Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Adres: ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

TEL. 12 663 14 08, 12 663 14 01

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Biochemia Zaawansowane materiały i nanotechnologia Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Studia matematyczno-przyrodnicze Biotechnologia Biologia (zobacz specjalizacje)
Geologia Neurobiologia Chemia
Ochrona środowiska (zobacz specjalizacje) Neofilologia (zobacz specjalizacje) Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (zobacz specjalizacje)
Socjologia Pedagogika specjalna (zobacz specjalizacje) Astronomia
Biofizyka (zobacz specjalizacje) Fizyka (zobacz specjalizacje) Archeologia
Etnologia i antropologia kulturowa Historia (zobacz specjalizacje) Historia sztuki
Muzykologia Informatyka Matematyka (zobacz specjalizacje)
Fizjoterapia Pielęgniarstwo Położnictwo
Ratownictwo medyczne Zdrowie publiczne (zobacz specjalizacje) Filologia polska (zobacz specjalizacje)
Wiedza o teatrze (zobacz specjalizacje) Administracja Politologia (zobacz specjalizacje)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Ekonomia (zobacz specjalizacje) Polityka społeczna (zobacz specjalizacje)
Kognitywistyka Stosunki międzynarodowe (zobacz specjalizacje) Ochrona dóbr kultury
Dietetyka Bezpieczeństwo narodowe Amerykanistyka (zobacz specjalizacje)
Edytorstwo Elektroniczne przetwarzanie informacji Elektroradiologia
Etyka Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach Filologia klasyczna
Informatyka analityczna Judaistyka Matematyka komputerowa
Polonistyka - komparatystyka Studia azjatyckie (zobacz specjalizacje) Zarządzanie kulturą i mediami (zobacz specjalizacje)
Kulturoznawstwo międzynarodowe (zobacz specjalizacje) Pedagogika (zobacz specjalizacje) Zarządzanie (zobacz specjalizacje)
Filozofia Chemia medyczna Język polski w komunikacji społecznej (zobacz specjalizacje)
Migracje międzynarodowe Prawo własności intelektualnej i nowych mediów Relacje międzykulturowe
Studia euroazjatyckie Zarządzanie informacją Bioinformatyka
Biofizyka molekularna i komórkowa Latynoamerykanistyka Studia polsko-ukraińskie
Zarządzanie publiczne Earth Sciences in a Changing World Finanse, bankowość, ubezpieczenia
Geografia i gospodarka przestrzenna Global and Development Studies Informatyka stosowana
International Relations and Area Studies Studia nad buddyzmem Porównawcze studia cywilizacji
Fizyka dla firm Polonistyka antropologiczno-kulturowa

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Biochemia Zaawansowane materiały i nanotechnologia Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Studia matematyczno-przyrodnicze Biologia (zobacz specjalizacje) Geografia (zobacz specjalizacje)
Geologia Neurobiologia Chemia
Ochrona środowiska (zobacz specjalizacje) Neofilologia (zobacz specjalizacje) Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (zobacz specjalizacje)
Socjologia Astronomia Biofizyka (zobacz specjalizacje)
Fizyka (zobacz specjalizacje) Archeologia Etnologia i antropologia kulturowa
Historia (zobacz specjalizacje) Historia sztuki Muzykologia
Informatyka Matematyka (zobacz specjalizacje) Fizjoterapia
Pielęgniarstwo Położnictwo Zdrowie publiczne (zobacz specjalizacje)
Filologia polska (zobacz specjalizacje) Wiedza o teatrze (zobacz specjalizacje) Administracja
Politologia (zobacz specjalizacje) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Ekonomia (zobacz specjalizacje)
Polityka społeczna (zobacz specjalizacje) Kognitywistyka Stosunki międzynarodowe (zobacz specjalizacje)
Ochrona dóbr kultury Dietetyka Bezpieczeństwo narodowe
Amerykanistyka (zobacz specjalizacje) Edytorstwo Elektroniczne przetwarzanie informacji
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach Filologia klasyczna Informatyka analityczna
Judaistyka Matematyka komputerowa Polonistyka - komparatystyka
Studia azjatyckie (zobacz specjalizacje) Zarządzanie kulturą i mediami (zobacz specjalizacje) Kulturoznawstwo międzynarodowe (zobacz specjalizacje)
Pedagogika (zobacz specjalizacje) Zarządzanie (zobacz specjalizacje) Filozofia
Kosmetologia Lingwistyka (zobacz specjalizacje) Praca socjalna
Chemia medyczna Język polski w komunikacji społecznej (zobacz specjalizacje) Migracje międzynarodowe
Relacje międzykulturowe Studia euroazjatyckie Zarządzanie informacją
Astrofizyka i kosmologia Bioinformatyka Biotechnologia molekularna
E-gospodarka przestrzenna Zarządzanie zasobami przyrody Biofizyka molekularna i komórkowa
Studia polsko-ukraińskie Advanced Materials and Nanotechnology Comparative Heritage Studies
Drug Discovery and Development Ecology and Evolution Environmental Protection and Management
European Joint Master’s Programme in English and American Studies European Studies Informatyka gier komputerowych
Informatyka stosowana Intellectual Property and New Technologies International Security and Development
Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych Logopedia Molecular Biotechnology
TransAtlantic Studies Porównawcze studia cywilizacji Business and Finance Management
Finanse i controlling Język i literatura Rosji Kulturoznawstwo – teksty kultury
Krytyka literacka Przekładoznawstwo

