Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera

Adres: Al. Jana Pawła II 39a

31-864 Kraków

TEL. 12 683 24 00, 12 683 24 04

Filmy - Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera

Galeria ZDJĘĆ

Studia Kraków - O Uczelni - Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera


Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie jest niepubliczną uczelnią, która została założona w 2003 roku z inicjatywy Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak. Od samego początku uczelnia stawia na kształcenie studentów na najwyższym, europejskim poziomie i według najlepszych standardów akademickich. Szkoła dba również o to, by oferowane kierunki i programy studiów odpowiadały oczekiwaniom nowoczesnych pracodawców i wymagającego rynku pracy.

Studia Kraków - Oferta kształcenia - Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera

Kształcenie w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie odbywa się z dużym naciskiem na praktyczną naukę i możliwość zdobywania przez studentów umiejętności, które będą przydatne w wybranym przez nich zawodzie. Wszystkie programy nauczania są stale udoskonalane i konsultowane z ekspertami z różnych branż, a także przedstawicielami Konwentu Wyższej Szkoły Europejskiej. Zajęcia odbywają się nie tylko w formie wykładów, ale również różnych ćwiczeń praktycznych. Są to między innymi warsztaty, ćwiczenia, case study, a także gdy symulacyjne i strategiczne. Studenci mają możliwość kształcenia się nie tylko na macierzystej uczelni. Wyższa Szkoła Europejska bardzo aktywnie współpracuje z uczelniami na całym świecie. Można więc zrealizować część studiów na wymianie międzynarodowej. Dodatkowo, na miejscu studenci również mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Na uczelni działa wiele kół naukowych i stowarzyszeń, w których można pogłębić wiedzę w wybranej dziedzinie.

Dzięki nowoczesnemu i nieszablonowemu podejściu do procesu kształcenia, Wyższa Szkołą Europejska wyposaża swoich studentów w rozbudowany zestaw umiejętności, wiedzy i doświadczeń, które sprawiają, że na progu kariery zawodowej absolwenci WSE są cenionymi specjalistami, świetnie przygotowanymi do pracy w swoim zawodzie. Dyplom ukończenia WSE jest dla pracodawców informacją, że mają do czynienia z fachowcami, którzy są do swojej pracy przygotowani w stu procentach.

Placówka dydaktyczna prowadzi obecnie kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowych. Studenci mają do wyboru takie kierunki, jak:

 • filologia angielska
 • grafika reklamowa i multimedia
 • lingwistyka dla biznesu
 • lingwistyka dla biznesu w języku angielskim
 • psychologia
 • skandynawistyka: studia filologiczno- biznesowe
 • Władze uczelni starają się połączyć w niej cztery obszary rozwoju studentów, dając im zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne z interesujących ich dziedzin, rozwijając ich zainteresowania oraz stawiając na współpracę międzynarodową pomiędzy placówkami. Oferta uczelni obejmuje również szereg kursów i studiów podyplomowych. Aż siedemnaście specjalności do wyboru studentów daje im wiele możliwości w zakresie edukacji.

  Studia Kraków - Atuty Uczelni - Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera

  Wyższa Szkoła Europejska bierze czynny udział w seminariach, wykładach oraz konferencjach organizowanych przez prestiżowe fundacje zajmujące się współpracą zagraniczną między placówkami oświatowymi i nie tylko. Kadrę naukową uczelni stanowią bardzo utytułowani wykładowcy z doświadczeniem, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Uczelnia jest jednym z członków Małopolskiego Klastra Technologii Informacyjnych oraz Stowarzyszenia Project Management Polska. Około dwieście stypendiów Erasmusa to także duży sukces Wyższej Szkoły Europejskiej, której władze podkreślają, że dba ona o rozwój studentów i stara się zapewnić im go na wielu wymiarach.

  Biuro karier WSE - Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera

  W Wyższej Szkole Europejskiej aktywnie działa i świetnie funkcjonuje Biuro Karier, z którego mogą korzystać zarówno studenci, jak i absolwenci uczelni. Biuro zajmuje się organizowaniem praktyk i stażów studenckich, nawiązywaniem współpracy z otoczeniem biznesu, a także z firmami i instytucjami, w których możliwe jest odbywanie praktycznej nauki zawodu. Biuro organizuje również szereg działań związanych z doradztwem zawodowym czy aktywnym poszukiwaniem pracy.

  Biblioteka - Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera

  Dużym atutem WSE jest również rozbudowana biblioteka, która powstała równolegle z uczelnią. Księgozbiór biblioteki zawiera obecnie ponad 13 tysięcy wydawnictw podstawowych i nieustannie się powiększa. Dzięki temu studenci mają dostęp do najnowszych i najbardziej prestiżowych publikacji.