Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Adres: ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

TEL. 12 663 14 08, 12 663 14 01

Kierunek: Neofilologia

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Filologia angielska Filologia hiszpańska Filologia orientalna – arabistyka
Filologia orientalna – iranistyka Filologia orientalna – japonistyka Filologia orientalna – sinologia
Filologia orientalna – turkologia Filologia portugalska Filologia rosyjska
Filologia słowiańska Filologia szwedzka Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia francuska Filologia germańska Filologia germańska z językiem angielskim
Filologia orientalna – indologia Filologia rumuńska Filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Filologia w zakresie języka hiszpańskiego Filologia węgierska Filologia włoska
Język i kultura Rosji Kultura Rosji i narodów sąsiednich. Studia filologiczne

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Filologia angielska Filologia hiszpańska Filologia orientalna – arabistyka
Filologia orientalna – iranistyka Filologia orientalna – iranistyka Filologia orientalna – japonistyka
Filologia orientalna – sinologia Filologia orientalna – turkologia Filologia portugalska
Filologia rosyjska Filologia słowiańska Filologia szwedzka
Filologia angielska z językiem niemieckim Filologia francuska Filologia germańska
Filologia germańska z językiem angielskim Filologia orientalna – indologia Filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Filologia węgierska Filologia włoska Kultura Rosji i narodów sąsiednich. Studia filologiczne
Przekład literacki Studia środkowoeuropejskie