Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Adres: Centrum Wsparcia Dydaktyki ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A) Welcome Centre, I piętro

30-060 Kraków

TEL. +(48) 12 663 26 60,
12 663 26 63

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Biochemia Zobacz więcej Zaawansowane materiały i nanotechnologia Zobacz więcej Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne Zobacz więcej
Studia matematyczno-przyrodnicze Biotechnologia Zobacz więcej Biologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Geologia Zobacz więcej Neurobiologia Zobacz więcej Chemia Zobacz więcej
Ochrona środowiska (zobacz specjalizacje) Neofilologia (zobacz specjalizacje) Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (zobacz specjalizacje)
Socjologia Zobacz więcej Pedagogika specjalna (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Astronomia Zobacz więcej
Biofizyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Fizyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Archeologia Zobacz więcej
Etnologia i antropologia kulturowa Zobacz więcej Historia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Historia sztuki Zobacz więcej
Muzykologia Informatyka Zobacz więcej Matematyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Pielęgniarstwo Zobacz więcej Położnictwo Zobacz więcej Ratownictwo medyczne Zobacz więcej
Zdrowie publiczne (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Filologia polska nauczycielska (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Wiedza o teatrze (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Administracja Zobacz więcej Politologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Zobacz więcej
Ekonomia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Polityka społeczna (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Kognitywistyka Zobacz więcej
Stosunki międzynarodowe (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Ochrona dóbr kultury Zobacz więcej Dietetyka Zobacz więcej
Bezpieczeństwo narodowe Zobacz więcej Amerykanistyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Edytorstwo Zobacz więcej
Elektroniczne przetwarzanie informacji Zobacz więcej Elektroradiologia Zobacz więcej Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach Zobacz więcej
Filologia klasyczna Zobacz więcej Informatyka analityczna Zobacz więcej Judaistyka Zobacz więcej
Matematyka komputerowa Polonistyka - komparatystyka Studia azjatyckie (zobacz specjalizacje)
Zarządzanie kulturą i mediami (zobacz specjalizacje) Kulturoznawstwo międzynarodowe (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Pedagogika (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Filozofia Zobacz więcej Chemia medyczna Zobacz więcej
Język polski w komunikacji społecznej (zobacz specjalizacje) Migracje międzynarodowe Prawo własności intelektualnej i nowych mediów
Relacje międzykulturowe Studia euroazjatyckie Zarządzanie informacją
Bioinformatyka Zobacz więcej Biofizyka molekularna i komórkowa Zobacz więcej Latynoamerykanistyka Zobacz więcej
Studia polsko-ukraińskie Zarządzanie publiczne Chemia zrównoważonego rozwoju Zobacz więcej
Earth Sciences in a Changing World Zobacz więcej European Studies Zobacz więcej Finanse, bankowość, ubezpieczenia Zobacz więcej
Geografia i gospodarka przestrzenna Zobacz więcej Global and Development Studies Zobacz więcej Informatyka stosowana Zobacz więcej
International Relations and Area Studies Studia nad buddyzmem Porównawcze studia cywilizacji
Fizyka dla firm Polonistyka antropologiczno-kulturowa Język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)
Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe Zarządzanie polityką społeczną Filologia angielska Zobacz więcej
Filologia francuska Zobacz więcej Filologia germańska Zobacz więcej Filologia hiszpańska Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Biochemia Zobacz więcej Zaawansowane materiały i nanotechnologia Zobacz więcej Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne Zobacz więcej
Studia matematyczno-przyrodnicze Biologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Geografia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Geologia Zobacz więcej Neurobiologia Zobacz więcej Chemia Zobacz więcej
Ochrona środowiska (zobacz specjalizacje) Neofilologia (zobacz specjalizacje) Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (zobacz specjalizacje)
Socjologia Zobacz więcej Astronomia Zobacz więcej Biofizyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Fizyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Archeologia Zobacz więcej Etnologia i antropologia kulturowa Zobacz więcej
Historia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Historia sztuki Zobacz więcej Muzykologia Zobacz więcej
Informatyka Zobacz więcej Matematyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Pielęgniarstwo Zobacz więcej
Położnictwo Zdrowie publiczne (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Filologia polska nauczycielska (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Wiedza o teatrze (zobacz specjalizacje) Administracja Zobacz więcej Politologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Zobacz więcej Ekonomia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Polityka społeczna (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Kognitywistyka Zobacz więcej Stosunki międzynarodowe (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Ochrona dóbr kultury Zobacz więcej
Dietetyka Zobacz więcej Bezpieczeństwo narodowe Zobacz więcej Amerykanistyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Edytorstwo Zobacz więcej Elektroniczne przetwarzanie informacji Zobacz więcej Etyka Zobacz więcej
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach Zobacz więcej Filologia klasyczna Zobacz więcej Informatyka analityczna Zobacz więcej
Judaistyka Matematyka komputerowa Polonistyka - komparatystyka
Studia azjatyckie (zobacz specjalizacje) Zarządzanie kulturą i mediami (zobacz specjalizacje) Pedagogika (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Filozofia Zobacz więcej Kosmetologia Zobacz więcej
Lingwistyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Praca socjalna Zobacz więcej Chemia medyczna Zobacz więcej
Język polski w komunikacji społecznej (zobacz specjalizacje) Migracje międzynarodowe Relacje międzykulturowe
Studia euroazjatyckie Zarządzanie informacją Astrofizyka i kosmologia Zobacz więcej
Bioinformatyka Zobacz więcej Biotechnologia molekularna Zobacz więcej E-gospodarka przestrzenna Zobacz więcej
Zarządzanie zasobami przyrody Biofizyka molekularna i komórkowa Zobacz więcej Studia polsko-ukraińskie Zobacz więcej
Advanced Materials and Nanotechnology Zobacz więcej Comparative Heritage Studies Zobacz więcej Drug Discovery and Development Zobacz więcej
Ecology and Evolution Zobacz więcej Environmental Protection and Management Zobacz więcej European Joint Master’s Programme in English and American Studies Zobacz więcej
European Studies Zobacz więcej Informatyka gier komputerowych Zobacz więcej Informatyka stosowana Zobacz więcej
Intellectual Property and New Technologies International Security and Development Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
Logopedia Zobacz więcej Molecular Biotechnology Zobacz więcej TransAtlantic Studies Zobacz więcej
Porównawcze studia cywilizacji Business and Finance Management Zobacz więcej Finanse i controlling Zobacz więcej
Język i literatura Rosji Kulturoznawstwo – teksty kultury Krytyka literacka
Przekładoznawstwo International Relations and Public Diplomacy Filologia angielska Zobacz więcej
Filologia francuska Zobacz więcej Filologia germańska Zobacz więcej Filologia hiszpańska Zobacz więcej
International Relations Zobacz więcej Marketing i logistyka Zobacz więcej Rachunkowość i zarządzanie finansami Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Psychologia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Fizjoterapia Zobacz więcej Prawo Zobacz więcej
Analityka medyczna Zobacz więcej Farmacja Zobacz więcej Kierunek lekarski Zobacz więcej
Kierunek lekarsko-dentystyczny Zobacz więcej Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zobacz więcej

