Reklama - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Adres: Budynek Technikum Komunikacyjnego nr 25, ul. Ułanów 3

Kraków

Tel.: 12 349 05 75, 885 588 800

  • http://www.wsb.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Studia Inżynierskie