Adres: ul. Smoleńsk 14

31-112 Kraków

Tel.: 12/422 92 02, 604 171 286

FAX. 12/422 92 02

  • http://www.krakow.spoleczna.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Bezpieczeństwo narodowe Pedagogika Zarządzanie jednostkami medycznymi i opiekuńczymi
Finanse i Rachunkowość Stosunki międzynarodowe Turystyka i rekreacja
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Informatyka

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Informatyka

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Bezpieczeństwo narodowe Pedagogika Informatyka