Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

2 uczelnie w Krakowie - kierunek Bezpieczeństwo Pracy

Adres: ul. Ułanów 3

31-450 Kraków

Tel.: 12 349 05 75, 885 588 800

E-mail.: krakow@wsb.edu.pl

wsb.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

spec. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Adres: ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

Tel.: 12 252 44 00

E-mail.: rekrutacja@afm.edu.pl

www.ka.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

spec. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy