Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Adres: ul. Zielona 27

33-300 Nowy Sącz

TEL. (18) 44 99 190

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Zarządzanie Zobacz więcej

Studia Inżynierskie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Filmy - Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni... - Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu to jedna z najnowocześniejszych uczelni biznesowych w Polsce, oferująca wyjątkowe programy studiów, nowoczesną infrastrukturę oraz wysokiej jakości kadrę naukową. WSB-NLU powstała w 1991 roku, a jej głównym celem jest kształcenie specjalistów z zakresu biznesu, zarządzania, finansów, informatyki oraz psychologii a także od 2022 roku z zakresu prawa. Uczelnia posiada w swojej ofercie zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne oraz w formule RealTime Online.

Uczelnia wyróżnia się przede wszystkim innowacyjnym podejściem do kształcenia oraz elastycznością w zakresie programów studiów. Nauczanie prowadzone jest przez doświadczonych wykładowców, którzy łączą wiedzę teoretyczną z praktycznym doświadczeniem zawodowym. Dzięki temu, studenci WSB-NLU w Nowym Sączu mogą zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które są niezbędne w dzisiejszym rynku pracy.

Uczelnia WSB-NLU w Nowym Sączu posiada nowoczesną infrastrukturę, która umożliwia studentom korzystanie z najnowocześniejszych technologii oraz urządzeń. Studenci mają również dostęp do wirtualnej jak i fizycznej biblioteki, w której znajdują się bogate zasoby naukowe oraz literatura z zakresu biznesu, zarządzania, psychologii i innych dziedzin.

WSB-NLU to również miejsce, gdzie studenci mają wiele możliwości rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Uczelnia aktywnie wspiera różnorodne inicjatywy studenckie, w tym stowarzyszenia i koła naukowe, które organizują liczne wydarzenia i projekty, mające na celu rozwijanie kompetencji, umiejętności miękkich i kreatywności. W ramach tych działań studenci mają okazję do poznawania nowych ludzi, nawiązywania kontaktów, a także rozwijania swojej pasji i zainteresowań.

Jednym z największych atutów ; Nowosądeckiej WSB-NLU jest jej międzynarodowy charakter. Uczelnia nawiązała liczne kontakty i partnerstwa z zagranicznymi uczelniami oraz firmami, co umożliwia studentom udział w programach wymiany międzynarodowej oraz praktykach za granicą. Dzięki temu, studenci mają okazję poznania nowych kultur, zdobycie międzynarodowego doświadczenia oraz rozwijanie języków obcych.

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Zapis na studia umożliwia portal rekrutacyjny, który znajduje się na stronie Uczelni - kafelek REKRUTACJA.

Następnie należy założyć konto i uzupełnić swoje dane w następujących zakładkach:

  • "Moje dane" - wpisujemy dane kandydata,
  • "Rekrutacja" - wybieramy kierunek, który interesuje kandydata na studia,
  • "Wymagane dokumenty" - wgrywamy skany odpowiednich dokumentów.

Po załączeniu dokumentów należy czekać oraz śledzić status dokumentów aż do momentu ich zaakceptowania.

Aplikacja zostanie rozpatrzona tylko wtedy gdy wszystkie załączone dokumenty będą pozytywnie rozpatrzone.

Atuty uczelni - Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Atuty uczelni WSB-NLU:

  • Uczelnia stworzyła Cloud Academy - jest to nowoczesny system informatyczny, który jest platformą kształcenia się na odległość. Umożliwia ona studiowanie z każdego miejsca na świecie,
  • WSB-NLU utworzyła system edukacji, który w dużej mierze oparty jest na praktycznym wykorzystywaniu wiedzy,
  • Uczelnia regularnie organizuje wiele ciekawych wydarzeń, są nimi np. widowiska multimedialne Potęga Informatyki, konkurs GeniusIT, International Cooking Day czy charytatywny bieg Run4aSmile,
  • Absolwenci WSB-NLU osiągają czołowie stanowiska w firmach. Według rankingu Ogólnopolski Ranking Uczelni "Ile za dyplom" 89% absolwentów uczelni jest zadowolona, że ukończyła właśnie tę szkołę,
  • Szkoła zajmuje wysokie miejsca w przeróżnych rankingach i konkursach, np. w 2018r. 1 miejsce w konkursie organizowanym przez portal Perspektywy.pl

Władze Uczelni - Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Rektor WSB-NLU

prof. WSB-NLU dr Dariusz Woźniak

Prezydent

dr Krzysztof Pawłowski

Prorektor WSB-NLU

prof. WSB-NLU dr Michał Jasieński

Dziekan

dr Jerzy Choroszczak

Prodziekan

prof. WSB-NLU dr hab. Jadwiga Lizak

Prodziekan

dr Krzysztof Przybycień

Prodziekan

dr Michał Mółka

Prodziekan

dr Sebastian Zupok

Kanclerz

mgr Przemysław Bochenek

Dyrektor Zarządzający

mgr Sławomir Piętka

Kwestor

mgr Dorota Knopf

Pełnomocnik Rektora

dr Joanna Felczak

Pełnomocnik Rektora

prof. WSB-NLU dr hab. Dariusz Reśko

Pełnomocnik Rektora

prof. WSB-NLU dr hab. Tadeusz Mędzelowski