Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

1 uczelnia w Krakowie - kierunek Filologia orientalna

Adres: ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

Tel.: 12 663 14 08, 12 663 14 01

E-mail.: rekrutacja@uj.edu.pl

Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Filologia orientalna – arabistyka Filologia orientalna – iranistyka Filologia orientalna – iranistyka
Filologia orientalna – japonistyka Filologia orientalna – sinologia Filologia orientalna – turkologia
Filologia orientalna – indologia