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Psychologia (zobacz specjalizacje) Biofizyka (zobacz specjalizacje) Prawo
Analityka medyczna Farmacja Kierunek lekarski
Kierunek lekarsko-dentystyczny Kierunek lekarski, program w języku angielskim Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Galeria ZDJĘĆ

UJ w mediach społecznościowych - Uniwersytet Jagielloński (UJ)
src="../..//prezentacje/18/img/google.jpg">


O Uniwersytecie... - Uniwersytet Jagielloński (UJ)Uniwersytet Jagielloński - najstarsza polska uczelnia. Symbol kraju, polskiej nauki i instytucja, która wraz z najważniejszymi krakowskimi zabytkami —Wawelem czy kościołem Mariackim – wpływa na atrakcyjność stolicy małopolski i podnosi atmosferę studiowania.

Studenci, absolwenci i wykładowcy tworzą poczet ludzi wyjątkowych, którzy na przestrzeni wieków byli ambasadorami polskiej nauki i kultury.

Studenci UJ


Sukces Uczelni, mierzony jej historycznymi i współczesnymi dokonaniami, wynika wprost z wyznawanych tu wartości i niewzruszonej wierności zasadom. Kontynuujemy prace naszych sławnych absolwentów i profesorów, odpowiadając na nowe wyzwania współczesności, a dewiza, która przyświeca uniwersyteckim poczynaniom mówi, że więcej znaczy rozum niż siła: Plus ratio quam vis!

StudenciBogata oferta 16 wydziałów pozwoli każdemu młodemu człowiekowi na odnalezienie pasji i poszerzenie horyzontów intelektualnych.

Studia to najpiękniejszy czas w życiu. Warto spędzić go w najpiękniejszym Polskim mieście na Uniwersytecie z tradycjami, jakim bez wątpienia od ponad VI wieków jest Uniwersytet Jagielloński.


Rekrutacja - Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Zarejestruj się na studia!

#Misja UJ

JUtube UJTrwa rekrutacja na studia – nie czekaj do ostatniej chwili

Nabór dla cudzoziemców oraz na studia w językach obcych - Uniwersytet Jagielloński (UJ)

15 czerwca 2016 roku o godz. 12:00 rozpoczął się lipcowo-sierpniowy nabór dla:

- cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim

- wszystkich kandydatów, niezależnie od posiadanego obywatelstwa i zasad ubiegania się o przyjęcie na studia, na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w językach obcych.

Aby ubiegać się o przyjęcie na powyższe studia, należy:

założyć konto w systemie ERK na stronie www.erk.uj.edu.pl,
dokonać rejestracji na wybrane studia i spełnić warunki wymagane do jej potwierdzenia: wnieść opłatę rekrutacyjną i przesłać dokumenty wymagane przy rejestracji.

Przed dokonaniem rejestracji zapoznaj się z ważnymi informacjami odnośnie do wymaganych dokumentów oraz właściwej pisowni obcojęzycznego imienia i nazwiska.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji, kryteriów formalnych, wymaganych dokumentów i harmonogramu rekrutacji dostępne są w kartach poszczególnych studiów na stronie systemu ERK w katalogu studiów 2016/2017, w części „studia w języku polskim" » „dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich" oraz w części „studia w językach obcych".

Wszystkich kandydatów z zagranicy dodatkowo zapraszamy do lektury sekcji Cudzoziemcy, opublikowanej w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim, zawierającej ogólnie opracowane informacje przydatne kandydatom przybywającym na studia do Polski, a także do zapoznania się z instrukcjami zakładania konta, korzystania z wyszukiwarki studiów i dokonywania rejestracji dostępnymi na stronie głównej ERK.

Rejestracja w tym naborze potrwa do 18 sierpnia. Szczegółowy harmonogram naboru można znaleźć w odpowiednich kartach studiów na stronie ERK. Wszystkich kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów w UJ zapraszamy już dziś do rejestracji!

Kształcenie podyplomowe - Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Specyfika studiów

Studia podyplomowe są formą kształcenia inną niż studia wyższe i studia doktoranckie, przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Ich celem jest podnoszenie kwalifikacji pracowników, umożliwienie specjalizacji lub poszerzenie horyzontów. Kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Oferta Uczelni

Z ofertą studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim możesz zapoznać się na stronie www.podyplomowe.uj.edu.pl/oferta oraz w katalogu studiów w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK).

Rejestracja dla części studiów podyplomowych jest prowadzona przez system ERK, a dla części przebiega w sposób tradycyjny – bezpośrednio w sekretariacie studiów. Informacje na temat sposobu rekrutacji znajdują się zarówno na stronie www.podyplomowe.uj.edu.pl/oferta, jak i w kartach studiów w systemie ERK.

Przydatne informacje

Rekrutacja na studia prowadzona jest na semestr zimowy, a dla wybranych studiów również na semestr letni. Czas trwania studiów to od 2 do 4 semestrów. Opłata za studia to średnio 4500 zł, wnosi się ją w ratach semestralnych. W przypadku większości studiów podyplomowych o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń lub złożenie wymaganych dokumentów. Dla wybranych studiów przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna.

Organizacją studiów podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim zajmuje się Dział Nauczania:

ul. Gołębia 24, pok. 17
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 10 48
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

Polecane Uczelnie w Krakowie