Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

6 uczelni w Krakowie - kierunek Dietetyka

Adres: ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

Tel.: 12 663 14 08, 12 663 14 01

E-mail.: rekrutacja@uj.edu.pl

Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Dietetyka

Adres: ul. Krowoderska 73

31-158 Kraków

Tel.: 12 423 38 40

E-mail.: info@kwspz.pl, sekretariat@kwspz.pl

Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Dietetyka Dietetyka i ekologiczna żywność

Adres: al. Mickiewicza 21

31-120 Kraków

Tel.: 12 662 48 60,12 662 48 62

E-mail.: rector@ur.krakow.pl

Galeria Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Dietetyka

Adres: ul. Leginicka 5

31-010 Kraków

Tel.: 888 019 624

E-mail.: rekrutacja@dietl.edu.pl

www.dietl.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Dietetyka

Adres: Kraków

31-008 Kraków

Tel.: 12 422-54-44

E-mail.:

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Dietetyka

Adres: ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

Tel.: 12 252 44 00

E-mail.: rekrutacja@afm.edu.pl

www.ka.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Dietetyka

Filmy - Dietetyka

Czy warto studiować dietetykę?

Dietetyk - jeden z najbardziej pożądanych zawodów w przyszłości

Studia na kierunku dietetyka

Studia Kraków – jakich przedmiotów możesz się spodziewać na studiach na kierunku dietetyka? dieta


Dietetyka pediatryczna

Na zajęciach z dietetyki pediatrycznej studenci uczą się specjalnych potrzeb żywieniowych dzieci w różnym wieku i stanie zdrowia. Przedmiot obejmuje zasady żywienia niemowląt i małych dzieci, konstruowania jadłospisów, a także żywienia w różnych chorobach i dolegliwościach zdrowotnych wielu dziecięcego.

Dietetyka osób dorosłych i starszych

Zajęcia przekazują specjalistyczną wiedzę z zakresu potrzeb żywieniowych osób dorosłych oraz osób w podeszłym wieku. Studenci poznają najważniejsze składniki pokarmowe, makro i mikroskładniki, a także uczą się konstruowania jadłospisów uwzględniających specyficzne potrzeby żywieniowe osób w różnym wielu i kondycji fizycznej.

Anatomia człowieka

Kształcenie w ramach przedmiotu anatomia człowieka obejmuje zagadnienia budowy narządów i tkanek organizmu, z uwzględnieniem układu pokarmowego, a także wpływu poszczególnych składników odżywczych na prawidłową budowę organizmu. Zajęcia odbywają się zarówno w trybie teoretycznym, jak i w laboratoriach i praktycznych pracowniach.

Fizjologia człowieka

Fizjologia człowieka obejmuje wiedzę na temat funkcjonowania tkanek, narządów i wszystkich układów w ludzkim organizmie, zachodzących w nim procesów życiowych i homeostazy, czyli zachowania równowagi. Studenci kształcą się pod okiem doświadczonej kadry naukowej, przekazującej wiedzę przystępnie i kompleksowo.

Chemia żywności

Przedmiot dostarcza wiedzy z zakresu chemicznych, fizycznych i biologicznych właściwości składników żywnościowych, a także dodatków do żywności. W trakcie nauki studenci uczą się również czytania etykiet oraz zwracania uwagi na sztuczne substancje, konserwanty oraz szkodliwe dodatki do żywności.

Analiza i ocena sposobu żywienia

Kształcenie polega na nauce praktycznych umiejętności analizowania i badania sposobu żywienia człowieka zdrowego i chorego. Dzięki temu studenci uczą się rozpoznawania potrzeb oraz braków pokarmowych, które można zmodyfikować za pomocą zmiany sposobu odżywiania lub zmodyfikowania składników żywnościowych.

Dietoterapia i dietoprofilaktyka w chorobach metabolicznych i cywilizacyjnych

W trakcie kształcenia studenci poznają zasady żywienia w chorobach metabolicznych, takich jak cukrzyca, a także przy nadciśnieniu, miażdżycy i otyłości. Każda z tych chorób potrzebuje specjalnej diety, ustalanej indywidualnie dla każdego pacjenta. Kształcenie polega na dokładnym poznaniu procesu powstawania chorób, a także ich zapobiegania.

Zaburzenia odżywiania

Przedmiot obejmuje choroby wynikające z niewłaściwego podejścia do odżywiania i własnego ciała. Studenci poznają procesy powstawania zaburzeń odżywiania, a także metody pracy z pacjentem, który wymaga specjalnego podejścia do diety połączonego z innymi formami terapii.

