Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie


6 uczelni w Krakowie - kierunek Pedagogika

Adres: ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

Tel.: 12 662 60 14, (KANCELARIA UCZELNI) 12 662 60 93 (REKRUTACJA)

E-mail.: info@up.krakow.pl, rekrutacja@up.krakow.pl

Galeria Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie <small>(Uczelnia publiczna)</small>
Galeria Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Zobacz więcej Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zobacz więcej Pedagogika specjalna Zobacz więcej
Pedagogika resocjalizacyjna Zobacz więcej Pedagogika szkolna z edukacją techniczną Zobacz więcej

Adres: ul. Kopernika 26

31-501 Kraków

Tel.: 12 39 99 699, 12 39 99 585

E-mail.: rekrutacja@ignatianum.edu.pl

Galeria Uniwersytet Ignatianum w Krakowie <small>(Uczelnia publiczna)</small>
Galeria Uniwersytet Ignatianum w Krakowie <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Zobacz więcej Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zobacz więcej

Adres: ul. Ingardena 6

30-060 Kraków

Tel.: +(48) 12 663 26 60, 12 663 26 63

E-mail.: rekrutacja@uj.edu.pl

Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ) <small>(Uczelnia publiczna)</small>
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ) <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika specjalna Pedagogika Zobacz więcej Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zobacz więcej
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Adres: ul. Kanonicza 25

31-002 Kraków

Tel.: Polacy 519 323 359 Foreigners +48 12 88 98 617

E-mail.: rekrutacja@upjp2.edu.pl, recruitment@upjp2.edu.pl

Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie <small>(Uczelnia publiczna)</small>
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Zobacz więcej

Adres: Os. Niepodległości 19

31-862 Kraków

Tel.: 660 484 083

E-mail.: dziekanat@krakow.janski.edu.pl

krakow.janski.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika

Adres: ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

Tel.: 12 252 44 00

E-mail.: rekrutacja@afm.edu.pl

www.ka.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO MAłOPOLSKIE

Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Adres: ul. Staszica 1

33-300 Nowy Sącz

Tel.: (18) 443 45 45, 547 56 02, 547 56 03

E-mail.: sog@ans-ns.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym NOWOŚĆ! Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika specjalna
Galeria Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Galeria Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Adres: ul. M. Kolbego 8

32-600 Oświęcim

Tel.: 33 842 98 13, 33 842 98 23

E-mail.: rekrutacja@uczelniaoswiecim.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika resocjalizacyjna Zobacz więcej Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zobacz więcej

Studia bezpłatne i płatne - Pedagogika

Studia na kierunku Pedagogika w Krakowie - Zasady rekrutacji

Studia Pedagogika w Krakowie - pytania i odpowiedzi

Uczelnie z kierunkiem Pedagogika w Krakowie

Opis kierunku

Pedagogika to zespół nauk o wychowaniu, metodach, środkach wychowawczych, a także samym systemie edukacyjnym. Ta oraz pokrewne jej nauki jak terapia zajęciowa, doradztwo zawodowe można zakalikować do nauk społecznych zajmujących się kształceniem człowieka na przestrzeni całego jego życia.

Sprawdź wszystkie uczelnie z Krakowa: Uczelnie Kraków

Liczba uczelni

Spośród państwowych szkół wyższych kierunek Pedagogika oferowany jest przez najstarszą uczelnię w kraju: Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Ofertę publiczną uzupełniają niepubliczne placówki. Warto zapoznać się z ofertą: UPJPII, Akademii Ignatianum czy Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego.

Tryby Studiowania

Obecnie, studia na kierunku pedagogika, prowadzone są w systemie bolońskim tj. w systemie II stopniowym. Wyjątkiem jest kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, która po reformie szkolnictwa wyższego, będzie prowadzona jedynie w formie jednolitych studiów magisterskich.

