Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

7 uczelni w Krakowie - kierunek Pedagogika

Adres: ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

Tel.: 12 662 60 14

FAX.: 12 637 22 43

Galeria Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika specjalna

Adres: ul. Kopernika 26

31-501 Kraków

Tel.: 12 399 95 00

FAX.:

Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie
Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Wydział Pedagogiczny (zobacz kierunki)

Adres: ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

Tel.: 12 663 14 08, 12 663 14 01

FAX.:

Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika specjalna (zobacz specjalizacje) Pedagogika (zobacz specjalizacje) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Adres: ul. Witosa 9

30-612 Kraków

Tel.: 12 654 54 69, 12 654 48 62, infolinia rekrutacyjna: 508 587 925

FAX.: 12 654 48 62 w 103

www.krakow.janski.edu.pl www.facebook.com/SWiBJ

Nasze wydziały/kierunki

Politologia (zobacz specjalizacje) Pedagogika (zobacz specjalizacje) Socjologia (zobacz specjalizacje)
Turystyka i rekreacja (zobacz specjalizacje) Zarządzanie (zobacz specjalizacje)

Adres: ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

Tel.: 12 252 44 00

FAX.: 12 252 44 05

www.ka.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki

Architektura Architektura wnętrz Zarządzanie (zobacz kierunki)
Informatyka i ekonometria (zobacz kierunki) Pedagogika (zobacz kierunki) Filologia (zobacz kierunki)
Bezpieczeństwo narodowe (zobacz kierunki) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (zobacz kierunki) Administracja (zobacz kierunki)
Stosunki międzynarodowe (zobacz kierunki) Pielęgniarstwo Fizjoterapia
Kosmetologia (zobacz kierunki) Ratownictwo medyczne Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (zobacz kierunki)
Bezpieczeństwo wewnętrzne (zobacz kierunki) Turystyka i rekreacja (zobacz kierunki) Finanse i rachunkowość (zobacz kierunki)
Dietetyka Prawo (zobacz kierunki) Psychologia (zobacz kierunki)
Kierunek Lekarski

Uczelnie z kierunkiem Pedagogika w Krakowie

Opis kierunku

Pedagogika to zespół nauk o wychowaniu, metodach, środkach wychowawczych, a także samym systemie edukacyjnym. Ta oraz pokrewne jej nauki jak terapia zajęciowa, doradztwo zawodowe można zakalikować do nauk społecznych zajmujących się kształceniem człowieka na przestrzeni całego jego życia.

Sprawdź wszystkie uczelnie z Krakowa: Uczelnie Kraków

Liczba uczelni

Spośród państwowych szkół wyższych kierunek Pedagogika oferowany jest przez najstarszą uczelnię w kraju: Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Ofertę publiczną uzupełniają niepubliczne placówki. Warto zapoznać się z ofertą: UPJPII, Akademii Ignatianum czy Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego.

Tryby Studiowania

Obecnie, studia na kierunku pedagogika, prowadzone są w systemie bolońskim tj. w systemie II stopniowym. Wyjątkiem jest kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, która po reformie szkolnictwa wyższego, będzie prowadzona jedynie w formie jednolitych studiów magisterskich.

Ceny

Studia niestacjonarne są prowadzone w systemie zaocznym z zajęciami w weekendy. Koszt roku studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym rozpoczyna się od 3 800 złotych, a na Uniwersytecie Jagiellońskim od 4 500 złotych. Należy mieć na uwadze, że opłaty zwiększają się z każdym kolejnym rokiem.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Szczegółowe zasady rekrutacji przedstawione są poniżej:


UP Pedagogika


Zasady rekrutacji Uniwersytet Jagielloński

Poniżej przedstawiamy zasady rekrutacji na Pedagogikę prowadzoną przez Wydział Filozoficzny.

UJ PedagogikaUJ Pedagogika


Specjalizacje na kierunku pedagogika w KrakowiePedagogika wczesnoszkolna, Pedagogika szkolna z doradztwem zawodowym - Uniwersytet Jagielloński

Pedagogika od dawna cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów na studia wyższe. Kierunek ten daje wiele możliwości rozwoju, gdyż prowadzony jest w wielu atrakcyjnych specjalizacjach. Pedagogika wczesnoszkolna i pedagogika z doradztwem zawodowym to specjalizacje, które otwierają wiele możliwości zawodowych. Obie są prowadzone na studiach I i II stopnia. Pedagogika wczesnoszkolna skupia się na przygotowaniu studentów do pracy przede wszystkim w oświacie. Pedagogika z doradztwem zawodowym skierowana jest do osób, które właśnie w tym kierunku chcą pójść w życiu zawodowym. Obie specjalizacje łączą w sobie wiedzę teoretyczną oraz wiele szkoleń, praktyk i stażów zawodowych, w czasie których studenci poznają swój przyszły zawód w praktyce.

Resocjalizacja – Uniwersytet Jagielloński, Akademia Ignatanum w Krakowie

Resocjalizacja jest tym działem pedagogiki, który jest skierowany do osób o mocnej osobowości, gotowych do pracy w trudnych warunkach z trudnymi osobami. Specjalizację znajdziemy w programie studiów I stopnia na pedagogice Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ignatianum w Krakowie. Plan studiów jest tak skonstruowany, aby studenci po ukończeniu uczelni byli przygotowani zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym.

Logopedia – Akademia Ignatianum w Krakowie

Studia na specjalizacji logopedia można znaleźć na Akademii Ignatianum w Krakowie. Prowadzone są w systemie 3-letnich studiów licencjackich, w trakcie których studenci przygotowywani są do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Wśród przedmiotów znajdziemy zarówno ogólne dziedziny pedagogiki, jak i kierunkowe działy związane z językiem, budową aparatu mowy oraz pracą z osobami z różnymi dysfunkcjami. W trakcie studiów nie brakuje szkoleń, warsztatów i praktyk, dzięki czemu absolwenci są świetnie przygotowani zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku pedagogikaUkończenie kierunku pedagogika otwiera wiele perspektyw zawodowych, które są ściśle związane ze specjalizacją wybraną w trakcie kształcenia. Osoby po pedagogice wczesnoszkolnej najczęściej wybierają pracę w oświacie, gdyż są do niej najlepiej przygotowani. Absolwenci specjalności z doradztwem zawodowym mogą pracować w wielu urzędach, organizacjach, zajmować się branżą szkoleniową i prowadzeniem własnej działalności doradczej.

Osoby, które ukończyły resocjalizację mają wiele możliwości pracy w ośrodkach dla młodzieży i dorosłych, świetlicach terapeutycznych oraz w licznych organizacjach zajmujących się pomocą osobom wykluczonym. Logopedzi natomiast z pewnością znajdą zatrudnienie w szkolnictwie, przychodniach psychologiczno-pedagogicznych, mogą również z powodzeniem otwierać własne praktyki.

Perspektywy pracy po pedagogice są też uzależnione od tego, jak wiele dodatkowych kwalifikacji absolwenci zdobędą już po ukończeniu głównego kształcenia. Warto więc robić dodatkowe studia podyplomowe, szkolenia czy kursy, które wzbogacą i poszerzą zawodowe kompetencje.

A może interesuje Cię inny kierunek? Sprawdź studia na kierunku: psychologia w Krakowie

Data publikacji: 22-05-2019