Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

18 uczelni w Krakowie - kierunek Zarządzanie

Adres: ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

Tel.: 12 662 60 14

E-mail.: info@up.krakow.pl

Galeria Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Zarządzanie w służbach społecznych

Adres: ul. Kopernika 26

31-501 Kraków

Tel.: 12 39 99 699, 12 39 99 585

E-mail.: rekrutacja@ignatianum.edu.pl

Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie
Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Adres: Al. Jana Pawła II 39a

31-864 Kraków

Tel.: 12 683 24 00, 12 683 24 04

E-mail.: wse@wse.krakow.pl

Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie strategiczne

Adres: ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

Tel.: 12 663 14 08, 12 663 14 01

E-mail.: rekrutacja@uj.edu.pl

Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie kulturą i mediami Zarządzanie Zarządzanie informacją
Zarządzanie zasobami przyrody Zarządzanie publiczne Zarządzanie polityką społeczną

Adres: ul. Krowoderska 73

31-158 Kraków

Tel.: 12 423 38 40

E-mail.: info@kwspz.pl, sekretariat@kwspz.pl

Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

spec. Marketing i zarządzanie w kosmetologii

Adres: ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

Tel.: 12 293 54 25, 12 293 56 28

E-mail.: studiainfo@uek.krakow.pl

Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Inżynieria organizacji i zarządzania Organizacja i zarządzanie - st. menedżerskie Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie Bankowość i zarządzanie ryzykiem Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego
Zarządzanie Międzynarodowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Adres: al. Mickiewicza 21

31-120 Kraków

Tel.: 12 662 48 60,12 662 48 62

E-mail.: rector@ur.krakow.pl

Galeria Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Adres: ul. Kanonicza 25

31-002 Kraków

Tel.: Polacy 12 370 86 70 Foreigners +48 12 370 86 17

E-mail.: rekrutacja@upjp2.edu.pl

Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo Turystyka i zarządzanie dziedzictwem kulturowym Digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie

Adres: ul. Witosa 9

30-612 Kraków

Tel.: 12 654 54 69, 12 654 48 62, infolinia rekrutacyjna: 508 587 925

E-mail.: dziekanat@krakow.janski.edu.pl

www.krakow.janski.edu.pl www.facebook.com/SWiBJ

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie

Adres: Budynek Technikum Komunikacyjnego nr 25, ul. Ułanów 3

Kraków

Tel.: 12 349 05 75, 885 588 800

E-mail.: krakow@wsb.edu.pl

www.wsb.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Inżynieria zarządzania

Filmy - Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie Inżynieria Produkcji

Uczelnie z kierunkiem Zarządzanie w Krakowie

Opis kierunku

Zarządzanie to kierunek, który przygotuje was do pracy przede wszystkim w kierownictwie i zarządach firm. Studia mają na celu wykształcenie kadry, która poprowadzi kompleksowo przedsiębiorstwo, zarówno jeśli chodzi o finanse, jaki i kadry osobowe. Kierunek zarządzanie to połączenie kilku dziedzin m.in. matematyki, marketingu, ekonomii oraz psychologii.

Liczba uczelni

Zarządzanie można studiować na 5 publicznych uczelniach. W swojej szerokiej ofercie mają go największe uczelnie z Krakowa: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, UEK, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz AGH. Można podjąć naukę na uczelniach niepaństwowych np: Wyższej Szkole Zarządzania i Biznesu czy Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki.

Tryby Studiowania

Wszystkie wymienione uczelnie oferują możliwość studiowania w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Studia dzienne są bezpłatne, za niestacjonarne w formie zaocznej lub wieczorowej, należy ponieść opłatę.

Ceny

Opłaty za studia na kierunku zarządzanie różnią się w zależności od uczelni. Najtaniej za studia zapłacimy na Uniwersytecie Rolniczym. Tam koszt semestru studiów to 1 800 złotych. Następna w kolejce jest Akademia Górniczo – Hutnicza, na której studia kosztują 1850 złotych. Średnie stawki obowiązują na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Pedagogicznym. Tam należy przygotować się na opłaty rzędu 2 200 złotych. Najdroższe są studia prowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny. Koszt semestru na studiach I stopnia to 2 600 złotych, a magisterskich 3 000 złotych za semestr.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Poniżej przedstawiamy zasady rekrutacji na studia stacjonarne wszystkich uczelni publicznych oferujących kierunek zarządzanie.

