Adres: ul. Krupnicza 3

31-123 Kraków

Tel.: 12 422 30 68, 663 350 870

  • http://www.apeiron.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające