Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

10 stycznia rusza rekrutacja na studia II stopnia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie!

10 stycznia rusza rekrutacja na studia II stopnia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie!

Jutro rozpocznie się rekrutacja na studia II stopnia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Uczelnia przygotowała 1209 miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia i 594 miejsca na studiach niestacjonarnych II stopnia. Rekrutacja odbędzie się na 22 kierunki studiów stacjonarnych II stopnia i 15 kierunków studiów niestacjonarnych II stopnia. Listę kierunków, na które będzie prowadzona rekrutacja ilustruje poniższa tabela.TEKST ALTERNATYWNY
Studia II stopnia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia licencjackich lub inżynierskich kierunku, na którym zamierzają studiować lub posiadających tytuł inżyniera, licencjata, magistra, magistra inżyniera lub równorzędny na kierunkach pokrewnych.

Nabór na studia II stopnia odbywa się na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie, tworzone są listy rankingowe. Na pierwszy rok studiów zakwalifikowani zostają kandydaci, którzy uzyskali najwyższe oceny postępowania kwalifikacyjnego.Wyjątek: na podstawie średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia oraz rozmowy kwalifikacyjnej odbywa się nabór na kierunki: biotechnologia, ogrodnictwo, sztuka ogrodowa, technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, winogrodnictwo i enologia.Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się codziennie, za wyjątkiem sobót i niedziel, natomiast na studiach niestacjonarnych nauczanie realizowane jest systemem 3-dniowych zjazdów (piątki, soboty i niedziele) kilka razy (5-8) w ciągu semestru.

Studia II stopnia na oferowanych kierunkach trwają 1,5 roku (trzy semestry) w zależności od kierunku i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Warunek konieczny do ukończenia studiów to napisanie pracy magisterskiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji: https://rekrutacja.urk.edu.pl/

Rejestracja możliwa jest poprzez stronę: https://irk.urk.edu.pl/pl/

Koszt postępowania rekrutacyjnego wynosi 85 zł.

Dzień Otwarty Uczelni zaplanowano na 21 marca br.

Data publikacji: 09-01-2023