Zasady rekrutacji Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Uczelnia UEK


Uczelnia UEK matura


Zasady rekrutacji Uniwersytet Jagielloński


jagiellonski


Zasady rekrutacji Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej


Uczelnia UP


Zasady rekrutacji Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie


Uczelnia UR


Uczelnia UR Krk


Zasady rekrutacji Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie


Uczelnia AGH


Uczelnia AGH


Predyspozycje do studiowania na kierunku zarządzanieUczelnie, na których prowadzony jest kierunek zarządzanie, cieszą się ogromnym zainteresowaniem kandydatów na studia. Kierunek ten jest bowiem bardzo przyszłościowy i kojarzy się ze stanowiskami kierowniczymi i menadżerskimi. Nic więc dziwnego, że co roku jest kilku lub kilkunastu chętnych na jedno miejsce. Jednak wybierając studia warto kierować się nie tylko modą i popularnością kierunku, ale również własnymi predyspozycjami. Nie każdy poradzi sobie na zarządzaniu równie dobrze. Studenci zarządzania powinni mieć przede wszystkim szerokie horyzonty i zainteresowania różnymi dziedzinami wiedzy – od gospodarki i polityki, przez finanse i ekonomię, aż po psychologię człowieka. Studia są dosyć wymagające i na każdym roku jest do nauczenia się sporo przedmiotów teoretycznych.

Studenci zarządzania powinni mieć również odpowiednie predyspozycje psychiczne i cechy osobowości. Na kierunku tym doskonale poradzą sobie osoby, które mają wrodzone zdolności przywódcze, są energiczne, bardzo komunikatywne, świetnie znają się na negocjacjach i sztuce motywowania innych. Zarządzanie wymaga odpowiedzialności, sumienności, umiejętności pracy pod presją czasu i podejmowania szybkich, trafnych decyzji. Konieczna jest również samodzielność w działaniu – osoby po zarządzaniu najczęściej pracują na kierowniczych stanowiskach i to one są odpowiedzialne za funkcjonowanie całej grupy pracowników oraz za decyzje mające długofalowe skutki dla funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

Perspektywy zatrudnienia w Krakowie po studiach na kierunku zarządzanieAbsolwenci kierunku zarządzanie są kompleksowo przygotowani do pracy w swoim zawodzie. W Krakowie doświadczeni menadżerowie mają wiele możliwości zawodowych. Miasto jest bowiem siedzibą niezliczonej ilości mniejszych i większych firm, instytucji i organizacji, których działy czy komórki organizacyjne wymagają sprawnego i bezproblemowego zarządzania. Absolwenci zarządzania pracują na kierowniczych stanowiskach, choć trzeba mieć świadomość, że często ścieżka kariery rozpoczyna się od szeregowych stanowisk pracowniczych czy urzędniczych. Studia na kierunku zarządzanie doskonale przygotowują też do prowadzenia własnej działalności i kierowania firmą. Chętnie wybierają je osoby, które mają pomysły na biznes lub też w przyszłości mają przejąć rodzinne firmy. Wykształcenie z dziedziny zarządzania to doskonałe uzupełnienie innych umiejętności, które są niezbędne do prowadzenia biznesu.

Osoby, które studiują zarządzanie powinny zadbać o to, by jeszcze na studiach wybrać konkretną specjalizację i dokształcać się konkretnej dziedzinie. Nie zapominajmy, że zarządzanie jest kierunkiem wyjątkowo popularnym. A to oznacza, że co roku mury polskich uczelni opuszczają tysiące absolwentów tego kierunku. Aby być konkurencyjnym na rynku pracy i dobrze radzić sobie w pracy zawodowej, warto mieć do zaproponowania pracodawcy nieco więcej niż sam dyplom ukończenia studiów. Dobrze jest więc inwestować w rozwój zawodowy, kursy, szkolenia czy studia podyplomowe, dzięki którym wykształcenie jest pełniejsze i bardziej specjalistyczne.

