Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

2 uczelnie w Krakowie - kierunek Bezpieczeństwo Pracy

Adres: Budynek Technikum Komunikacyjnego nr 25, ul. Ułanów 3

Kraków

Tel.: 12 349 05 75, 885 588 800

FAX.:

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

spec. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Adres: ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

Tel.: 12 252 44 00

FAX.: 12 252 44 05

www.ka.edu.pl