Ceny

Studia niestacjonarne są prowadzone w systemie zaocznym z zajęciami w weekendy. Koszt roku studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym rozpoczyna się od 3 800 złotych, a na Uniwersytecie Jagiellońskim od 4 500 złotych. Należy mieć na uwadze, że opłaty zwiększają się z każdym kolejnym rokiem.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Szczegółowe zasady rekrutacji przedstawione są poniżej:


UP Pedagogika


Zasady rekrutacji Uniwersytet Jagielloński

Poniżej przedstawiamy zasady rekrutacji na Pedagogikę prowadzoną przez Wydział Filozoficzny.

UJ PedagogikaUJ Pedagogika


Specjalizacje na kierunku pedagogika w KrakowiePedagogika wczesnoszkolna, Pedagogika szkolna z doradztwem zawodowym - Uniwersytet Jagielloński

Pedagogika od dawna cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów na studia wyższe. Kierunek ten daje wiele możliwości rozwoju, gdyż prowadzony jest w wielu atrakcyjnych specjalizacjach. Pedagogika wczesnoszkolna i pedagogika z doradztwem zawodowym to specjalizacje, które otwierają wiele możliwości zawodowych. Obie są prowadzone na studiach I i II stopnia. Pedagogika wczesnoszkolna skupia się na przygotowaniu studentów do pracy przede wszystkim w oświacie. Pedagogika z doradztwem zawodowym skierowana jest do osób, które właśnie w tym kierunku chcą pójść w życiu zawodowym. Obie specjalizacje łączą w sobie wiedzę teoretyczną oraz wiele szkoleń, praktyk i stażów zawodowych, w czasie których studenci poznają swój przyszły zawód w praktyce.

Resocjalizacja – Uniwersytet Jagielloński, Akademia Ignatanum w Krakowie

Resocjalizacja jest tym działem pedagogiki, który jest skierowany do osób o mocnej osobowości, gotowych do pracy w trudnych warunkach z trudnymi osobami. Specjalizację znajdziemy w programie studiów I stopnia na pedagogice Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ignatianum w Krakowie. Plan studiów jest tak skonstruowany, aby studenci po ukończeniu uczelni byli przygotowani zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym.

Logopedia – Akademia Ignatianum w Krakowie

Studia na specjalizacji logopedia można znaleźć na Akademii Ignatianum w Krakowie. Prowadzone są w systemie 3-letnich studiów licencjackich, w trakcie których studenci przygotowywani są do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Wśród przedmiotów znajdziemy zarówno ogólne dziedziny pedagogiki, jak i kierunkowe działy związane z językiem, budową aparatu mowy oraz pracą z osobami z różnymi dysfunkcjami. W trakcie studiów nie brakuje szkoleń, warsztatów i praktyk, dzięki czemu absolwenci są świetnie przygotowani zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku pedagogikaUkończenie kierunku pedagogika otwiera wiele perspektyw zawodowych, które są ściśle związane ze specjalizacją wybraną w trakcie kształcenia. Osoby po pedagogice wczesnoszkolnej najczęściej wybierają pracę w oświacie, gdyż są do niej najlepiej przygotowani. Absolwenci specjalności z doradztwem zawodowym mogą pracować w wielu urzędach, organizacjach, zajmować się branżą szkoleniową i prowadzeniem własnej działalności doradczej.

Osoby, które ukończyły resocjalizację mają wiele możliwości pracy w ośrodkach dla młodzieży i dorosłych, świetlicach terapeutycznych oraz w licznych organizacjach zajmujących się pomocą osobom wykluczonym. Logopedzi natomiast z pewnością znajdą zatrudnienie w szkolnictwie, przychodniach psychologiczno-pedagogicznych, mogą również z powodzeniem otwierać własne praktyki.

Perspektywy pracy po pedagogice są też uzależnione od tego, jak wiele dodatkowych kwalifikacji absolwenci zdobędą już po ukończeniu głównego kształcenia. Warto więc robić dodatkowe studia podyplomowe, szkolenia czy kursy, które wzbogacą i poszerzą zawodowe kompetencje.

