Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Adres: ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

TEL. 12 663 14 08, 12 663 14 01

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Biochemia (zobacz specjalizacje) Zaawansowane materiały i nanotechnologia (zobacz specjalizacje) Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne (zobacz specjalizacje)
Studia matematyczno-przyrodnicze (zobacz specjalizacje) Biotechnologia (zobacz specjalizacje) Biologia (zobacz specjalizacje)
Geologia (zobacz specjalizacje) Neurobiologia (zobacz specjalizacje) Chemia (zobacz specjalizacje)
Ochrona środowiska (zobacz specjalizacje) Neofilologia (zobacz specjalizacje) Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (zobacz specjalizacje)
Socjologia (zobacz specjalizacje) Pedagogika specjalna (zobacz specjalizacje) Astronomia (zobacz specjalizacje)
Biofizyka (zobacz specjalizacje) Fizyka (zobacz specjalizacje) Archeologia (zobacz specjalizacje)
Etnologia i antropologia kulturowa (zobacz specjalizacje) Historia (zobacz specjalizacje) Historia sztuki (zobacz specjalizacje)
Muzykologia (zobacz specjalizacje) Informatyka (zobacz specjalizacje) Matematyka (zobacz specjalizacje)
Fizjoterapia (zobacz specjalizacje) Pielęgniarstwo (zobacz specjalizacje) Położnictwo (zobacz specjalizacje)
Ratownictwo medyczne (zobacz specjalizacje) Zdrowie publiczne (zobacz specjalizacje) Filologia polska (zobacz specjalizacje)
Wiedza o teatrze (zobacz specjalizacje) Administracja (zobacz specjalizacje) Politologia (zobacz specjalizacje)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (zobacz specjalizacje) Ekonomia (zobacz specjalizacje) Polityka społeczna (zobacz specjalizacje)
Kognitywistyka (zobacz specjalizacje) Stosunki międzynarodowe (zobacz specjalizacje) Ochrona dóbr kultury (zobacz specjalizacje)
Dietetyka (zobacz specjalizacje) Bezpieczeństwo narodowe (zobacz specjalizacje) Amerykanistyka (zobacz specjalizacje)
Edytorstwo (zobacz specjalizacje) Elektroniczne przetwarzanie informacji (zobacz specjalizacje) Elektroradiologia (zobacz specjalizacje)
Etyka (zobacz specjalizacje) Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (zobacz specjalizacje) Filologia klasyczna (zobacz specjalizacje)
Informatyka analityczna (zobacz specjalizacje) Judaistyka (zobacz specjalizacje) Matematyka komputerowa (zobacz specjalizacje)
Polonistyka - komparatystyka (zobacz specjalizacje) Studia azjatyckie (zobacz specjalizacje) Zarządzanie kulturą i mediami (zobacz specjalizacje)
Kulturoznawstwo międzynarodowe (zobacz specjalizacje) Pedagogika (zobacz specjalizacje) Zarządzanie (zobacz specjalizacje)
Filozofia (zobacz specjalizacje) Chemia medyczna (zobacz specjalizacje) Język polski w komunikacji społecznej (zobacz specjalizacje)
Migracje międzynarodowe (zobacz specjalizacje) Prawo własności intelektualnej i nowych mediów (zobacz specjalizacje) Relacje międzykulturowe (zobacz specjalizacje)
Studia euroazjatyckie (zobacz specjalizacje) Zarządzanie informacją (zobacz specjalizacje) Bioinformatyka (zobacz specjalizacje)
Biofizyka molekularna i komórkowa (zobacz specjalizacje) Latynoamerykanistyka (zobacz specjalizacje) Studia polsko-ukraińskie (zobacz specjalizacje)
Zarządzanie publiczne (zobacz specjalizacje) Earth Sciences in a Changing World (zobacz specjalizacje) Finanse, bankowość, ubezpieczenia (zobacz specjalizacje)
Geografia i gospodarka przestrzenna (zobacz specjalizacje) Global and Development Studies (zobacz specjalizacje) Informatyka stosowana (zobacz specjalizacje)
International Relations and Area Studies (zobacz specjalizacje) Studia nad buddyzmem (zobacz specjalizacje) Porównawcze studia cywilizacji (zobacz specjalizacje)
Fizyka dla firm (zobacz specjalizacje) Polonistyka antropologiczno-kulturowa (zobacz specjalizacje) Język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) (zobacz specjalizacje)
Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe (zobacz specjalizacje) Zarządzanie polityką społeczną (zobacz specjalizacje)

