Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

7 uczelni w Krakowie - kierunek Ekonomia

Adres: ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

Tel.: 12 662 60 14

E-mail.: info@up.krakow.pl

Galeria Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Ekonomia społeczna

Adres: ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

Tel.: 12 663 14 08, 12 663 14 01

E-mail.: rekrutacja@uj.edu.pl

Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Ekonomia

Adres: ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

Tel.: 12 293 54 25, 12 293 56 28

E-mail.: studiainfo@uek.krakow.pl

Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Ekonomia

Adres: al. Mickiewicza 21

31-120 Kraków

Tel.: 12 662 48 60,12 662 48 62

E-mail.: rector@ur.krakow.pl

Galeria Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Adres: ul. Kanonicza 25

31-002 Kraków

Tel.: Polacy 12 370 86 70 Foreigners +48 12 370 86 17

E-mail.: rekrutacja@upjp2.edu.pl

Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Digital biznes – tworzenie, ekonomia i zarządzanie

Adres: al. Kijowska 14 pok. 105 (dziekanat, I piętro)

30-079 Kraków

Tel.: 012 635 68 05, 12 635 68 06

E-mail.: wszib@wszib.edu.pl

www.wszib.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Informatyka ekonomiczna NOWOŚĆ

Adres: ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4,

30-3 Kraków

Tel.: 12 664-56-32

E-mail.: kraj@if.uj.edu.pl

www.econ.uj.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Ekonomia Specjalność: Ekonomia międzynarodowa Ekonomia Specjalność: Ekonomia stosowana

Filmy - Ekonomia

Studia na kierunku Ekonomia

Studia ekonomiczne w Krakowie

Studia na kierunku Ekonomia w Krakowie

Stoisz przed wyborem kierunku studiów, a jednocześnie nowej drogi życia? Nie wiesz co wybrać? Interesujesz się naukami humanistycznymi, ale bardzo łatwo radzisz sobie z przedmiotami ścisłymi, więc Ekonomia jest dla Ciebie!

Opis kierunku

Ekonomia to nauka społeczna, która zajmuje się min. analizą i opisywaniem produkcji, konsumpcji oraz dystrybucji dóbr ludzkich. Nie jest to typowa dyscyplina ścisła, ponieważ łączy elementy matematyki, socjologii, czy polityki. Ekonomista musi posiadać umiejętności analityczne oraz zdolność do logicznego myślenia. On nie tylko analizuje, ale też przewiduje nastroje społeczne.

Liczba uczelni

W Krakowie Ekonomię można studiować na 4 publicznych uczelniach. Taki kierunek oferują: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, UEK, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Ofertę uczelni państwowych uzupełniają prywatne szkoły wyższe: Wyższa Szkoła Zarządzania i Biznesu czy Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.

Tryby Studiowania

Wszystkie uczelnie państwowe oferują bezpłatne studia stacjonarne tzw. dzienne. Na Uniwersytecie Rolniczym oraz Uniwersytecie Ekonomicznym istnieje możliwość studiowania na studia niestacjonarnych – zaocznych. Zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli. Uniwersytet Pedagogiczny prowadzi studia niestacjonarne tylko na studiach II stopnia.

Ceny

Koszt studiowania na kierunku ekonomia nie jest przesadnie wysoki. Ceny w zależności od uczelni rozpoczynają się od 2600 złotych za semestr. Studia magisterskie prowadzone przez UEK to koszt 3000 złotych za semestr.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

W tej części artykuły przeczytacie jakie przedmioty zdawane na maturze będą brane pod uwagę przy rekrutacji. Są one różne w zależności od uczelni.

Zasady rekrutacji Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Uczelnia UEK


Uczelnia UEK matura


Zasady rekrutacji Uniwersytet Jagielloński


jagiellonski


Zasady rekrutacji Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej


Uczelnia UP


Uczelnia UP KEN


Uczelnia UP zasady


Zasady rekrutacji Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie


Uczelnia UR


Uczelnia UR Krk


Uczelnia UR Krakow


Perspektywy pracy

W dzisiejszych czasach praktycznie każde przedsiębiorstwo, pragnące uzyskać wysoką pozycję na rynku, potrzebuje wykształconego ekonomisty. Konieczność utrzymania płynności finansowej łączy się z badaniem i analizowaniem wielu danych. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie na stanowiskach: głównego ekonomisty, analityka, manager zespołu czy kierownika. Możliwości jest oczywiście zdecydowanie więcej, z uwagi na interdyscyplinarny charakter samego kierunku studiów.

