Adres: ul. Straszewskiego 21/22

31-109 Kraków

Tel.: 12 422-81-96, 12 422-72-89

FAX. 12 422-02-09

  • http://www.cyf-kr.edu.pl/krakow/um/pwst/index.html

Polecane Uczelnie w Krakowie