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Biochemia (zobacz specjalizacje) Zaawansowane materiały i nanotechnologia (zobacz specjalizacje) Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne (zobacz specjalizacje)
Studia matematyczno-przyrodnicze (zobacz specjalizacje) Biologia (zobacz specjalizacje) Geografia (zobacz specjalizacje)
Geologia (zobacz specjalizacje) Neurobiologia (zobacz specjalizacje) Chemia (zobacz specjalizacje)
Ochrona środowiska (zobacz specjalizacje) Neofilologia (zobacz specjalizacje) Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (zobacz specjalizacje)
Socjologia (zobacz specjalizacje) Astronomia (zobacz specjalizacje) Biofizyka (zobacz specjalizacje)
Fizyka (zobacz specjalizacje) Archeologia (zobacz specjalizacje) Etnologia i antropologia kulturowa (zobacz specjalizacje)
Historia (zobacz specjalizacje) Historia sztuki (zobacz specjalizacje) Muzykologia (zobacz specjalizacje)
Informatyka (zobacz specjalizacje) Matematyka (zobacz specjalizacje) Fizjoterapia (zobacz specjalizacje)
Pielęgniarstwo (zobacz specjalizacje) Położnictwo (zobacz specjalizacje) Zdrowie publiczne (zobacz specjalizacje)
Filologia polska (zobacz specjalizacje) Wiedza o teatrze (zobacz specjalizacje) Administracja (zobacz specjalizacje)
Politologia (zobacz specjalizacje) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (zobacz specjalizacje) Ekonomia (zobacz specjalizacje)
Polityka społeczna (zobacz specjalizacje) Kognitywistyka (zobacz specjalizacje) Stosunki międzynarodowe (zobacz specjalizacje)
Ochrona dóbr kultury (zobacz specjalizacje) Dietetyka (zobacz specjalizacje) Bezpieczeństwo narodowe (zobacz specjalizacje)
Amerykanistyka (zobacz specjalizacje) Edytorstwo (zobacz specjalizacje) Elektroniczne przetwarzanie informacji (zobacz specjalizacje)
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (zobacz specjalizacje) Filologia klasyczna (zobacz specjalizacje) Informatyka analityczna (zobacz specjalizacje)
Judaistyka (zobacz specjalizacje) Matematyka komputerowa (zobacz specjalizacje) Polonistyka - komparatystyka (zobacz specjalizacje)
Studia azjatyckie (zobacz specjalizacje) Zarządzanie kulturą i mediami (zobacz specjalizacje) Kulturoznawstwo międzynarodowe (zobacz specjalizacje)
Pedagogika (zobacz specjalizacje) Zarządzanie (zobacz specjalizacje) Filozofia (zobacz specjalizacje)
Kosmetologia (zobacz specjalizacje) Lingwistyka (zobacz specjalizacje) Praca socjalna (zobacz specjalizacje)
Chemia medyczna (zobacz specjalizacje) Język polski w komunikacji społecznej (zobacz specjalizacje) Migracje międzynarodowe (zobacz specjalizacje)
Relacje międzykulturowe (zobacz specjalizacje) Studia euroazjatyckie (zobacz specjalizacje) Zarządzanie informacją (zobacz specjalizacje)
Astrofizyka i kosmologia (zobacz specjalizacje) Bioinformatyka (zobacz specjalizacje) Biotechnologia molekularna (zobacz specjalizacje)
E-gospodarka przestrzenna (zobacz specjalizacje) Zarządzanie zasobami przyrody (zobacz specjalizacje) Biofizyka molekularna i komórkowa (zobacz specjalizacje)
Studia polsko-ukraińskie (zobacz specjalizacje) Advanced Materials and Nanotechnology (zobacz specjalizacje) Comparative Heritage Studies (zobacz specjalizacje)
Drug Discovery and Development (zobacz specjalizacje) Ecology and Evolution (zobacz specjalizacje) Environmental Protection and Management (zobacz specjalizacje)
European Joint Master’s Programme in English and American Studies (zobacz specjalizacje) European Studies (zobacz specjalizacje) Informatyka gier komputerowych (zobacz specjalizacje)
Informatyka stosowana (zobacz specjalizacje) Intellectual Property and New Technologies (zobacz specjalizacje) International Security and Development (zobacz specjalizacje)
Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych (zobacz specjalizacje) Logopedia (zobacz specjalizacje) Molecular Biotechnology (zobacz specjalizacje)
TransAtlantic Studies (zobacz specjalizacje) Porównawcze studia cywilizacji (zobacz specjalizacje) Business and Finance Management (zobacz specjalizacje)
Finanse i controlling (zobacz specjalizacje) Język i literatura Rosji (zobacz specjalizacje) Kulturoznawstwo – teksty kultury (zobacz specjalizacje)
Krytyka literacka (zobacz specjalizacje) Przekładoznawstwo (zobacz specjalizacje) International Relations and Public Diplomacy (zobacz specjalizacje)