Specjalizacje na studiach ekonomicznych w Krakowie:

Bankowość

Studenci przede wszystkim dowiedzą się w jaki sposób funkcjonuje bank, zapoznają się z tematami odnośnie prawa bankowego i operacji bankowych. Po zakończonej nauce mogą oni podjąć pracę w instytucjach bankowych oraz finansowych, gdzie ilość zatrudnionych osób bezustannie wzrasta. W trakcie nauki odbywają się zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, dzięki czemu rozpoczęcie dobrze płatnej pracy będzie już tylko formalnością.
Specjalizację prowadzi Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.


bankowosc


Ekonomia Społeczna

Absolwenci kierunku ekonomia społeczna stanowią uzupełnienie zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego. W trakcie nauki studenci zapoznają się z metodami tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, dowiadują się oni jak sprostać zasadom nałożonym przez członkostwo Unii Europejskiej. Dowiedzą się jak walczyć z bezrobociem oraz ubóstwem, w jaki sposób zarządzać oraz co czynić, aby społeczeństwo rozwijało się. Praca w tym kierunku oferowana jest w instytucjach finansowych, placówkach edukacyjnych oraz przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników. Specjalizację możemy studiować na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Ekonomia i stosunki międzynarodowe

Kierunek jest odpowiedzią na bezustanne zmiany obserwowane zarówno w gospodarce w naszym kraju, jak i tej na świecie. W trakcie nauki studenci mają możliwość nabyć jakże potrzebne w dalszej karierze doświadczenie, które otrzymują w trakcie praktyk, które odbywają się nie tylko w Polsce. Studenci wyjeżdżają na wymiany chociażby do Wielkiej Brytanii czy Francji. Zagadnienia obejmują mikro oraz makroekonomię, co sprawia, że absolwent może rozpocząć pracę w instytucjach europejskich, finansowych, bankowych, organach administracji państwowej, samorządowej, a także prywatnych przedsiębiorstwach.
Studia na tym kierunku oferuje Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Ekonomia, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Ekonomia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie. Na obu stopniach realizowana jest jedna specjalność – ekonomia społeczna. W trakcie kształcenia studenci zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu ekonomii i finansów, nauk o polityce i administracji oraz nauk prawnych, a także na temat funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej. Poznają wszelkie formy prowadzenia działalności gospodarczej, umieją rozwiązywać problemy ekonomiczne przedsiębiorstw oraz instytucji. Kształcenie na kierunku ekonomia łączy w sobie zdobywanie wiedzy teoretycznej z nauką praktycznych umiejętności. Studenci ekonomii mają do dyspozycji doskonałą bazę dydaktyczną, kształcą się pod okiem doświadczonej kadry naukowej oraz praktyków z firm, które współpracują z Uniwersytetem Pedagogicznym. W programie studiów sporo jest warsztatów, ćwiczeń, a także praktyk i stażów zawodowych, które pozwalają na zdobywanie pierwszych doświadczeń w wybranym zawodzie.

Ekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie realizowane są na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Są to dwustopniowe studia realizowane w formie trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich studiów magisterskich. Celem kształcenia jest nauka umiejętności, które są potrzebne w działalności gospodarczej, między innymi wykorzystania metod ilościowych i jakościowych w praktyce, w podejmowaniu decyzji. Studenci studiów licencjackich mają do wyboru kilka specjalności: analitykę ekonomiczno-finansową, gospodarowanie kapitałem ludzkim, ekonomię menedżerską, nieruchomości i inwestycje, konsulting w biznesie i sferze publicznej, strategie rozwoju biznesu oraz przedsiębiorczość i innowacje. Wszystkie specjalności mają w programie sporo przedmiotów ogólnych, a także przedmiotów specjalistycznych związanych z wybraną tematyką specjalności. Kształcenie kładzie duży nacisk nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale również na praktyczną naukę zawodu. Absolwenci studiów ekonomicznych są kompleksowo przygotowani do profesjonalnej pracy w wybranym przez siebie obszarze.


jagiellonski


Ekonomia, Uniwersytet Jagielloński

Kierunek Ekonomia na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzony jest w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania. Są to studia pierwszego i drugiego stopnia, których nowoczesny program nauczania przygotowuje studentów do pracy w sektorze publicznym i prywatnym w charakterze specjalistów od ekonomii. W programie studiów znajdziemy takie przedmioty, jak ekonomia, przedsiębiorczość, prawo gospodarcze, finanse i rachunkowość, ekonomia zarządzania oraz wiele innych dziedzin, które są niezbędne do kompleksowego przygotowania do zawodu. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to nie tylko wysoki program kształcenia, ale również doskonała baza dydaktyczna oraz wykładowcy o wysokich kwalifikacjach. Zajęcia prowadzą nie tylko pracownicy naukowi, ale również praktycy w wielu dziedzinach ekonomii. Studenci w trakcie nauki mają możliwość brania udziału w ciekawych projektach i programach badawczych, warsztatach, szkoleniach oraz praktykach w firmach, które współpracują z Uniwersytetem Jagiellońskim. Absolwenci studiów ekonomicznych na UJ nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.