Diety niekonwencjonalne

Przedmiot dostarcza studentom wiedzy na temat niekonwencjonalnych diet i metod odżywiania, wraz z informacjami zarówno o ich korzystnym wpływie na organizm człowieka, jak i o negatywnym działaniu. W zakres przedmiotu wchodzą także diety, które są ewidentnie szkodliwe i niezalecane przez specjalistów z zakresu żywienia.

Organizacja żywienia zbiorowego i cateringu

Kształcenie w tym przedmiocie pozwala na wypracowanie umiejętności przydatnych w pracy w zakładach żywienia zbiorowego i szeroko pojętej gastronomii. Studenci uczą się komponowania posiłków w sytuacji, gdy przygotowuje się je jednocześnie dla dużej grupy konsumentów.

Zobacz również: pełna oferta studiów na kierunku chemia w Krakowie.

Wybrane kierunki studiów podyplomowych z zakresu Dietetyki w Krakowie


Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna – Studia podyplomowe UJ

 Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna – Studia podyplomowe UJ


Studia podyplomowe na kierunku żywienie w zdrowiu i chorobie to kształcenie, które trwa dwa semestry i odbywa się niestacjonarnie w formie weekendowych zjazdów. Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów do holistycznego podejścia do pacjenta, planowania diety oraz żywienia, które wzmacnia inne działania lecznicze w przypadku poszczególnych chorób. W programie kształcenia znajdziemy takie przedmioty, jak podstawy dietetyki, bromatologia, żywienie w chorobach przewodu pokarmowego, alergicznych i metabolicznych, dietetyka pediatryczna, żywienie sportowców, żywienie człowieka w wieku podeszłym. Program kształcenia umiejętnie łączy rozległą wiedzę teoretyczną z zajęciami praktycznymi, w ramach których słuchacze zdobywają nowe umiejętności. Nauka odbywa się w świetnie wyposażonych pracowniach i pod okiem doświadczonej kadry dydaktycznej. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzający zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.

Program studiów podyplomowych na kierunku Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna sprawdź tutaj.

Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna studia podyplomowe UJ

Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna to studia podyplomowe, które trwają dwa semestry i realizowane są w formie niestacjonarnej. Skierowane są do absolwentów studiów wyższych na kierunkach medycznych oraz paramedycznych. Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów w zakresie leczenia żywieniowego i wdrażania odpowiednich zasad odżywiania w różnych jednostkach chorobowych. Słuchacze zdobywają rozbudowaną wiedzę teoretyczną, a także umiejętności praktyczne dotyczące planowania interwencji żywieniowej, zarówno żywienia dojelitowego, jak i pozajelitowego, realizowania żywienia drogą jelitową i pozajelitową, prowadzenia bezpiecznego i skutecznego leczenia zarówno w warunkach szpitalnych, jak i domowych. Kształcenie odbywa się w doskonale wyposażonej bazie dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studenci kształcą się pod okiem najlepszych wykładowców oraz specjalistów praktyków. Ukończenie studiów podyplomowych pozwala na natychmiastowe wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Oferta kształcenia na kierunku Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna sprawdź więcej.

Psychodietetyka z elementami neurobiologii – Małopolska Wyższa Szkoła

Studia na kierunku psychodietetyka z elementami neurobiologii to dwusemestralne kształcenie realizowane w formie weekendowych zjazdów. Skierowane jest do osób zainteresowanych dietetyką zawodowo: dietetyków, technologów żywności, psychologów, pielęgniarek, lekarzy, nauczycieli i pedagogów. Kształcenie łączy wiedzę z zakresu dietetyki, psychologii i zasad zdrowego żywienia. Przygotowuje fachowców do pracy z osobami cierpiącymi na choroby związane z nieprawidłowym odżywianiem – cukrzycą, otyłością, bulimią. W programie kształcenia znajdują się przedmioty: fizjologia żywienia człowieka, nauka o żywieniu człowieka, psychologia, psychologia kliniczna, psychologiczne aspekty zaburzeń odżywiania, diety alternatywne, praktyczne aspekty terapii zaburzeń odżywiania. Nauka odbywa się w dobrze wyposażonej bazie dydaktycznej, pracowniach i laboratoriach. Słuchacze kształcą się pod okiem wybitnych specjalistów z wybranych obszarów dietetyki, psychologii i nauki o żywieniu człowieka.

Studia podyplomowe na kierunku Psychodietetyka z elementami neurobiologii – Małopolska Wyższa Szkoła zobacz tutaj.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi pokrewnymi kierunkami, zapoznaj się z ofertą edukacyjną na kierunku Dietetyka w Warszawie sprawdź tutaj.

Studia I oraz II stopnia na kierunku Dietetyka możesz podjąć we Wrocławiu, zobacz również.

W Łodzi możesz studiować na kierunku Dietetyka zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Sprawdź ofertę kształcenia.

Data publikacji: 19-03-2021