Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Adres: ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

TEL. 12 663 14 08, 12 663 14 01

Kierunek: Zdrowie publiczne

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia Promocja zdrowia Zarządzanie w ochronie zdrowia
Programy zdrowotne Health economics and governance of health system