Znajdź swoje wymarzone studia w Krakowie

Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Adres: ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

TEL. 12 663 14 08, 12 663 14 01

Kierunek: Zarządzanie

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe Zarządzanie międzynarodowe Zarządzanie międzynarodowe » konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego i ESB Business School Reutlingen University
Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Media społecznościowe w zarządzaniu Marketing i logistyka Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie jakością – kształcenie menedżerów jakości Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym Zarządzanie w sporcie
Zarządzanie w turystyce Zarządzanie zasobami ludzkimi