Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Adres: ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

TEL. 12 662 60 14

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Architektura informacji Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Bezpieczeństwo państwa Bezpieczeństwo zdrowotne Biologia
Design Digital design Ekonomia społeczna
Etyka - mediacje i negocjacje Filologia angielska Filologia germańska
Filologia hiszpańska Filologia polska Filologia romańska
Filologia rosyjska Filologia włoska Filozofia i psychologia rozwoju osobistego
Fizyka Geografia Gospodarka przestrzenna
Grafika Historia Kognitywistyka
Komunikacja wizualna Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Logopedia
Malarstwo Matematyka Pedagogika
Polityka społeczna Praca socjalna Socjologia
Stosunki międzynarodowe Sztuka i edukacja Sztuka i media
Turystyka i rekreacja Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Zarządzanie w służbach społecznych Bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim Dziennikarstwo
Muzealnictwo oraz biznes w dziedzictwie kulturowym Geopolityka Kryminalistyka

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Bioinformatyka Edukacja techniczno-informatyczna Informatyka
Ochrona środowiska Inżynieria bezpieczeństwa

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Art & design Bezpieczeństwo państwa
Biologia Edukacja techniczno-informatyczna Ekonomia społeczna
Etyka - mediacje i negocjacje Filologia angielska Filologia germańska
Filologia hiszpańska Filologia polska Filologia romańska
Filologia rosyjska Filologia włoska Fizyka
Geografia Gospodarka przestrzenna Grafika
Historia Informatyka Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Logopedia Malarstwo Matematyka
Odnowa biologiczna Pedagogika Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna Polityka społeczna Praca socjalna
Socjologia Stosunki międzynarodowe Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
Sztuka i edukacja Sztuka współczesna Turystyka i rekreacja
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe Zarządzanie w służbach społecznych Inżynieria bezpieczeństwa
Dziennikarstwo Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja Biznesowe wykorzystanie dzeidzictwa kulturowego
Geopolityka Kryminalistyka Media content & Creative Writing

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika specjalna Prawo
Psychologia Psychologia i biologia zwierząt

Filmy - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Galeria ZDJĘĆ

Maturzysto, poznaj Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie! - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Drodzy Maturzyści,

Drodzy Maturzyści, chętnie pomożemy w podjęciu decyzji. Zachęcamy do spotkania się z nami online podczas Wirtualnego Dnia Otwartego: 16 marca 2022 r.

Studia Kraków - O Uczelni - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej to państwowa uczelnia pedagogiczna z siedzibą w Krakowie, która oferuje zajęcia dydaktyczne na aż pięćdziesięciu sześciu kierunkach, w ramach których jest ponad dwieście specjalności. To pierwszy uniwersytet o tym profilu na obszarze naszego kraju, kontynuujący historię Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, która swoją działalność rozpoczęła w 1946 roku. Pod obecną nazwą placówka funkcjonuje od 2008 roku.

Studia Kraków - Struktura organizacyjna - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieObecnie jej struktura organizacyjna obejmuje siedem wydziałów:
 • W skład Wydziału Pedagogicznego wchodzą cztery kierunki studiów, między innymi Pedagogika oraz Pedagogika specjalna, chętni mają tutaj do wyboru również studia podyplomowe.
 • W ramach Wydziału Humanistycznegouczelnia prowadzi dziewięć kierunków studiów, wśród których wymienić można choćby Historię, Filozofię czy też Politologię). Oferuje się także w jej ramach studia podyplomowe oraz doktoranckie.
 • Wydział Filologiczny to cztery kierunki studiów (z Filologią polską na czele) wraz ze studiami podyplomowymi i doktoranckimi.
  Wydział Sztuki (obejmujący też studia podyplomowe oraz doktoranckie) obejmuje takie kierunku, jak choćby Malarstwo, Grafika czy Wzornictwo.
 • W ramach Wydziału Matematyczno – Fizyczno –Technicznego prowadzone są zajęcia czterech kierunków studiów, wśród których wymieniać warto choćby Informatykę i Fizykę. Przewidziano tu również studia podyplomowe oraz doktoranckie.
 • Wydział Geograficzno-Biologiczny oferuje sześć kierunków studiów do wyboru z Geografią, Biologią oraz Chemią na czele. Kontynuować naukę można w ramach studiów podyplomowych i doktoranckich.
 • Pięć kierunków w ramach Wydziału Politologii, a prócz tego możliwość kształcenia się na studiach podyplomowych i doktoranckich – z tej opcji również chętni mogą skorzystać.

 • Studia Kraków - Atuty Uczelni - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  Prestiż uczelni to wynik wytężonej pracy wykwalifikowanej kadry gwarantującej studentom wysoki poziom ich nauczania. Współpraca z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi daje możliwość wymiany wiedzy oraz doświadczeń, co w bardzo pozytywny sposób przekłada się na codzienne funkcjonowanie tej placówki dydaktycznej. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisiji Edukacji Narodowej stwarza swoim studentom możliwość indywidualnego programu nauczania, gdy chodzi o realizację zajęć dydaktycznych.

  Zaplecze dydaktyczne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  Zaplecze dydaktyczne: Uczelnia zapewnia bardzo dobre warunki studiowania (komfortowe domy studenckie, multimedialne sale wykładowe, nowoczesne pracownie komputerowe, doskonale wyposażone sale ćwiczeniowe i laboratoryjne oraz wysokie stypendia naukowe i socjalne).
  Do dyspozycji studentów uniwersytet udostępnia również z nowoczesne zaplecze sportowe (m. in. pływalnię, siłownię, saunę, sale gimnastyczne, salę fitness). W ramach zajęć z wychowania fizycznego Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyka rowerowa, kajakarstwo, aerobik, joga, kulturystyka, pilates, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka.
  Uczelnia posiada również nowocześnie wyposażone obserwatorium astronomiczne na Suhorze (1000 m n.p.m.) w Gorcach, włączone do ogólnoświatowej sieci obserwatoriów astronomicznych.