Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

3 uczelnie w Krakowie - kierunek Transport

Adres: Budynek Technikum Komunikacyjnego nr 25, ul. Ułanów 3

Kraków

Tel.: 12 349 05 75, 885 588 800

FAX.:

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

spec. Logistyka i transport

Adres: al. Mickiewicza 21

31-120 Kraków

Tel.: 12 662-42-44, 12 662-42-74

FAX.: 12 633-62-45

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Transport i logistyka

Adres: ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

Tel.: 12 628-22-22, 12 628-22-02

FAX.: 12 628-20-57

www.pk.edu.pl