Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera

Adres: Al. Jana Pawła II 39a

31-864 Kraków

TEL. 12 683 24 00, 12 683 24 04

FAX. 12 683 24 14

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Galeria ZDJĘĆ

Studia Kraków - O Uczelni - Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera


Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie - To działania Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak w 2003 sprawiły, że została ona powołana do istnienia. Działa przy niej tak zwana Rada Patronacka Uczelni, a więc grupa wybitnych osobistości, które zajmują się na co dzień dziedzinami nierozłącznie związanymi z jej profilem. Doi tego grona nalezą takie osobistości, jak między innymi Norman Davies czy Andrzej Zoll. Wspomnieć warto o jej zmarłych członkach, w tym gronie znaleźli się bp Tadeusz Pieronek, Czesław Miłosz i Tadeusz Mazowiecki.

Studia Kraków - Oferta kształcenia - Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera

Placówka dydaktyczna prowadzi obecnie kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowych. Studenci mają do wyboru takie kierunki, jak:
 • filologia angielska
 • grafika reklamowa i multimedia
 • lingwistyka dla biznesu
 • lingwistyka dla biznesu w języku angielskim
 • psychologia
 • skandynawistyka: studia filologiczno- biznesowe

 • Władze uczelni starają się połączyć w niej cztery obszary rozwoju studentów, dając im zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne z interesujących ich dziedzin, rozwijając ich zainteresowania oraz stawiając na współpracę międzynarodową pomiędzy placówkami. Oferta uczelni obejmuje również szereg kursów i studiów podyplomowych. Aż siedemnaście specjalności do wyboru studentów daje im wiele możliwości w zakresie edukacji.

  Studia Kraków - Atuty Uczelni - Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera

  Wyższa Szkoła Europejska bierze czynny udział w seminariach, wykładach oraz konferencjach organizowanych przez prestiżowe fundacje zajmujące się współpracą zagraniczną między placówkami oświatowymi i nie tylko. Kadrę naukową uczelni stanowią bardzo utytułowani wykładowcy z doświadczeniem, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Uczelnia jest jednym z członków Małopolskiego Klastra Technologii Informacyjnych oraz Stowarzyszenia Project Management Polska. Około dwieście stypendiów Erasmusa to także duży sukces Wyższej Szkoły Europejskiej, której władze podkreślają, że dba ona o rozwój studentów i stara się zapewnić im go na wielu wymiarach.

  Polecane Uczelnie w Krakowie