Filmy - Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Galeria ZDJĘĆ

UJ w mediach społecznościowych - Uniwersytet Jagielloński (UJ)




.

Rekrutacja - Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Zarejestruj się na studia!

#Misja UJ



Trwa rekrutacja na studia – nie czekaj do ostatniej chwili



O Uniwersytecie... - Uniwersytet Jagielloński (UJ)



Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - to uczelnia, która cieszy się ogromnym prestiżem i popularnością wśród kandydatów na studia. Niemal wszystkie kierunki są wręcz oblegane podczas corocznej rekrutacji. Kształcenie się na UJ, a także jego ukończenie jest synonimem prestiżu, a absolwenci uczelni są wyjątkowo cenieni przez pracodawców w różnych branżach. Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą polską uczelnią, symbolem kraju i rodzimej nauki, a także miejscem, które pozwala studentom na wszechstronny rozwój. Sukces i popularność uczelni są z pewnością związane z jej historycznymi i współczesnymi dokonaniami, a także z wyznawanymi wartościami, które nie zmieniły się od pokoleń. Uczelnia, choć bazuje na tradycji, jest otwarta na wyzwania współczesności, dostosowując ofertę kształcenia do wymagań rynku pracy i zmieniającej się sytuacji w różnych branżach.

Studenci UJ


W strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się 16 wydziałów, na których coś dla siebie znajdą zarówno studenci poszukujący kształcenia w naukach ścisłych czy przyrodniczych, jak i osoby zainteresowane kierunkami humanistycznymi czy z kręgu nauk społecznych. Poza kształceniem akademickim, studenci mają możliwość korzystania z bogatej oferty stowarzyszeń, kół naukowych oraz szeregu inicjatyw, w ramach których mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także poszerzać swoje horyzonty.

