Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Adres: ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

TEL. 12 663 14 08, 12 663 14 01

Kierunek: Filologia polska

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Nauczycielska Antropologiczno-kulturowa

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Nauczycielska Antropologiczno-kulturowa Krytyka literacka
Przekładoznawstwo literacko-kulturowe