APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie

Adres: ul. Basztowa 10

31-143 Kraków

TEL. +48 12 422 30 68

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Bezpieczeństwo wewnętrzne Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Psychologia (zobacz specjalizacje)

Filmy - APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” powstała w 2005 roku w Krakowie. Głównym celem uczelni jest wykształcić przyszłych specjalistów administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Studenci mają możliwość posiąść zaawansowaną wiedzę oraz praktyczne kompetencje, które pozwolą im osiągnąć sukcesy zawodowe w sektorze bezpieczeństwa zarówno publicznego, jak i prywatnego.

Najpopularniejszym kierunkiem w Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego jest Bezpieczeństwo wewnętrzne, który można podjąć zarówno w ramach studiów licencjackich, jak i magisterskich.

Uczelnia stworzyła innowacyjny program studiów, który za podstawę uznaje współczesne zagadnienia dotyczące: teorii bezpieczeństwa publicznego, w tym aspekty prawne, ekonomiczne, a także psychologiczne i filozoficzne, oraz praktycznych umiejętności niezbędnych w przyszłym zawodzie. Studenci mają okazję brać udział w nietuzinkowych zajęciach związanych m.in. z antyterroryzmem, prawem międzynarodowym, kryminalistyką, kryminologią, a także w zajęciach strzeleckich, z zakresu sztuk walki oraz taktyki i różnych technik interwencji. Niewątpliwym atutem jest także szeroki wybór specjalizacji, które doskonale dopasowują się do indywidualnych zainteresowań studentów.

Nad realizacją programu pieczę trzyma wykwalifikowana kadra wykładowców oraz nauczycieli akademickich. Posiadają oni duże doświadczenie w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz dysponują kompleksową wiedzą teoretyczną i praktyczną. Wykładowcy w twórczy, bardzo kreatywny sposób potrafią przekazać wiedzę, co przekłada się na miłą oraz przyjazną atmosferę podczas prowadzenia zajęć.

Uczelnia dopasowując się do współczesnego rynku pracy, stale rozszerza swoją ofertę kształcenia. Do tej pory Apeiron posiada dwa oddziały: główną siedzibę w Krakowie oraz Wydział Zamiejscowy w Katowicach, co pozwala kandydatom studiować bez konieczności przenoszenia się do Krakowa. Niemniej jednak lokalizacja nie ma znaczenia, gdyż każdy student zdobędzie tak samo kompletne wykształcenie, które zaprocentuje w przyszłości wymarzonym zatrudnieniem.

Więcej informacji o rekrutacji można uzyskać, odwiedzając siedzibę główną Aperionu w Krakowie lub Katowicach bądź wygodnie skorzystać ze strony internetowej uczelni. Wybór Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego jest gwarancją zdobycia kompleksowego wykształcenia i samorealizacji w obszarze zawodowym.

Misja, wizja, cel - APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie

Misją uczelni jest edukacja służąca szeroko pojmowanemu porządkowi i bezpieczeństwu zarówno w wymiarze społecznym, jak i w szeroko rozumianym wymiarze indywidualnym, a jej naczelną dewizą jest jednoczesny rozwój ciała i umysłu. Realizacji misji służy merytoryczne i praktyczne przygotowanie studentów do podjęcia pracy w zakresie służby społeczeństwu, m.in. w administracji publicznej zarówno na poziomie centralnym, jak i samorządowym oraz jako kadra kierownicza służb mundurowych i pracowników administracyjnych odpowiadających za bezpieczeństwo.

Duży nacisk kładziemy również na stosowanie prawa w instytucjach niepublicznych. Szczególne znaczenie w procesie kształcenia ma przygotowanie studentów pod kątem stosowania polskich oraz europejskich norm prawa w zakresie bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, ochrony osób i mienia oraz dbałości o rozwój szeroko pojętego porządku i bezpieczeństwa.

Celem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju studentom poprzez kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie tak, aby nasi absolwenci sprostali wymogom rynku pracy. Dzięki ogromnemu zapotrzebowaniu w sektorze bezpieczeństwa oraz pokrewnych, liczba naszych studentów sukcesywnie rośnie.

W toku kształcenia studenci są zatem zapoznawani z organizacją i praktycznym działaniem służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, ochronę ludności w sytuacjach kryzysowych oraz administrowaniem w obrębie komercyjnych systemów ochrony osób i mienia kreowanych przez prywatne podmioty gospodarcze.

Cel nasz zakłada optymalne łączenie przez absolwenta wiedzy teoretycznej z praktycznymi aspektami administrowania systemami bezpieczeństwa.

Ambicją uczelni jest także uruchomienie kolejnych kierunków, przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości wynikającej z nakreślonych przez Założyciela i Senat misji i wizji rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”.

Dlaczego warto? - APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie

Zalety studiowania w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron":

 • Niszowe specjalności, w których poszukiwani są pracownicy.
 • Atrakcyjna rata miesięczna wynosząca 380 zł.
 • Możliwość płatności w ratach miesięcznych.
 • Zgrupowania sportowe.
 • Duża baza przedmiotów specjalizacyjnych, m.in.: Terroryzm jako zagrożenie państwa i obywateli, Wywiad i kontrwywiad gospodarczy.
 • Indywidualne podejście do studenta.
 • Kadra dydaktyczna składająca się z profesjonalistów, którzy kładą duży nacisk na wiedzę praktyczną.
 • Branżowa uczelniana biblioteka.

 • Zasady rekrutacji - APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie

  O przyjęciu na studia I stopnia mogą starać się osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości. Podstawą przyjęcia na studia I stopnia jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

  O przyjęciu na studia II stopnia mogą starać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz świadectwo dojrzałości. Podstawą przyjęcia na studia II stopnia jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

  O przyjęciu na studia podyplomowe mogą się starać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich). Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy. Przyjęcie kandydatów na niestacjonarne studia podyplomowe może odbywać się na podstawie daty zgłoszenia albo na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje wydziałowa komisja, biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń oraz program studiów. W przypadku rozmowy kwalifikacyjnej, treści i liczbę pytań ustalają wydziałowe komisje rekrutacyjne. Kandydaci są wcześniej poinformowani o konieczności przygotowania się do rozmowy.