Studia to najpiękniejszy czas w życiu. Warto spędzić go w najpiękniejszym Polskim mieście na Uniwersytecie z tradycjami, jakim bez wątpienia od ponad VI wieków jest Uniwersytet Jagielloński.


Nabór dla cudzoziemców oraz na studia w językach obcych - Uniwersytet Jagielloński (UJ)

15 czerwca 2016 roku o godz. 12:00 rozpoczął się lipcowo-sierpniowy nabór dla:

- cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim

- wszystkich kandydatów, niezależnie od posiadanego obywatelstwa i zasad ubiegania się o przyjęcie na studia, na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w językach obcych.

Aby ubiegać się o przyjęcie na powyższe studia, należy:

założyć konto w systemie ERK na stronie www.erk.uj.edu.pl,
dokonać rejestracji na wybrane studia i spełnić warunki wymagane do jej potwierdzenia: wnieść opłatę rekrutacyjną i przesłać dokumenty wymagane przy rejestracji.

Przed dokonaniem rejestracji zapoznaj się z ważnymi informacjami odnośnie do wymaganych dokumentów oraz właściwej pisowni obcojęzycznego imienia i nazwiska.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji, kryteriów formalnych, wymaganych dokumentów i harmonogramu rekrutacji dostępne są w kartach poszczególnych studiów na stronie systemu ERK w katalogu studiów 2016/2017, w części „studia w języku polskim" » „dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich" oraz w części „studia w językach obcych".

Wszystkich kandydatów z zagranicy dodatkowo zapraszamy do lektury sekcji Cudzoziemcy, opublikowanej w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim, zawierającej ogólnie opracowane informacje przydatne kandydatom przybywającym na studia do Polski, a także do zapoznania się z instrukcjami zakładania konta, korzystania z wyszukiwarki studiów i dokonywania rejestracji dostępnymi na stronie głównej ERK.

Rejestracja w tym naborze potrwa do 18 sierpnia. Szczegółowy harmonogram naboru można znaleźć w odpowiednich kartach studiów na stronie ERK. Wszystkich kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów w UJ zapraszamy już dziś do rejestracji!

Kształcenie podyplomowe - Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Specyfika studiów

Studia podyplomowe są formą kształcenia inną niż studia wyższe i studia doktoranckie, przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Ich celem jest podnoszenie kwalifikacji pracowników, umożliwienie specjalizacji lub poszerzenie horyzontów. Kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Oferta Uczelni

Z ofertą studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim możesz zapoznać się na stronie www.podyplomowe.uj.edu.pl/oferta oraz w katalogu studiów w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK).

Rejestracja dla części studiów podyplomowych jest prowadzona przez system ERK, a dla części przebiega w sposób tradycyjny – bezpośrednio w sekretariacie studiów. Informacje na temat sposobu rekrutacji znajdują się zarówno na stronie www.podyplomowe.uj.edu.pl/oferta, jak i w kartach studiów w systemie ERK.

Przydatne informacje

Rekrutacja na studia prowadzona jest na semestr zimowy, a dla wybranych studiów również na semestr letni. Czas trwania studiów to od 2 do 4 semestrów. Opłata za studia to średnio 4500 zł, wnosi się ją w ratach semestralnych. W przypadku większości studiów podyplomowych o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń lub złożenie wymaganych dokumentów. Dla wybranych studiów przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna.

Organizacją studiów podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim zajmuje się Dział Nauczania:

ul. Gołębia 24, pok. 17
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 10 48
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

Biuro Karier UJ - Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Na Uniwersytecie Jagiellońskim bardzo prężnie działa Biuro Karier, z którego oferty mogą skorzystać zarówno studenci, jak i absolwenci uczelni. Biuro zajmuje się badaniami oraz analizą losów absolwentów poszczególnych kierunków UJ, analizuje oczekiwania pracodawców, skupia oferty pracy, praktyk, szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego. Do zadań Biura Karier należy również nawiązywanie współpracy z pracodawcami, instytucjami z otoczenia biznesu i rynku pracy, stowarzyszeniami skupiającymi doradców zawodowych, inkubatorami przedsiębiorczości oraz izbami gospodarczymi. Studenci mogą również korzystać z rozbudowanego poradnictwa zawodowego oraz brać udział w targach pracy, prezentacjach i szkoleniach, które pozwalają im na nawiązanie pierwszych kontaktów zawodowych.