Filmy - Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Galeria ZDJĘĆ

Rekrutacja - Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Zarejestruj się na studia!

#Misja UJ

JUtube UJTrwa rekrutacja na studia – nie czekaj do ostatniej chwili

UJ w mediach społecznościowych - Uniwersytet Jagielloński (UJ)
.

O Uniwersytecie... - Uniwersytet Jagielloński (UJ)Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - to uczelnia, która cieszy się ogromnym prestiżem i popularnością wśród kandydatów na studia. Niemal wszystkie kierunki są wręcz oblegane podczas corocznej rekrutacji. Kształcenie się na UJ, a także jego ukończenie jest synonimem prestiżu, a absolwenci uczelni są wyjątkowo cenieni przez pracodawców w różnych branżach. Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą polską uczelnią, symbolem kraju i rodzimej nauki, a także miejscem, które pozwala studentom na wszechstronny rozwój. Sukces i popularność uczelni są z pewnością związane z jej historycznymi i współczesnymi dokonaniami, a także z wyznawanymi wartościami, które nie zmieniły się od pokoleń. Uczelnia, choć bazuje na tradycji, jest otwarta na wyzwania współczesności, dostosowując ofertę kształcenia do wymagań rynku pracy i zmieniającej się sytuacji w różnych branżach.

Studenci UJ


W strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się 16 wydziałów, na których coś dla siebie znajdą zarówno studenci poszukujący kształcenia w naukach ścisłych czy przyrodniczych, jak i osoby zainteresowane kierunkami humanistycznymi czy z kręgu nauk społecznych. Poza kształceniem akademickim, studenci mają możliwość korzystania z bogatej oferty stowarzyszeń, kół naukowych oraz szeregu inicjatyw, w ramach których mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także poszerzać swoje horyzonty.

Studia to najpiękniejszy czas w życiu. Warto spędzić go w najpiękniejszym Polskim mieście na Uniwersytecie z tradycjami, jakim bez wątpienia od ponad VI wieków jest Uniwersytet Jagielloński.


Nabór dla cudzoziemców oraz na studia w językach obcych - Uniwersytet Jagielloński (UJ)

15 czerwca 2016 roku o godz. 12:00 rozpoczął się lipcowo-sierpniowy nabór dla:

- cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim

- wszystkich kandydatów, niezależnie od posiadanego obywatelstwa i zasad ubiegania się o przyjęcie na studia, na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w językach obcych.