Studia zarządzanie Kraków, specjalizacje:

Zarządzanie biznesem

Zarządzanie biznesem opiera się na ekonomicznych, prawnych oraz społecznych metodach prowadzenia przedsiębiorstwa. W trakcie nauki przytaczane zostaną metody tworzenia biznesplanów, odbywania negocjacji oraz zmagania się z problematycznymi sytuacjami. Absolwent tego kierunku będzie wiedział jak kierować firmą, aby uzyskać lepsze wyniki sprzedaży, jak zarządzać produkcją oraz kiedy wprowadzać konieczne zmiany.
Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie jest potrzebne w każdej firmie, gdyż nie jest ona w stanie właściwie funkcjonować bez osób nadzorujących wszystkie czynności. Zarządzanie kapitałem ludzkim skupia się na pracy z człowiekiem, ukazuje tajniki prowadzenia rozmów o charakterze biznesowym kończących się sukcesem. Absolwenci wiedzą co zrobić, żeby firma lepiej prosperowała, a także jak unikać sytuacji kryzysowych. Wiedzą oni jakie podjąć działania, żeby dobrze zorganizować pracę całego przedsiębiorstwa.
Studia o tej specjalizacji oferuje Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości.

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem

Kierunek zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem uczy w jaki sposób kierować projektami, jak wspomóc rozwój małych firm, uczy psychologii zarządzania oraz polityki jakości w firmie. Absolwenci wiedzą jak przedstawia się pozycja jednostki w odniesieniu do rynku międzynarodowego, a także nie mają problemów w stworzeniu analizy finansowej. Menadżer produktu, marki oraz specjalista do spraw sprzedaży to tylko niektóre propozycje zatrudnienia.
Ten kierunek możemy studiować na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości.

Zarządzanie sprzedażą

Kierunek dotyczy przede wszystkim czynności marketingowych odbywających się w firmie, instytucji oraz organizacji. Dział marketingu oraz sprzedaży występuje w każdej jednostce działającej na rynku, dlatego absolwent zarządzania sprzedażą nie będzie miał żadnych problemów ze znalezieniem pracy. W tym kierunku możemy kształcić się w gmachu Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie.Zarządzanie, Uniwersytet Jagielloński

Studia na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzone są na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Są to studia dwustopniowe – najpierw są trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie uzupełniające. W trakcie studiów studenci poznają szeroki zakres wiedzy nie tylko z dziedziny zarządzania, ale również ekonomii, finansów, przedsiębiorczości czy psychologii człowieka. Już na pierwszym stopniu studiów studenci mają do wyboru trzy specjalizacje: zarządzanie firmą, zarządzanie personelem oraz zarządzanie międzynarodowe. Kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim odbywa się w doskonale przygotowanej bazie dydaktycznej, studenci kształcą się pod skrzydłami doświadczonych i utytułowanych wykładowców, mają możliwość odbywania ciekawych praktyk i stażów zawodowych w dobrych firmach współpracujących z uczelnią. Absolwenci kierunku zarządzanie na UJ są doskonale przygotowani do pracy związanej z zarządzaniem finansami, przedsiębiorstwami oraz kapitałem ludzkim.

Zarządzanie, Akademia Ignatianum

Kierunek zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej na krakowskiej Akademii Ignatianum to nowoczesne studia pierwszego stopnia, które trwają trzy lata i przygotowują absolwentów do pracy w administracji publicznej. Uczelnia kładzie bardzo duży nacisk na wykorzystywanie w administracji nowoczesnych narzędzi informatycznych. W programie studiów znajdują się przedmioty związane z prawem, ekonomią, zarządzaniem. Dużym atutem jest rozbudowany blok praktyk zawodowych, w czasie których studenci mają możliwość poznania specyfiki wybranego zawodu w praktyce. Studenci już od pierwszego roku mają do wyboru trzy specjalności: zarządzanie w administracji publicznej, zarządzanie w instytucjach kościelnych oraz infobrokering i zarządzanie informacją. Studia kładą spory nacisk na naukę umiejętności praktycznych. Studenci kształcą się w profesjonalnej, nowoczesnej bazie dydaktycznej oraz pod okiem doświadczonej kadry naukowej. Po zakończeniu studiów nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w swojej branży.