Ekonomia, Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie

Studia ekonomiczne prowadzone są na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego. Są to trzyletnie studia licencjackie o specjalności ekonomika agrobiznesu, po których można kontynuować kształcenie na tym samym wydziale na dwuletnich studiach magisterskich. W trakcie kształcenia studenci zdobywają szeroki zakres wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania, prawa oraz rachunkowości. Zdobywają również podstawowe informacje na temat specyfiki gospodarki żywnościowej, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz rynku żywnościowego i związanym z nim usług. W trakcie studiów studenci odbywają sporo praktyk i szkoleń w firmach i instytucjach związanych z branżą rolniczą i spożywczą, dzięki czemu mają możliwość poznania specyfiki przyszłego zawodu w praktyce. Absolwenci specjalności ekonomika agrobiznesu są świetnie przygotowani do prowadzenia własnego biznesu, mogą też znaleźć zatrudnienie jako kadra kierownicza w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach, które działają w szczególności na rzecz wsi i rozwoju rolnictwa.

Predyspozycje do studiowania ekonomii

Studia ekonomiczne znajdziemy na wielu uczelniach zarówno państwowych, jak i prywatnych, każdy więc może znaleźć uczelnię na miarę swoich potrzeb. Kierunek ten cieszy się dużym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich, którzy szukają dla siebie dobrego pomysłu na przyszłość zawodową. Ekonomia daje wiele możliwości i perspektyw, nie każdy jednak dobrze poradzi sobie na studiach, które wymagają sporo nauki oraz pewnych predyspozycji i umiejętności. Na studiach ekonomicznych najlepiej poradzą sobie osoby, które mają ścisły umysł, nie mają problemów z matematyką, logiką, statystyką, interesują się finansami i gospodarką. Studenci ekonomii powinni mieć zdolność logicznego i analitycznego myślenia, wyciągania prawidłowych wniosków, przewidywania zjawisk, które mogą zajść w bliższej i dalszej przyszłości.

Przyszli ekonomiści muszą liczyć się z tym, że w trakcie studiów trzeba opanować naprawdę sporo wiedzy teoretycznej z różnych działów ekonomii i nie tylko. Co więcej, trzeba ją później umieć wykorzystać w praktyce. Studenci ekonomii powinni być osobami bardzo dokładnymi, odpowiedzialnymi, sumiennymi, umiejącymi bez problemu organizować sobie czas i miejsce pracy. Ekonomiści często pracują na samodzielnych stanowiskach, muszą więc umieć podejmować szybkie decyzje oraz działać pod presją czasu.

Perspektywy zatrudnienia w Krakowie po studiach ekonomicznych

Absolwenci studiów ekonomicznych mają w Krakowie wiele możliwości zawodowych, które są w dużej mierze uzależnione od tego, na jaką specjalizację zdecydowali się w trakcie studiów. Ekonomiści mogą pracować zarówno w sektorze prywatnym, jak i w urzędach, instytucjach i organizacjach publicznych, które nieustannie potrzebują doświadczonych i wykształconych ekonomistów. W sektorze prywatnym ekonomiści pracować mogą w bankach, firmach finansowych, ubezpieczeniach, firmach konsultingowych i doradczych, a także w biurach rachunkowych czy kancelariach podatkowych. Po kilku latach pracy i zdobywania odpowiedniego doświadczenia można również bez obaw zakładać własne firmy i realizować się w swoim zawodzie, ale już na własny rachunek. Ekonomiści mogą prowadzić między innymi biura rachunkowe czy księgowe, firmy z zakresu doradztwa podatkowego, finansowego czy inwestycyjnego. Klientów znajdą zarówno wśród osób indywidualnych, jak i firm.

Ekonomiści po studiach muszą jednak pamiętać, że sam dyplom wyższej uczelni to za mało, jeśli planują wieloletnią pracę w swoim zawodzie. Bardzo ważne jest również nieustanne dokształcanie, o którym warto pomyśleć już w trakcie nauki. Ekonomia jest popularna, a więc co roku uczelnie ekonomiczne opuszcza wielu absolwentów z dyplomem, którzy szukają swojego miejsca na rynku pracy. Przydadzą się więc dodatkowe szkolenia, kursy czy studia podyplomowe, które pozwolą na wyspecjalizowanie się w konkretnej dziedzinie ekonomii. Im lepsza specjalizacja i większe doświadczenie w konkretnej tematyce, tym większe są szanse na znalezienie dobrego zatrudnienia.

Data publikacji: 20-12-2019