Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

4 uczelnie w Krakowie - kierunek Pielęgniarstwo

Adres: ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

Tel.: 12 662 60 14, (KANCELARIA UCZELNI) 12 662 60 93 (REKRUTACJA)

E-mail.: rekrutacja@uken.krakow.pl

Galeria Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie <small>(Uczelnia publiczna)</small>
Galeria Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pielęgniarstwo Zobacz więcej

Adres: ul. Ingardena 6

30-060 Kraków

Tel.: +(48) 12 663 26 60, 12 663 26 63

E-mail.: rekrutacja@uj.edu.pl

Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ) <small>(Uczelnia publiczna)</small>
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ) <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pielęgniarstwo Zobacz więcej

Adres: ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

Tel.: 12 252 44 00

E-mail.: rekrutacja@afm.edu.pl

www.ka.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pielęgniarstwo

Adres: ul. św. Anny 12

31-008 Kraków

Tel.: 12 422 04 11

E-mail.: rekrutacja@uj.edu.pl

cm-uj.krakow.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pielęgniarstwo

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO MAłOPOLSKIE

Adres: ul. Staszica 1

33-300 Nowy Sącz

Tel.: (18) 443 45 45, 547 56 02, 547 56 03

E-mail.: sog@ans-ns.edu.pl

Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu <small>(Uczelnia publiczna)</small>
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki

Zarządzanie Zobacz więcej Wychowanie fizyczne Zobacz więcej Transport i Logistyka Zobacz więcej
Zarządzanie i inżynieria produkcji Pielęgniarstwo Zobacz więcej Ratownictwo medyczne Zobacz więcej
Dietetyka Zobacz więcej Fizjoterapia Zobacz więcej Lekarski Zobacz więcej
Ekonomia Zobacz więcej E-administracja Zobacz więcej Ekonomika i Finanse Przedsiębiorstw Zobacz więcej
Filologia angielska Zobacz więcej Filologia niemiecka Zobacz więcej Lingwistyka dla biznesu Zobacz więcej
Lingwistyka praktyczna Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym NOWOŚĆ! Bezpieczeństwo wewnętrzne Zobacz więcej
Public Relations i Reklama Zobacz więcej Graphic design i technologie wizualne Zobacz więcej Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów Zobacz więcej
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika specjalna Informatyka Zobacz więcej
Inżynieria Produkcji Zobacz więcej Mechatronika Zobacz więcej

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pielęgniarstwo Zobacz więcej

Adres: ul. Kokoszków 71

34-400 Nowy Targ

Tel.: 18 26 10 700

E-mail.: ans-nt@ans-nt.edu.pl

Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu <small>(Uczelnia publiczna)</small>
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki

Architektura Zobacz więcej Filologia angielska Zobacz więcej Turystyka i rekreacja Zobacz więcej
Pielęgniarstwo Zobacz więcej Kosmetologia Zobacz więcej Ratownictwo medyczne Zobacz więcej
Finanse i rachunkowość Zobacz więcej Bezpieczeństwo narodowe Zobacz więcej Dietetyka Zobacz więcej
Fizjoterapia Sport i turystyka na terenach górskich Zobacz więcej Rachunkowość i analityka ekonomiczna Zobacz więcej
Informatyka ekonomiczna Zobacz więcej Lekarski Zobacz więcej Psychologia Zobacz więcej

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pielęgniarstwo Zobacz więcej

Adres: ul. M. Kolbego 8

32-600 Oświęcim

Tel.: 33 842 98 13, 33 842 98 23

E-mail.: rekrutacja@uczelniaoswiecim.edu.pl

Galeria Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu   <small>(Uczelnia publiczna)</small>
Galeria Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu   <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki

Informatyka Zobacz więcej Mechatronika Zobacz więcej Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zobacz więcej
Administracja publiczna I komunikowanie społeczne Zobacz więcej Bezpieczeństwo wewnętrzne Zobacz więcej Ekonomia Zobacz więcej
Filologia angielska Zobacz więcej Finanse i rachunkowość Zobacz więcej Zarządzanie Zobacz więcej
Dietetyka Zobacz więcej Pielęgniarstwo Zobacz więcej Ratownictwo medyczne Zobacz więcej
Wychowanie Fizyczne Zobacz więcej Pedagogika resocjalizacyjna Zobacz więcej Energetyka odnawialna i zarządzanie energią Zobacz więcej
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pielęgniarstwo Zobacz więcej

