Adres: Plac Jana Matejki 13

31-157 Kraków

Tel.: +48 12 299 20 00

  • http://asp.krakow.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Opis Uczelni - Akademia Sztuk Pięknych (ASP) im. Jana Matejki w Krakowie

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH (ASP) IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE


Swoją historię, krakowska akademia wywodzi od powstałej w
1818r. Szkoły Rysunku i Malarstwa, funkcjonującej przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Po wcześniejszym połączeniu z Instytutem Technicznym, uczelnia zaczęła funkcjonować jako samodzielna jednostka w 1873r., a jej pierwszym zarządcą został wybitny polski malarz Jan Matejko.

Od 1900r. krakowska szkoła wyższa funkcjonowała jako Akademia Sztuk Pięknych. Wznowienie działalności przerwanej II wojną światową, połączono uczelnię z Instytutem Sztuk Plastycznych przywracając nazwę Akademia Sztuk Pięknych w 1956r.

Obecnie krakowska akademia jest nie tylko artystyczną szkołą wyższą, ale poprzez organizację konkursów, galerii i wystaw, pełni rolę jednego z najważniejszych ośrodków artystycznych w kraju. Kontynuując ponad 200-letnią tradycję, uczelnia jest również otwarta na nowopowstające kierunki sztuki, dlatego oferta edukacyjna jest często aktualizowana. Aktualnie uczelnia oferuje studentom 9 wydziałów, których absolwenci, nabywając umiejętności praktycznych, zostają specjalistami w dziedzinach nowoczesnych technik graficznych, a niejednokrotnie artystami uznawanymi na całym świecie.

Oferta edukacyjna - Akademia Sztuk Pięknych (ASP) im. Jana Matejki w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (ASP) to jedna z najstarszych i najbardziej cenionych polskich uczelni artystycznych. Położona w sercu historycznego miasta, ASP cieszy się nie tylko bogatą tradycją, ale także nowoczesnym podejściem do nauczania sztuk pięknych.

Oferta edukacyjna ASP jest rozległa i różnorodna, obejmując zarówno kierunki typowo artystyczne, jak:

  • malarstwo,
  • rzeźbę,
  • grafikę,
jak i te kreślące nowe ścieżki w sztuce, jak:

  • design,
  • fotografie,
  • scenografię,
  • konserwację i restaurację dzieł sztuki.
Ponadto współpraca z innymi uczelniami, między innymi via programy wymiany Erasmus, umożliwia studentom poszerzenie horyzontów i zdobycie międzynarodowego doświadczenia. Uczelnia oferuje studia na poziomie licencjackim, magisterskim i doktorskims.

Szkoła zasłynęła wykształceniem wielu renomowanych artystów. Na jej korytarzach kształciło się wielu twórców, którzy przyczynili się do kształtowania współczesnego oblicza polskiej sztuki. Wpływ ASP na rozwój sztuki i kultury w Polsce i na świecie nie sposób przecenić.

Choosing Akademia Sztuk Pięknych jest nie tylko wyborem prestiżowej uczelni o bogatej historii, ale również decyzją na rzecz dynamicznego, twórczego rozwoju w warunkach najwyższych standardów edukacyjnych.

Uczelnie w okolicy z podobną ofertą edukacyjną - Akademia Sztuk Pięknych (ASP) im. Jana Matejki w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych (ASP) im. Jana Matejki w Krakowie jest zasłużonym bastionem artystycznego wykształcenia w Polsce. Przez blisko dwa wieku istnienia, rzeźbiła swoje znaczenie w świecie sztuki i edukacji artystycznej.

Jedną z uczelni, która oferuje podobną ofertę jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Ten ceniony ośrodek edukacyjny oferuje szeroki wybór studiów, zarówno na kierunkach plastycznych, jak i designerskich, co sprawia, że jest naturalnym wyborem dla zdolnych artystów.

W Warszawie, mamy Akademię Sztuk Pięknych. Rówieśnik krakowskiej ASP, jest jednym z najstarszych i najbardziej chlubnych ośrodków sztuki i projektowania w Polsce. UCzelnia ta oferuje rozbudowany program nauki dla studentów sztuki, grafiki, malarstwa i wielu innych dziedzin.

Wreszcie, jest jeszcze Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Ta stosunkowo młoda uczelnia szybko zdobyła uznanie za swoje nowoczesne podejście do edukacji artystycznej.

Te trzy przykłady pokazują różnorodność i bogactwo ofert edukacyjnych dla artystów w Polsce, z ASP im. Jana Matejki w Krakowie jako jednym z jej najjaśniejszych punktów.