Reklama - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Adres: ul. Zielona 27

33-300 Nowy Sącz

Tel.: (18) 44 99 190

  • http://wsb-nlu.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Studia Inżynierskie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie