Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Adres: ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

TEL. 12 663 14 08, 12 663 14 01

Kierunek: Neofilologia

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Filologia angielska Filologia hiszpańska Filologia orientalna – arabistyka
Filologia orientalna – iranistyka Filologia orientalna – japonistyka Filologia orientalna – sinologia
Filologia orientalna – turkologia Filologia portugalska Filologia rosyjska
Filologia słowiańska Filologia szwedzka Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia francuska Filologia germańska Filologia germańska z językiem angielskim
Filologia orientalna – indologia Filologia rumuńska Filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Filologia w zakresie języka hiszpańskiego Filologia węgierska Filologia włoska
Język i kultura Rosji Kultura Rosji i narodów sąsiednich. Studia filologiczne

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Filologia angielska Filologia hiszpańska Filologia orientalna – arabistyka
Filologia orientalna – iranistyka Filologia orientalna – iranistyka Filologia orientalna – japonistyka
Filologia orientalna – sinologia Filologia orientalna – turkologia Filologia portugalska
Filologia rosyjska Filologia słowiańska Filologia szwedzka
Filologia angielska z językiem niemieckim Filologia francuska Filologia germańska
Filologia germańska z językiem angielskim Filologia orientalna – indologia Filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Filologia węgierska Filologia włoska Kultura Rosji i narodów sąsiednich. Studia filologiczne
Przekład literacki Studia środkowoeuropejskie