Zarządzanie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie prowadzone jest na Wydziale Zarządzania. Są to dwustopniowe studia składające się z trzyletniego licencjatu oraz dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających. Celem kształcenia na kierunku zarządzanie jest wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami. Studenci już od początku kształcenia mają do wyboru kilka specjalności: zarządzanie firmą, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie small businessem, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie wiedzą i informacjami, zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu, zarządzanie zasobami niematerialnymi oraz zarządzanie projektami. Kształcenie na kierunku zarządzanie odbywa się z dużym naciskiem na naukę umiejętności praktycznych, a studenci mają możliwość brania udziału w praktykach i stażach w firmach współpracujących z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Zarządzanie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie

Studia na kierunku zarządzanie na krakowskim Uniwersytecie Rolniczym to trzyletnie studia licencjackie, które kończą się egzaminem dyplomowym. Absolwenci kierunku są kompleksowo przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach, w szczególności o profilu rolniczym. Wszystkich studentów obowiązuje jedna specjalność: zarządzanie w agrobiznesie. Kierunek zarzadzanie przygotowuje studentów do pracy w charakterze menedżera oraz specjalisty do spraw organizacji i zarządzania w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej, przemyśle rolno-spożywczym, w handlu, instytucjach doradczych i konsultingowych. Absolwenci potrafią rozpoznawać, diagnozować oraz rozwiązywać problemy w gospodarowaniu zasobami finansowymi, ludzkimi, rzeczowymi, a także informacjami. Program kształcenia obejmuje szereg przedmiotów ogólnych i specjalistycznych, a także wiele zajęć praktycznych, praktyk, warsztatów i szkoleń w firmach współpracujących w Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.Zarządzanie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Zarządzanie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to trzyletnie studia licencjackie, w trakcie których studenci kształcą się zarówno w przedmiotach ogólnych, jak i specjalistycznych. Do wyboru są trzy ciekawe specjalizacje: zarządzanie w służbach społecznych, zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe, zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi. Specjalizacje na zarządzaniu mocno się od siebie różnią, dzięki czemu każdy student może znaleźć taką specjalność, z którą chce związać swoją zawodową przyszłość. Kształcenie odbywa się z dużym naciskiem na umiejętności praktyczne, które będą przydatne w późniejszej pracy zawodowej. W trakcie studiów studenci biorą udział w wielu szkoleniach, warsztatach, ćwiczeniach terenowych, a także praktykach i stażach zawodowych, które pozwalają na zdobycie pierwszych doświadczeń w zawodzie. Absolwenci studiów na kierunku zarządzanie są świetnie przygotowani do pracy w wyuczonym zawodzie i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Zarządzanie, AGH w Krakowie

Studia na kierunku zarządzanie na Akademii Górniczo-Hutniczej są prowadzone na Wydziale Zarządzania. Są to dwustopniowe studia, które składają się z trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich studiów magisterskich. W trakcie studiów pierwszego stopnia studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw zarządzania i ekonomii, prawa gospodarczego, matematyki w zarządzaniu, zarządzania własnym rozwojem, podstaw przedsiębiorczości, technologii informacyjnych, zarządzania operacyjnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami, ochrony własności intelektualnych. Studia prowadzone są na bardzo wysokim poziomie, w umiejętny sposób łączą wiedzę teoretyczną oraz kształtowanie umiejętności praktycznych. Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej mają do dyspozycji nowoczesną, świetnie przygotowaną bazę lokalową. Kształcą się pod okiem doświadczonych wykładowców, zarówno naukowców, jak i praktyków. W trakcie studiów sporo jest warsztatów, praktyk i szkoleń, na których można zdobywać wiedzę praktyczną, niezbędną w późniejszej pracy zawodowej.

Data publikacji: 17-11-2020