Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Adres: ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

TEL. 12 663 14 08, 12 663 14 01

Kierunek: Pedagogika

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Animacja społeczno-kulturowa Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Animacja społeczno-kulturowa Pedagogika społeczno-opiekuńcza Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika szkolna z doradztwem zawodowym Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną Pedagogika społeczno-opiekuńcza z gerontopedagogiką
Pedagogika wczesnoszkolna

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna