Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

10 uczelni w Krakowie - kierunek Psychologia

Adres: ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

Tel.: 12 662 60 14

E-mail.: info@up.krakow.pl

Galeria Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie <small>(Uczelnia publiczna)</small>
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Psychologia Zobacz więcej Psychologia i biologia zwierząt Zobacz więcej Filozofia i psychologia rozwoju osobistego Zobacz więcej

Adres: ul. Basztowa 10

31-143 Kraków

Tel.: +48 12 422 30 68

E-mail.: zapisy@apeiron.edu.pl, dziekanat3@apeiron.edu.pl

Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Psychologia Zobacz więcej

Adres: ul. Kopernika 26

31-501 Kraków

Tel.: 12 39 99 699, 12 39 99 585

E-mail.: rekrutacja@ignatianum.edu.pl

Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie <small>(Uczelnia publiczna)</small>
Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Psychologia Zobacz więcej

Adres: ul. Ingardena 6

30-060 Kraków

Tel.: +(48) 12 663 26 60, 12 663 26 63

E-mail.: rekrutacja@uj.edu.pl

Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ) <small>(Uczelnia publiczna)</small>
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ) <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Psychologia Zobacz więcej

Adres: al. Mickiewicza 21

31-120 Kraków

Tel.: 12 662 48 60,12 662 48 62

E-mail.: rekrutacja@urk.edu.pl

Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Etologia i psychologia zwierząt Zobacz więcej

Adres: ul. Kanonicza 25

31-002 Kraków

Tel.: Polacy 519 323 359 Foreigners +48 12 88 98 617

E-mail.: rekrutacja@upjp2.edu.pl, recruitment@upjp2.edu.pl

Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie <small>(Uczelnia publiczna)</small>
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie <small>(Uczelnia publiczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Psychologia Zobacz więcej

Adres: ul. Św. Filipa 17

31-150 Kraków

Tel.: +48 12 431-18-90, +48 517 708 202, +48 503 473 917

E-mail.: kancelaria@wsei.edu.pl, rekrutacja@wsei.edu.pl

Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Psychologia w biznesie

Adres: al. Kijowska 14

30-079 Kraków

Tel.: +(48) 12 635 68 05 +(48) 12 635 68 00

E-mail.: wszib@wszib.edu.pl, rekrutacja@wszib.edu.pl

Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Komunikacja i Psychologia w Biznesie NOWOŚĆ! Zobacz więcej

Adres: ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

Tel.: 12 252 44 00

E-mail.: rekrutacja@afm.edu.pl

www.ka.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Psychologia

Adres: Aleja Jana Pawła II 39A

31-864 Kraków

Tel.: +48 12 683 24 06

E-mail.: swps@swps.edu.pl

swps.pl/struktura/wydzial-psychologii-krakow

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Psychologia (jednolite magisterskie) Psychologia dla magistrów i licencjatów (studia niestacjonarne)
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu

Adres: ul. Zielona 27

33-300 Nowy Sącz

Tel.: (18) 44 99 190

E-mail.: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Psychologia Zobacz więcej

Studia bezpłatne i płatne - Psychologia

Studia na kierunku Psychologia w Krakowie - Zasady rekrutacji

Szkoły wyższe z kierunkiem Psychologia w Krakowie

Od wielu lat w czołówce rankingów popularności, choć obecnie plasuje się za kierunkami ścisłymi. Psychologia, bo o niej mowa, to kierunek otwierający wiele horyzontów pomagający otworzyć się na świat i perspektywę drugiego człowieka.

Opis kierunku

To nauka interdyscyplinarna, która otwiera studenta na zrozumienie społecznego i kulturowego kontekstu zachowań innych ludzi. Podczas studiów prezentowane są koncepcje filozoficzne, psychologiczne, socjologiczne oraz podstawowe wiadomości z nauk medycznych.

Poznaj wszystkie uczelnie z Krakowa - studia w Krakowie

Liczba uczelni

Spośród państwowych szkół wyższych kierunek Psychologia oferowany jest na dwóch uczelniach: Uniwersytecie jagiellońskim oraz UP im. Komisji Edukacji Narodowej. Ofertę publiczną uzupełniają niepubliczne placówki. Warto zapoznać się z ofertą: WSE im. Tischnera, Akademii Ignatianum, Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego.