A może interesuje Cię inny kierunek? Sprawdź studia na kierunku: psychologia w Krakowie

Studia podyplomowe na kierunku pedagogika w Krakowie

zdjecie


Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe – WSB w Krakowie

Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe na Akademii WSB w Krakowie trwają trzy semestry i skierowane są do osób chcących praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania zajęć dydaktycznych na różnych etapach nauczania. W trakcie nauki słuchacze zdobywają rozbudowaną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki przedmiotowej, a także kształtowania umiejętności metodycznych. Zajęcia łączą w sobie zdobywanie wiedzy teoretycznej, a także doskonalenie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy z uczniem. W programie znajdują się również wizyty studyjne w szkołach, co pozwala na poznanie w praktyce warsztatu pracy nauczyciela. Kształcenie na kierunku kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe jest realizowane według najlepszych standardów nauczania, pod okiem doświadczonej kadry nauczycieli akademickich, a także pedagogów praktyków. Ukończenie studiów pozwala absolwentom na zdobycie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do pracy w zawodzie nauczyciela w różnego typu szkołach.
Cena za studia: 1500 zł za semestr

Program studiów podyplomowych na kierunku Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe sprawdź tutaj.

Pedagogika resocjalizacyjna
 
Studia podyplomowe na kierunku pedagogika resocjalizacyjna to trwające trzy semestry kształcenie o charakterze kwalifikacyjnym. Pozwalają na zdobycie kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej, a także przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego. Celem kształcenia jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do zawodu, wyposażenie go w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, kompetencje pozwalające na podejmowanie skutecznych działań diagnostycznych, terapeutycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych. W programie kształcenia znajdują się takie obszary tematyczne, jak psychologia rozwojowa, psychologia kliniczna, psychopatologia, teoretyczne podstawy socjoterapii, pedagogika specjalna i resocjalizacyjna. Kształcenie łączy w sobie przekazywanie wiedzy teoretycznej z nauką praktycznych umiejętności w trakcie szkoleń, ćwiczeń, warsztatów, seminariów, a także praktyk realizowanych w dobrych ośrodkach i placówkach resocjalizacyjnych. Absolwenci studiów na kierunku pedagogika resocjalizacyjna mają udokumentowane kwalifikacje, a jednocześnie rozbudowaną wiedzę w swoim obszarze specjalizacyjnym.
Cena za studia: 3600 zł za całość

Oferta kształcenia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna Sprawdź ofertę kształcenia.

Podyplomowe studia pedagogiczne – Akademia Muzyczna w Krakowie

Podyplomowe studia pedagogiczne na Akademii Muzycznej to kształcenie trwające cztery semestry, które przygotowuje słuchaczy do wykonywania zawodu nauczyciela. Skierowane jest do absolwentów studiów muzycznych, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Kształcenie realizowane jest w czterech kierunkach: instrumentalistyka, dyrygentura, wokalistyka, kompozycja i teoria muzyki. Są prowadzone w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego, które jest niezbędne w prowadzeniu przedmiotu oraz w realizacji zajęć. Program nauczania obejmuje szereg zagadnień związanych z nauczaniem, które realizowane są z uwzględnieniem specyfiki kierunku, a także z dbałością o naukę praktycznych umiejętności. Słuchacze kształcą się pod okiem wybitnych pedagogów, w doskonale wyposażonej bazie dydaktycznej Akademii Muzycznej. Absolwenci studiów podyplomowych są kompleksowo pod względem merytorycznym i praktycznym przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela w różnych placówkach oświatowych.

Opis kierunku Podyplomowe studia pedagogiczne sprawdź tutaj.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi pokrewnymi kierunkami, zapoznaj się z ofertą edukacyjną na kierunku Pedagogika w Warszawie sprawdź tutaj.

Studia I oraz II stopnia na kierunku Pedagogika możesz podjąć we Wrocławiu, zobacz również.

W Katowicach możesz studiować na kierunku Pedagogika zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Sprawdź ofertę kształcenia.

Data publikacji: 13-04-2022