Aby ubiegać się o przyjęcie na powyższe studia, należy:

założyć konto w systemie ERK na stronie www.erk.uj.edu.pl,
dokonać rejestracji na wybrane studia i spełnić warunki wymagane do jej potwierdzenia: wnieść opłatę rekrutacyjną i przesłać dokumenty wymagane przy rejestracji.

Przed dokonaniem rejestracji zapoznaj się z ważnymi informacjami odnośnie do wymaganych dokumentów oraz właściwej pisowni obcojęzycznego imienia i nazwiska.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji, kryteriów formalnych, wymaganych dokumentów i harmonogramu rekrutacji dostępne są w kartach poszczególnych studiów na stronie systemu ERK w katalogu studiów 2016/2017, w części „studia w języku polskim" » „dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich" oraz w części „studia w językach obcych".

Wszystkich kandydatów z zagranicy dodatkowo zapraszamy do lektury sekcji Cudzoziemcy, opublikowanej w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim, zawierającej ogólnie opracowane informacje przydatne kandydatom przybywającym na studia do Polski, a także do zapoznania się z instrukcjami zakładania konta, korzystania z wyszukiwarki studiów i dokonywania rejestracji dostępnymi na stronie głównej ERK.

Rejestracja w tym naborze potrwa do 18 sierpnia. Szczegółowy harmonogram naboru można znaleźć w odpowiednich kartach studiów na stronie ERK. Wszystkich kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów w UJ zapraszamy już dziś do rejestracji!

Kształcenie podyplomowe - Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Specyfika studiów

Studia podyplomowe są formą kształcenia inną niż studia wyższe i studia doktoranckie, przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Ich celem jest podnoszenie kwalifikacji pracowników, umożliwienie specjalizacji lub poszerzenie horyzontów. Kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Oferta Uczelni

Z ofertą studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim możesz zapoznać się na stronie www.podyplomowe.uj.edu.pl/oferta oraz w katalogu studiów w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK).

Rejestracja dla części studiów podyplomowych jest prowadzona przez system ERK, a dla części przebiega w sposób tradycyjny – bezpośrednio w sekretariacie studiów. Informacje na temat sposobu rekrutacji znajdują się zarówno na stronie www.podyplomowe.uj.edu.pl/oferta, jak i w kartach studiów w systemie ERK.

Przydatne informacje

Rekrutacja na studia prowadzona jest na semestr zimowy, a dla wybranych studiów również na semestr letni. Czas trwania studiów to od 2 do 4 semestrów. Opłata za studia to średnio 4500 zł, wnosi się ją w ratach semestralnych. W przypadku większości studiów podyplomowych o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń lub złożenie wymaganych dokumentów. Dla wybranych studiów przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna.

Organizacją studiów podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim zajmuje się Dział Nauczania:

ul. Gołębia 24, pok. 17
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 10 48
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

Biuro Karier UJ - Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Na Uniwersytecie Jagiellońskim bardzo prężnie działa Biuro Karier, z którego oferty mogą skorzystać zarówno studenci, jak i absolwenci uczelni. Biuro zajmuje się badaniami oraz analizą losów absolwentów poszczególnych kierunków UJ, analizuje oczekiwania pracodawców, skupia oferty pracy, praktyk, szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego. Do zadań Biura Karier należy również nawiązywanie współpracy z pracodawcami, instytucjami z otoczenia biznesu i rynku pracy, stowarzyszeniami skupiającymi doradców zawodowych, inkubatorami przedsiębiorczości oraz izbami gospodarczymi. Studenci mogą również korzystać z rozbudowanego poradnictwa zawodowego oraz brać udział w targach pracy, prezentacjach i szkoleniach, które pozwalają im na nawiązanie pierwszych kontaktów zawodowych.