Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

1 uczelnia w Krakowie - kierunek Arabistyka

Adres: ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

Tel.: 12 663 14 08, 12 663 14 01

FAX.:

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Filologia orientalna – arabistyka