Adres: ul. Pędzichów 13

31-152 Kraków

Tel.: 12 633-45-78, 12 633-06-40

FAX. 12 633-55-76

  • http://

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Język Polski Język Polski z Historią

Polecane Uczelnie w Krakowie