Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie


Studia MBA w Warszawie

Studia MBA w Warszawie

Studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

alkPodyplomowe studia MBA to propozycja dla aktualnych i przyszłych menadżerów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania oraz praktycznych umiejętności menadżerskich. W trakcie kształcenia słuchacze poznają szeroki zakres wiedzy merytorycznej, a także nabywają praktyczne umiejętności w sprawnym podejmowaniu decyzji, tworzeniu długofalowych strategii rozwojowych firmy, analizy i opracowania metod rozwiązywania problemów, a także technik negocjacji, komunikacji oraz współpracy. Studia pozwalają na nabycie kompetencji przywódczych, nawiązanie sieci kontaktów, które są przydatne w późniejszym życiu zawodowym. Kształcenie odbywa się nie tylko w siedzibie uczelni, ale również pozwala na naukę w najbardziej renomowanych europejskich uczelniach. Wysoki poziom wiedzy, doskonała kadra dydaktyczna, a także dostęp do unikatowych materiałów wspierających rozwój pozwalają na zdobycie w trakcie nauki szeregu przydatnych kompetencji i umiejętności.

Czas trwania: 2 lata
Cena: 66 600 zł


Studia MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

sgh


Program studiów MBA SGH to propozycja dla słuchaczy, którym zależy na zdobyciu nowej wiedzy, a także szeregu kompetencji dotyczących zarządzania firmą, umiejętności negocjacyjnych, tworzenia strategii rozwoju, budowania zespołu, a także zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie. W trakcie kształcenia studenci zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również szereg praktycznych umiejętności dotyczących zarządzania, komunikacji, negocjacji, budowania wizerunku oraz nawiązywania relacji biznesowych. Program studiów obejmuje 19 świetnie przygotowanych, kompletnych bloków tematycznych, między innymi: statystyka i analiza decyzji, rachunkowość finansowa, zachowanie w organizacji, zarządzanie kapitałem ludzkim i projektami. Studia prowadzone są na wysokim poziomie, a ich program wielokrotnie był nagradzany przez niezależne organizacje i stowarzyszenia naukowe. Wybierając MBA na SGH można mieć pewność, że kształcenie przyniesie szereg pozytywnych rezultatów i pozwoli na rozwinięcie skrzydeł w biznesie.

Czas trwania: 2 lata
Cena: 49 400 zł + 500 zł opłaty rekrutacyjnej


Studia MBA w Collegium Humanum w Warszawie

uniwrocStudia Executive MBA prowadzone przez Collegium Humanum we współpracy z Apsley Business School w Londynie są realizowane w trybie stacjonarnym lub online. Studia skierowane są dla kadr menadżerskich, które chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania, planowania, tworzenia strategii rozwojowych, finansowego zarządzania przedsiębiorstwem, negocjacji czy umiejętności komunikacyjnych. W programie studiów znajdują się między innymi takie zagadnienia jak zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianą, ekonomia menadżerska, etyka biznesu, przywództwo i coaching czy prawo gospodarcze. Studenci mają dostęp do nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych, a także do unikalnych materiałów. Kształcenie realizowane jest przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, a także przez praktyków biznesu, którzy dzielą się swoimi praktycznymi umiejętnościami i doświadczeniem. Absolwenci studiów Executive MBA są więc kompleksowo przygotowani i wyposażeni w nową, przydatną wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Czas trwania: 2 semestry
Cena: 9 900 zł

Studia MBA w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie

wsmStudia podyplomowe Executive Master of Business Administration prowadzone są w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. To propozycja dla ludzi biznesu i menadżerów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania firmą, negocjacji, komunikacji czy też analizowania i wdrażania zmian w przedsiębiorstwie. Absolwenci studiów zyskują nowe umiejętności, które podnoszą ich przewagę konkurencyjną na rynku pracy, a także pozwalają na zwiększenie możliwości zawodowych. W programie kształcenia znajdują się takie moduły tematyczne, jak zarządzanie kryzysowe, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie strategiczne, strategia marketingowa, PR i komunikacja społeczna, negocjacje i mediacje, prawo biznesowe. Wszystkie zajęcia są tak realizowane, aby wyposażyć studentów w kompleksową wiedzę teoretyczną, a także praktyczne umiejętności, które pozwolą na sprawniejsze zarządzanie firmą lub jej działem. Wysoki poziom dydaktyczny, profesjonalna kadra i nieustannie aktualizowana wiedza to gwarancja skuteczności kształcenia i zyskania nowych umiejętności w biznesie.

Czas trwania: 2 semestry
Cena: 11 900 zł

Studia MBA w Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

pjtakPolsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych swoją ofertę studiów MBA kieruje do branży IT. Celem kształcenia jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, która jest niezbędna w pracy w środowisku IT. Studia skierowane są do kadry menadżerskiej wyższego i średniego szczebla. Pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, projektami, tworzenia strategii rozwojowych, negocjacji, komunikacji i współpracy z uwzględnieniem specyfiki branży IT. Studenci mają możliwość kształcenia się w międzynarodowym środowisku i korzystania z wiedzy największych przedsiębiorstw informatycznych na świecie. Kształcenie odbywa się z naciskiem na zdobywanie praktycznych umiejętności i kompetencji, które zwiększają możliwości na rynku pracy, a także budują przewagę konkurencyjną. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych dydaktyków, a także praktyków – ludzi biznesu, którzy w branży IT pracują od dawna i dzielą się swoją wiedzą. Absolwenci studiów MBA dla branży IT są doskonale przygotowani do nowych zawodowych wyzwań.

Czas trwania: 2 semestry
Cena: 18 000 zł

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Warszawie zobacz więcej.

Data publikacji: 14-12-2020