały system prawny. Obecnie wiele elementów państwa prawnego jest jednak kwestionowanych. Dlatego organizatorzy wydarzenia chcą w związku z tym postawić kilka pytań i odpowiedzi wychodzących poza kursowy wykład o państwie prawa.

Harmonogram wykładów:


  • 14 stycznia: prof. Andrzej Grabowski - Teoria konstytucyjnego państwa prawa: zmiana paradygmatu? (godz. 18.30, ul. Olszewskiego 2 - sala 223),

  • 15 stycznia: prof. Piotr Tuleja - Czy państwo prawa to konieczny element państwa demokratycznego? Czy w Polsce toczy się rzeczywisty spór o ideę rządów prawa? (godz. 16.00, ul. Olszewskiego 2 - sala 219),

  • 15 stycznia: prof. Sławomir Dudzik - Ochrona praworządności w porządku prawnym Unii Europejskiej (godz. 17.30, ul. Olszewskiego 2 - sala 219),

  • 16 stycznia: prof. Mirosław Stec - Czy decentralizacja jest ustrojową zasadą demokratycznego państwa prawnego? (godz. 18.30, ul. Olszewskiego 2 - sala 223),

  • 17 stycznia: prof. Włodzimierz Wróbel - Ściąć go! Czyli o Kowalskim w krainie populizmu penalnego i w państwie prawa (godz. 18.30, ul. Olszewskiego 2 - sala223),

  • 25 stycznia: prof. Fryderyk Zoll - Czy prawo cywilne może spełniać swoją rolę bez państwa prawa? (godz. 18.30, ul. Bracka 12 - sala 203).

Data publikacji: 08-01-2019

Aktualności z Krakowa