Tryby Studiowania

Studia, na kierunku psychologia, możliwe są jedynie na jednolitych studiach magisterskich. Nie stosuje się tu tzw. systemu bolońskiego, czyli podziału na studia I i II stopnia. Po ukończeniu nauki i obronie pracy uzyskuje się tytuł magistra.

Ceny

Studia niestacjonarne są oferowane jedynie jako wieczorowe. Zajęcia odbywają się w tygodniu popołudniami. Koszt roku studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym to 4 000 złotych, a na Uniwersytecie Jagiellońskim rok nauki kosztuje 5 000 złotych.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Szczegółowe zasady rekrutacji przedstawione są poniżej:


UP Kraków


UP Kraków


UP Kraków rek


Zasady rekrutacji Uniwersytet Jagielloński

Poniżej przedstawiamy zasady rekrutacji na Psychologię prowadzoną przez Wydział Filozoficzny. Jest to profil ogólnoakademicki.

Uj PsychologiaNa grafice prezentowane są zasady rekrutacji na Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Prowadzone tam studia mają profil praktyczny.


UJ profil praktyczny


Perspektywy pracy

Praca w diagnostyce psychologicznej może odbywać się zarówno w szkolnictwo, ochronie zdrowia, ośrodkach penitencjarne czy zakłady pracy. Pomocy psychologa, potrzebują również służby wojskowe czy policyjne. Jednak to nie koniec możliwości. Oprócz własnej praktyki można realizować się w marketingu i reklamie. Ogromny wzrost popularności social- mediów sprawia, że firmy zajmujące się działalnością w Internecie, poszukują osób opowiedzianych za kreacje, które mają odpowiednią wiedzę. Przede wszystkim absolwent przygotowywany jest do samodzielnego diagnozowania i podstawowej terapii zaburzeń zachowania ludzkiego.

Studia na kierunku psychologia w Krakowie, specjalizacje

Psychologia edukacyjna

Osoba podejmująca studia psychologia edukacyjna musi interesować się przede wszystkim psychiką ludzką, a także wykazywać chęć pomocy. Program nauki jest bardzo intensywny i skupia się zarówno na zajęciach praktycznych, jak i wykładach. Absolwent jest w stanie otrzymać zatrudnienie w placówkach edukacyjnych oraz innych, które skupiają się na pomocy drugiemu człowiekowi. Specjalizację prowadzi Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Psychologia kliniczna

Absolwent psychologii klinicznej po zakończeniu wymagających studiów może rozpocząć pracę jako w pełni wykwalifikowany psycholog w poradni publicznej oraz niepublicznej, placówce ochrony zdrowia, a także zostać mentorem w grupach walczących z uzależnieniami. W trakcie nauki odbywają się liczne praktyki, które ułatwiają zrozumienie ludzkiej psychiki, mechanizmów zachowania, postrzegania świata oraz zapoznają z różnymi metodami pomocy i rozwijania umiejętności.
Studia o tej specjalizacji oferuje Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Psychokryminologia

Ciekawy kierunek studiów, który jest połączeniem psychologii, kryminalistyki, socjologii oraz prawa. Studenci poznają tok rozumienia zarówno ofiary, jak i przestępcy, skąd otwarty umysł stanowi najważniejszą cechę przyszłego psychokryminologa. Nauka obejmuje zapoznanie się z przyczynami przestępstw, metodami umożliwiającymi ofiarom powrót do normalnego życia oraz sposobami wspierania ich.
Kierunek ten możemy studiować na Akademii Ignatium w Krakowie.

Psychologia zarządzania

W trakcie studiowania psychologii zarządzania człowiek uczy się nie tylko w jaki sposób nieść pomoc, ale również poznaje lepiej samego siebie. Program nauczania obejmuje metody rozwiązania konfliktów, motywowania oraz organizowania pracy. Absolwenci zapoznają się z psychologicznymi sposobami umożliwiającymi kierowanie grupą zatrudnionych osób. Większa część zajęć ma charakter interaktywny.
Tą specjalizację prowadzi Akademia Ignatium w Krakowie.

Data publikacji: 26-03-2019