Filmy - Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo to pasja

Pielęgniarstwo - studia i praktyki

Studia na kierunku pielęgniarstwo

Studia Kraków – pielęgniarstwo

 pielegniarka


Podstawy pielęgniarstwa

Podstawy pielęgniarstwa to przedmiot wprowadzający do dalszych zagadnień i poszerzania kształcenia na coraz bardziej szczegółowe zagadnienia, niezbędne w trakcie kształcenia profesjonalnych pielęgniarek. Przedmiot realizowany jest na początku studiów, a jego opanowanie wiedzy z jego zakresu jest niezbędne do dalszej nauki.

Podstawowa opieka

W trakcie kształcenia w ramach tego przedmiotu przyszli adepci pielęgniarstwa poznają podstawy opieki nad pacjentem zarówno w szpitalach, jak i gabinetach lekarskich czy pielęgniarskich. Przedmiot wprowadza podstawową wiedzę, która w dalszym procesie kształcenia jest rozwijana i poszerzana o wiedzę specjalistyczną.

Dietetyka

Kształcenie polega na dostarczeniu studentom wiedzy z zakresu dietetyki i prawidłowego żywienia z naciskiem na odżywianie osób chorych, starszych, będących w trakcie leczenia oraz rekonwalescencji. Znajomość specyficznych potrzeb żywieniowych jest niezbędna w każdej bezpośredniej pracy z pacjentem.

Anatomia

Znajomość anatomii, czyli budowy poszczególnych narządów, tkanek i układów ludzkiego organizmu to podstawa w pracy zawodowej każdej pielęgniarki. Przedmiot dostarcza kompleksowej wiedzy na temat anatomii z podziałem na konkretne układy. W dalszych latach nauki wiedza jest poszerzana o dodatkowe zagadnienia.

Fizjologia

Fizjologia jest jednym z podstawowych przedmiotów na wszystkich studiach medycznych. Dostarcza studentom kompleksowej, szczegółowej wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego organizmu, wszystkich narządów i układów. Znajomość procesów zachodzących w organizmie jest niezbędna do dalszego kształcenia w zawodzie pielęgniarki.

Podstawy ratownictwa medycznego

Kształcenie obejmuje podstawy medycyny ratunkowej, zasady udzielania pierwszej pomocy, czynności ratunkowe u pacjentów w stanie zagrożenia życia, nagłych wypadkach i chorobach przebiegających z gwałtownymi objawami. Nauka łączy w sobie zdobywanie wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami zdobywanymi w czasie ćwiczeń.

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

W trakcie kształcenia w ramach przedmiotu, studenci poznają specyficzne potrzeby osób starszych, postępowanie w opiece nad chorymi cierpiącymi na dolegliwości wieku starczego. Uczą się profesjonalnej pielęgnacji chorych, często niesamodzielnych, niepełnosprawnych i wymagających wsparcia w codziennych czynnościach.

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

Przedmiot przygotowuje kadry pielęgniarskie do pracy z osobami niepełnosprawnymi ruchowo lub intelektualnie z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb, stopnia niepełnosprawności, a także dodatkowych chorób i dysfunkcji. Kształcenie łączy w sobie wiedzę teoretyczną z praktyczną nauką zawodu.

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Kształcenie w ramach tego przedmiotu przygotowuje pielęgniarki do pracy z dziećmi w szpitalach i ośrodkach zdrowia. Uwzględnia specyficzne potrzeby małych pacjentów, a także postępowanie w przypadku chorób wieku dziecięcego.

Farmakologia

Przedmiot dostarcza bogatej i rozbudowanej wiedzy na temat mechanizmów działania leków oraz ich wpływie na organizm. Studenci poznają budowę substancji chemicznych, ich wpływ na organizm, możliwości zastosowania ich do leczenia poszczególnych chorób, a także efekty uboczne. Znajomość działania leków to jeden z obowiązkowych elementów w zawodzie pielęgniarki.

Zobacz więcej: oferta studiów na kierunku medycznym w Krakowie

Data publikacji: 24-11-2020