Reklama - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Adres: al. Jana Pawła II 78

Kraków

Tel.: 12 683-12-27

  • http://www.awf.krakow.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Fizjoterapia Sport Terapia zajęciowa
Kosmetologia

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Wychowanie Fizyczne Turystyka i rekreacja Terapia zajęciowa

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Wychowanie Fizyczne Turystyka i rekreacja